tedmem https://tedmem.org Ortak Paydamız Eğitim Mon, 12 Mar 2018 09:07:50 +0000 tr-TR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.13 Prof. Dr. Ferhunde Öktem ile Düşünme Becerileri ve Oyun Üzerine https://tedmem.org/dosya-konusu/prof-dr-ferhunde-oktem-ile-dusunme-becerileri-oyun-uzerine Mon, 12 Mar 2018 08:20:48 +0000 https://tedmem.org/?p=2586 Bu dosya konumuzda Prof. Dr. Ferhunde Öktem ile düşünme becerileri ve oyun konularında görüştük.

Prof. Dr. Ferhunde Öktem ile Düşünme Becerileri ve Oyun Üzerine tedmem

]]>
Bu dosya konumuzda Hacettepe Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeliği, Türkiye Zeka Vakfı Kurucu Üyeliği, Türk Psikologlar Derneği Etik Kurul Başkanlığı gibi önemli görevlerle psikoloji ve eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Ferhunde Öktem ile düşünme becerileri ve oyun konusunda görüştük. Çocukların düşünce becerilerinin gelişiminden aile içi iletişime, ailede ve okulda disiplinden oyuna kadar pek çok konuyu ele aldık. Farkındalık yaratmasını umduğumuz görüşmemizi paylaşmaktan mutluluk duyarız.

1. Genel bir çerçevede değerlendirirsek, ilkokula gelene kadar bir çocuğun düşünme becerilerinde nasıl bir gelişim gözlemliyoruz?

Bir çocukla yaşamaya başlamak müthiş bir serüvendir: Sürekli keşiflerin, sürprizlerin, merak ve kaygıların, sıcaklık ve doyumsuz sevgilerin, sonsuz emeğin yaşandığı bir yolculuktur. Bu yolculuğa yapılan yatırım, çocuk sahibi olma kararından bile çok önce başlamalıdır. Büyüme ve gelişimin dört ana dalda olduğunu vurgularız hep: Bedensel, ruhsal, bilişsel ve toplumsal. Aslında çocukla yaşamaya başlanıldığında anne ve babanın da kendilerini bu alanlarda hazırlaması gerekmektedir. Çocuğun düşünme becerileri de bu alanların katkı ve paylaşımlarıyla gelişir. Zihinsel gelişim konusunda en yol gösterici bilim insanı Jean Piaget’dir. Farklı gelişim evrelerinde farklı düşünme becerilerinden söz eder. Bunların bir düzen içinde geliştiği ve birbirinden nitelik olarak da farklı olduklarını belirtir. Piaget aslında kendi kuramını çocuklarını gözlemleyerek geliştirmiştir. Bugün de bazı eleştiriler olmasına, kuramı etkileyecek boyutta olmayan değişiklikler yapılmasına karşın önemini korumaktadır.

Bebekler aslında büyük bir donanımla dünyaya gelirler ve yaşadıklarını kaydetmeye ve sınamaya başlarlar. 0-2 yaş arası olan bu evreye “Duyusal Devinim Dönemi” denir. İlk günler refleksler ve koku ve tat alma gibi duyular daha etkindir. Görme, dokunma, işitme hızla yaşama etkin biçimde katılır. Anneler bu dönemde sezgisel olarak bebekleriyle oyun oynamaya başlar. Bebeğine söylediği ninnilerle, okşamalarla, sıcacık bakışlarla tüm gelişime ne denli katkıda bulunduklarının ayırdında olmalılar. Üç dört aylık bebeklerin kendi bedenlerinin farkına vardıklarında “Tel Sarar” oyunu başka ülkelerde başka isimlerde ama benzer biçimlerde oynanır. “Fış fış kayıkçı” oturma ve beden devinimi, “Ce e” oyunu 6. Aylarda nesne sürekliliği kazanımı için gözlemler sonucu oluşturulmuş hazinelerdir. Sözcükler, nesnelerin yerini aldığında yaşanan bir devrimdir.

II. ana evre İşlem Öncesi Düşünce (2-7 yaş) olarak anılır. Çok renkli, çok keyifli bir dönemdir. Bu dönemde “büyüsel düşünce” başattır. Her şey olabilir, cansız nesneler canlı niteliği taşıyabilir, düşüncede kural yoktur, benmerkezli düşünce başattır. Oyun en önemli etkinliktir. Piaget oyunu bir laboratuvar olarak görür.

Sonraki evre Somut İşlemler Dönemidir (7-11 Yaş). Düşünceleri artık bir sistem içinde berraklaşır. Çocuk benmerkezcilikten, görecelilik dönemine geçer. İlişkiler önem kazanır. Aynı anda bir problemin iki ya da daha çok yönünü işleme yeteneğini kazanmıştır.

Soyut İşlemler Dönemi 11-14 yaş dolaylarında gelişir. Ergenlik döneminde artık düşüncenin en gelişmiş biçimine sahiptir. Piaget’e göre bu dönemdeki değişim, vitrin değiştirmeden başka bir şey değildir.

Önceleri çocukların bu evreleri geçirmeleri sırasında dış uyarıcıların önemi bu denli fark edilmemişti ya da 12 yaşında bile büyüsel düşüncenin oluşabileceği beklenmiyordu. Oysa sağlıklı bir eğitim ve yaklaşım olmadan bu düşünsel olgunlaşma ve aşamaların oluşamayacağı bugün büyük önem kazanmıştır. Örneğin; 2-4 yaş arasındaki evrede büyüsel düşüncenin başat olduğunu söylemiştik. Erişkin bir kişinin “Şeytan kulağına kurşun” deyip vurmak için tahta araması, türbelere çaput bağlaması süregiden büyüsel düşüncenin göstergeleridir.

Ülkemiz eğitim sistemine, müfredat programlarına baktığımızda, gelişim basamaklarına uygun yaklaşımlarımızın, yeterli farkındalığımızın olduğunu söylemek zor.

2. Toplumda çocukların gelişimini özellikle zeka ve düşünce gelişimi üzerinden ele alma eğiliminin baskınlaştığını söyleyebiliriz. Bu noktada çocuğun bütünsel gelişimi ne anlama geliyor, çocuğun gelişimine nasıl bütüncül yaklaşabiliriz?

Yukarıda söz ettiğimiz gibi, sağlıklı bir gelişimde bu dört ana dalın – bedensel, ruhsal, bilişsel ve toplumsal- birlikte ele alınması gerekmektedir. Örneğin, bebeğin kas iskelet sistemi gelişince çocuk ayağa kalkar ve bu, diğer alanlardaki gelişimi tetikler. Merak duygusu gelişmeye başlar, ulaşabildiği yerlere gider, çekmeceleri karıştırır. Bu zeka gelişimine önemli bir katkı sağlar. Aynı zamanda anneden ayrışmaya başladığı için birey olduğunu fark eder. Buna ruhsal olarak ayrışma/bireyselleşme dönemi diyoruz. Çocuk toplumsallaşmaya başlıyor; başkalarıyla ilişki kuruyor, onlara gidiyor veya onlardan kaçıyor. Bir tek kas iskelet sisteminin gelişmesi bile, bütün alanları etkileyen bir etmen olmaktadır. O zaman bunun tersi de söz konusu olabiliyor. Ben çocuğun bir alandaki gelişimini durdurursam, önemsemezsem, geliştirmezsem diğer alanlardaki gelişimini de olumsuz etkiliyorum demektir.

Aileler, yanlış olarak, “Aman çocuğumuzun zekası iyi gelişsin.” ya da “Benim çocuğum üstün zekalı.” diye düşündüklerinden ötürü, bütüncül gelişimi bir kenara itip, çocukların sadece zihinsel gelişimi üzerine odaklanıyor. Buradaki yanlışlığa bağlı olarak çocukların zihinsel gelişimi keyifli gitmiyor; yapabileceğini bile çok yapamayan, tüm enerjisini bir alana toplayan mutsuz insanlar yetişiyor. Ben bunu dört ana dalı olan görkemli bir ağaca benzetirim. Bu dalları eşit geliştirirsek, dallar birbirini besler, dayanak olur. Yalnız birini geliştirirseniz o ağaç çarpık olur ve bu dal kırılmalara daha yatkındır.

Oyun, özellikle küçük çocuklar için bu dalların tümünün gelişmesine katkıda bulunan en güçlü araçtır. Oyun önerisini getirdiğimde aileler “Benim çocuğum oyun oynamaz.” dediklerinde çok mutsuz oluyorum. Oysa Türkçe’de çok güzel bir söz vardır: “Oynamayan tay at olmaz”. Örneğin; okuma yazmayı sökmüş 4 yaş 7 aylık bir çocuk vardı ama sayılar onda takıntı haline gelmiş, hayatı paramparça olmuştu. Coşku ya da eğlence yoktu. Çocuklara bir insan resmi çizdiririz; genelde kendilerini anlatır. Çizdiği resme koyduğu isim “Amaç Yüksel”… Babası bu çocuğu ODTÜ Bilişim Kongresi’ndeki konuşmama getirmişti; işte bu çocuk istismarıdır. Bu çocuğun zekasını asla sağlıklı olarak kullanamayacağı açıktır.

3. Siz çocuklarla çalışırken oyun terapisini tercih ettiğinizi dile getiriyorsunuz. Öncelikle oyunun düşünme becerileri, dolayısıyla çocuğun sağlıklı bir benlik geliştirebilmesi açısından nasıl bir önemi var?

Çocuğun ana dili oyun. Oyuncaklar da bunun sözcükleri. Çocuğu oynatmadan oyuncağa boğmanın ise hiçbir anlamı yok. Her gün yeni bir oyuncak varken çocuk oynayamıyor. Bir oyuncağın işlevinin ne olduğunu, onunla ne yapabileceğini düşünmeye fırsatı olmuyor. Ya da robot gibi sadece yürüyen oyuncakların başka bir işlevi yoktur. Takılıp sökülebilen oyuncaklar, çocuğun o oyuncağı anlamasına ve zihinsel süreçlerine katkı sağlar, yaratıcılığını destekler. Örneğin lego alan aileler çocukların oyuncağın üstündeki modeli yapmasını ister, ancak bu sadece ilk aşamadır. Esas istediğimiz, kendi modelini geliştirebilmesidir. Farklı oyunların ve oyuncakların farklı işlevleri var. Çocuk oyun aracılığıyla sorunlarını dile getirir, çözümün de ipuçlarını verir; kendini ve başkalarını tanır; yaratıcılığını, becerilerini geliştirir; başkalarıyla birlikte olmanın yollarını öğrenir: bazen bir dev bazen bir mikrop olabilir ama güç hep onun elindedir; yeteneklerini sınar.

Esinlendiğim iki kavram var: “sayıların efendisi olmak” ve “sözcüklerin efendisi olmak”. Türkiye’de çocuklar neden matematikten nefret ediyor? Çünkü matematiğin efendisi değiller! Sayılarla oynamayı bilmiyorlar. Ortaokul çocuklarına “Bana hızlıca 10’a tamamlayan tek haneli sayıları söyleyin.” diyorum, yarım saat düşünüyorlar. Bunu tabii ki ezberlemesin ama başka bir çocukla yapıldığında bu bir keyif ve oyundur. Böylece sayıların efendisi olursunuz.

Sözcüklerin efendisi de olamıyoruz. Üst ekonomik düzeydeki ailelerin, Rus, Tay veya Endonezyalı bakıcıları olan çocukları geliyor. Bakıcı gittiğinde çocuk anneyle iletişim kuramıyor çünkü anne Rusça bilmiyor, çocuk da Türkçe bilmiyor. Kara mizah gibi geliyor ancak o kadar çok ki… Bu bir yarış şimdilerde. Neden ana dil diye ısrar ediyoruz? Çünkü anadili konuşurken düşünmeyi öğrenirsiniz ve aynı zamanda sıcaklığı da aktarırsınız. Örneğin annelerin çocuklarına hitaplarına bayılırız. Askerleri uğurlarken “Ayağına taş değmesin.”, “Gözümün nuru!” diyorlar. Bunu yabancı dilde söyleyemezsiniz ya da bu sıcaklık olmaz. Çocuk anlamını bilmese de, onun sıcaklığını alır ve kendini özel hisseder.

Bugünkü gençler duygularını ifade etmek için “Oha falan oldum.” diyor, karşısındaki de “Oha falan oldum.” dendiğinde kendi neyi kastediyorsa onu anladığını sanıyor. Çocukların ve gençlerin duygu tanımlamalarında kullandıkları sözcükler, en az yarı yarıya düşmüş durumda; Ne kendilerini anlayabiliyorlar ne de karşısındakini anlayabiliyorlar. Bu denli öfkeli ve kırıcı olmamızın bir nedeni de anlayamamak ve anlaşılamamak.

4. Eğitim sistemi oyun ve çocuk ilişkisini nasıl kurguluyor? Var olan kurguyu dönüştürmek nasıl mümkün olabilir?

Böyle bir kurgu yok. Türkiye’de bunu yapabilen çok ender yer vardır. Hatta tam tersi; “Oyun oynatmıyorum, beden dersi yerine hep matematik yaptırıyorum.” diyenler var. Oysa bu yaklaşım öğretmenin cahilliğini gösterir. Müziğin içinde müthiş bir matematik vardır; ritmi, temposu vardır. Yaşamdan arındırılarak matematik olmaz. Zekâ Vakfı’nda da hep konuşuruz; idealim fizik kurallarını sihirbazlık gösterileriyle anlattırabilmek. Düşünsenize o çocuk için ne kadar keyifli olur ve bunu unutması mümkün olmaz.

Kabaca üç tür zekadan söz edebiliyoruz; analitik (konuşma, öğrenme, okuma), evirgen zeka (pratik) ve yaratıcı zeka. Ben öğrendiklerimi ne kadar uygulayabilirsem ona o kadar egemen olurum ve onun başka türlü nasıl olabileceğini düşünebilirim. Aslında deney de bir oyundur ama bunu öğretmen yapar, çocuk uzaktan izler. Eh, bunu videodan da öğrenebilirdi o zaman! Fakat bu şekilde bir işe yaramıyor. Ona dokunacak, duyu bütünlemeyle ve yaparak öğrenecek.

Amerika’da Silikon Vadisinde Waldorf okulları sistemi var; aynı bizim Köy Enstitüleri ama daha küçük yaşlar için. Uygulamalar oldukça benzer. Yıllık maaşlarımız bile aylık tutarını karşılamaz. Oyun oynuyorlar, tohum ekip bitkilerin büyüyüşünü gözlemliyorlar, belki laboratuvarda tohumu inceliyorlar, farklı tohumları karşılaştırıyorlar, tohumların farklı ortamlarda büyüme hızlarını ve biçimlerini gözlemliyorlar. Aslında baktığımızda müthiş bir bilimsel süreç. İşte bunun her anı ve her aşaması planlandığında, hangi felsefe doğrultusunda yapıldığı bilindiğinde, bu yaklaşım eğitim oluyor. Bizde bunun benzerleri açıldı ama altyapı ve disiplin olmadığından, bu okullar işlemedi. Çünkü kuralları veriş biçiminiz bilimsel bir altyapıya dayanmıyor.

Oyunla üretilenler ve öğretilenler çocuklarda kalıcı oluyor. Beynimiz kötü anıları silmeye programlıdır çünkü hayatta kalmamız lazım. Sen dersin başına “Allah kahretsin yine bununla uğraşacağım!” diye oturursan, beynin bu öğrendiklerine kötü anı muamelesi yapar ve siler. Fakat keyifli öğrenirsen kalıcı olur. Küçük yaşta da çok düşünürdüm bunu; ezberlemem gereken bir şey varsa mutlaka oyun oynayarak ezberlerdim. Yurtdışında da alfabeyi şarkıyla ezberletirler, biz de böyle bir şey yapılması için çok uğraştık. TRT çocuk yayınlarındayken sevgili Tekin Özertem çok güzel bir alfabe şarkısı yaptı ama bir kişi merak edip de bu şarkıyı kullanmadı. Çarpım tablosu için de şarkılar var, onları da kullanmıyorlar.

Bir dönemin eğitim bakanı, “Korkmayın öğrenmeyecekler, sadece ezberleyecekler.” dedi. Aslında esas korkulacak olan anlamadan ezberlenmesi… Ezberin yeri yok mu, kuşkusuz çok. İnsanların artık düşünmediklerine yönelik örnekler çoğaldıkça içim yanıyor. Çünkü neyin nerede kullanılacağını düşünmediğimiz zaman çok saçma uygulamalar karşımıza çıkıyor. Ezberle öğrenme arasındaki fark nasıl silinip atılabilir? Çocuklara “Çarpım tablosunu ezberledin mi?” diye soruyorum; öğretmenleri “Ezberlemeyeceksiniz, öğreneceksiniz!” diyormuş. Çarpım tablosunun nesi öğrenilebilir anlayamıyorum… Bir kez çarpmanın ne anlama geldiğini anlatırsınız, öğrenir. Her seferinde çarpım tablosunu keşfetmeye gerek yok. Fakat ondalık sistemle yapılan bir işlemi, beşlik sistemde nasıl yapabileceğimizi öğrenebilirsiniz. Bu bir oyuna döner ve sayıların efendisi olursunuz. O zaman dijitali de, kodlamayı da çok daha iyi anlar çocuk.

Bir arkadaşım Finlandiya’dan döndükten sonra üçüncü sınıf öğrencilerinin bölme öğrendiklerini şaşırarak anlatmıştı. Benden tepki gelmeyince “Bildiğin bölme öğreniyorlar.” dedi. Aslında “bildiğin bölme” 3.sınıf düzeyidir. Bizde birinci sınıfta öğretildiğinden, bu ezber oluyor, seneye unutuluyor ve bir daha öğretiliyor. Keyifsiz ve niye yapıldığı anlaşılmadan geçen bir eğitim süresi…

Örneğin kendi çocukluğumda da yeni okula başlayan her çocuğa abaküs alınırdı, ancak halen abaküs öğretebilen bir öğretmen yoktur. Abaküsle sayarsınız, sonra onların telini çıkarır boncuk diye oynarsınız. Abaküsü oyunla öğrenmek için kullanmazdınız. O, 5 sıralı boncuklarla ne inanılmaz hesaplamalar yapabileceği öğretilmez.

Ayrıca tekerlemeler de kalktı. Eğitimde çocuklara tekerleme öğretilmiyor artık. Duyu bütünleme ve ergoterapi diye iki ana bölüm açıldı. Çocukları oraya gönderiyoruz. Haftada 1 gün 1 saat terapiye gidiyorlar. Eskiden ip atlarken bir tekerlemeniz, top oynarken başka bir tekerlemeniz olurdu. Beş duyunuzu harekete geçirir, eşgüdümlü bir biçimde kullanırdınız. Şarkılarımız, marşlarımız vardı. Şimdi çocukların hiçbiri bunları bilmiyor. Oysa duyu bütünleme dediğimiz şey, tam da bu. Aynı etkinliğin içinde tüm duyular kullanılıyor; oranın kokusunu alıyorum, etraftakileri duyuyorum, bedenimin hareketini anlıyorum. Bizim o zaman sürekli yaptığımız şeyi, şimdi haftada 1 gün 1 saat yapıyor çocuklar.

Oysaki artık CEO’lar bile toplantılarını yürüyerek yapmaya başladı. Çünkü masa başındayken yaratıcılık azalıyor. Yürürken hem kolay, hem de daha yaratıcı çözümler üretebiliyorlar.

5. Türkiye’de aile yapısı ve bağları oldukça güçlü. Fakat bazen bu ilişkiler bireyselleşmenin önünde bir dezavantaj oluşturabiliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Oyunu nasıl savunuyorsam, öz disiplini de o kadar savunuyorum. Çocukların sınırlarla tanışması gerekiyor. Sınır koyma bizim ülkemizde sağlıklı yapılmıyor. Bir kural konduğunda onun altındaki felsefeyi veya nedeni anlatırsanız; bu çok güzel. Ama çocuk buna uymazsa ve “Uymazsa uymasın!” denirse, onun altındaki felsefe çiğnenmiş oluyor. Türkiye’deki en büyük sorunlardan biri, çocuklara sağlıklı sınır konmaması. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Sağlıklı sınırların olmaması, sağlıklı ilişkilerin de olmamasına neden oluyor. Çocukların bireyselliği kayboluyormuş gibi bir dış görünüm varsa da, iç görünümde çocukların ne yapacaklarını bilmeden tek başlarına yaşaması gibi de bir durum söz konusu. Yirmi sene önce yüksek lisans öğrencilerime “24 saat evinizin ses kaydını alın, aile sırlarınızı silip getirin. Bakalım evde ne konuşuluyor.” dedim. Yirmi sene önce evlerde iyi ya da kötü bir etkileşim olduğunu görüyordunuz, 10 yıl sonra tekrar bu uygulamayı yaptırdığımda bomboş kasetler geldi. Hiç etkileşim yok, herkes kendi odasında. Arada kapı sesleri ve mutfak tıngırtıları geliyor. Herkes için çok çarpıcı oldu. Etkileşim varmış gibi yapıyoruz ama aslında yok. Çocukların bireyselliğinin kaybolması aile baskısından değil; çocukların birey olmasını destekleyecek yapının ortadan kalkmasından kaynaklı.

Çocuklara “Şu misafir gelsin mi?”, “Onu sevdin mi?” gibi sorulmaması gereken soruları soruyor, “Şimdi ne yapmak istersin?” , “Hangi kazağı giymek istersin?” gibi sorulması gereken soruları ise sormuyoruz. Bunlar farkındalık yaratan sorulardır. Bireyselleşme doğrudan olmaz; emek verilmesi gerekir. Çocuğun kendi özelliklerini, yapabileceklerini ve yapamayacaklarını, sevip sevmediklerini bilmesi gerekiyor. Ondan sonra birey oluyor. Bu alt yapı olmadan “Hadi sen bireysin.” dendiğinde, isteğini bile erteleyemeyen kişiler ortaya çıkıyor.

Marshmallow deneyi, benim öğrenciliğimde başladı. Sonuçlarını merakla bekliyorduk. Görüldü ki kendini denetleyen çocuklar, özdenetim kazanmış çocuklar. Bu kişiler daha iyi işlerde çalışıyor, daha iyi sorun çözüyor, ruhsal sorunları çok daha az oluyor, beyin gelişimlerinin daha iyi olduğu görülüyor. Farkındalık, kendini tanıma, yetersiz ya da kötü taraflarını geliştirilme veya değiştirilmeye çalışılması, yani bir birey olabilmek için emek verilmesi gerekiyor. Biz sipariş etmeye çalışınca, bu iş olmuyor. Biz de televizyondan veya oyunlardan özdeşim yaptığımız için, özdeşim de kötü.

6. Çocukların bireysel özgünlüklerini koruması ile düşüncenin bilgi ile harmanlanıp olumlu çıktılar üretmek üzere disipline edilmesi, bazen çelişen iki uç olarak görülebiliyor. Sizce bu ikisinin bir bütünün iki yüzü olması nasıl açımlanabilir?

Türkiye’de disipline alışık değiliz. Gördüğüm çocukların babaları sık sık ”Hocam, babam beni çok sıktı ben çocuğumu sıkmayacağım.” diyor. Neredeyse atasözü oldu artık. Yani nedeni düşünmeden, irdelemeden tepkisel bir yaklaşım… Bana gelen ailelerin tümüne disiplini anlatıyorum. Bizde disiplin yok: Çocukta erişkinde, evde okulda, trafikte sırada; her alanda. Çocuğa değer veren ülkelerde bir şeye “Hayır.” denirse, o “Hayır.” Demektir. Türkiye’de “Yaaa ne olur!” diye bağırıp ağlayan çocuğa “Tamam, lanet olsun!” deniyor ve isteği yapılıyor. Çocuk da “Ağlayıp bağırırsam kazanacağım.” diye düşünüyor.

Bu doğrultuda düşünceyi de disipline edemezsem, aradaki hiçbir ilişkiyi fark edemem. Aslında disiplin, ilişkilerin fark edilmesidir.

Emniyetle madde bağımlılığı konusunda çalışıyordum. Bir gün oradaki sevdiğim arkadaşlara “Sizi mahkemeye vereceğim, beni trafik kurallarını ihlal etmeye zorluyorsunuz.” dedim. O zaman Eskişehir yolunda hız 50 km’ye indirilmişti ve bir tek 50 km ile giden araba yoktu. Bu ne demek? : “Ben bu uyarıyı koyarım, sen de uyma!”. Onlara “Kadın sürücü olarak ve 50 km hızla aracı süreceğim; birlikte başımıza ne geldiğini görelim.” dedim. Üstümüzden de helikopter uçurdular ki ne olduğu görülsün. Ölüyorduk; yolumu kesenler, küfür edenler, makas atanlar, öne geçip yavaşlayanlar… Bir kural konulunca o kurala uymamız gerekiyor. Öncelikle o kuralların neden konulduğunu düşüneceğiz, uyacağız. Ancak o zaman neyin değişmesi gerektiğini görebiliriz. İşte bu bakışı çocuklara da vermemiz lazım.

Yurtdışında Türk aileye ulaşmak istediğimde ağlayan çocukları izlerim; %100 beni Türk aileye götürürler. Hiç şaşmaz! Yurt dışında çocuklar dışarı çıktığında çantalarında onları oyalayacak malzemeler ile çıkar. Resim yapar, oyun oynar, ailenin fikrini alıp devam eder, ne yiyeceklerini garsona söyler. Biz de ise çocuk ağlar, annesini çekiştirir, masalar arasında koşturur, garsonun işini zorlaştırır, oyalanacağı hiçbir şey yoktur; varsa da annesinin telefonudur. O anne düşünmüyor ki bu çocuk sıkılacak ve sıkıldığında onu neyle oyalayabilirim. İşte bu öz disiplindir ve Türk çocukların %90’ında yoktur. Farkı ise bu %10 yaratır.

Huzurlu evdeki çocuklar kuralları bilir, uyar ve onu sorgulayabilir. Bu onun aklını kullandığını gösterirken, diğerleri biat toplumundaki gibidir.

7. Son dönemde “çemberin dışına çıkma”, “kutunun dışında düşünme” gibi becerilere oldukça fazla vurgu yapılıyor. Ebeveynler ve özellikle de eğitimciler olarak bunları mümkün kılmak için çocukları nasıl destekleyebiliriz?

Çemberin dışına çıkmak deyince herkesin aklına uçuk fikirler üretmek gidiyor. Hâlbuki önce çemberi fark etmek gerekiyor ki dışına çıkabilelim. Altyapısı olmadan çember dışına çıkma ruhsal ve davranışsal sorunlara yol açabiliyor.

Çok soru sorduğu için üstün yetenekli sanılan birçok çocuk geliyor bana. Soruları içeriksiz, zorlamalı, düşünme ürünü değil; adeta sipariş. Oysa 4.5 yaşındaki bir çocuk ben annesiyle görüşürken İngilizce kitaptan trenin “train”, elmanın da “apple” olduğunu öğrenip “Tren ve train’in okunuşu benziyor, elma ile apple neden benzemiyor?” diye soru soruyor. İşte bu gerçek bir soru, düşünmüş, farkı yakalamış ve sıra dışı bir soru soruyor. Çemberin dışına çıkıyor, çünkü düşünmeyi bilen zeki bir çocuk. Önce temeli sağlam koyalım ki temelin üstüne çıkabilsin. Çemberi bilmeden çemberin dışına çıkmaya zorluyoruz, dolayısıyla sonuç elde edemiyoruz. Derste de sayıların efendisi olacak ki, farklı bir şey ortaya koyabilsin. Sözcüklerin efendisi olacak, kullandığı dili çok iyi bilecek ki, dildeki yaratıcılığı ortaya çıkabilsin.

Prof. Dr. Ferhunde Öktem ile Düşünme Becerileri ve Oyun Üzerine tedmem

]]>
Kanatlarınız var mı? Beceri Sahibi Olanların Varlığını Sürdürmesiyle İlgili Dersler https://tedmem.org/mem-notlari/yansima/kanatlariniz-var-mi-beceri-sahibi-olanlarin-varligini-surdurmesiyle-ilgili-dersler Wed, 07 Mar 2018 08:48:22 +0000 https://tedmem.org/?p=2571 Hızla değişen dünyada ancak güçlü temel beceriler gençleri değişime ayak uydurmaya ve çağın ötesine geçmeye hazırlayabilir.

Kanatlarınız var mı? Beceri Sahibi Olanların Varlığını Sürdürmesiyle İlgili Dersler tedmem

]]>
Orijinal Başlık: Got wings? Lessons on the survival of the skilled 1

Paleontologlar, New York’taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde “Aramızdaki Dinozorlar” adlı sergide, bazı dinozorların soyunun tükenmediğini, gerçekte bugün gördüğümüz canlılara evrildiğini göstermek için kemik, tüy ve yuvalara ait tarih öncesi fosil kayıtlarını kullanıyor. İzledikleri bağlantılar, uçabilen dinozorların günümüz kuşlarına nasıl dönüştüğünü gösteriyor. Paleontologlar, kara hayvanı olan akrabaları bir sonraki adıma geçemezken, uçabilen dinozorların havadaki çevik hareket yeteneklerinin hayatta kalmalarında önemli bir rol oynadığını iddia ediyor. Kara hayvanlarının yoksun olduğu bu uçuş yeteneği, onların yer değiştirmelerini ve keskin bir biçimde değişen çevre koşullarına adapte olmalarını sağlamış görünüyor.

Şekil 1. Paleontologlar uçabilen dinozorların (solda) değişen çevre koşullarına kısa sürede adapte olduklarını ve kuşlara evrildiğini iddia etmektedir (sağda).

Kanatlarınız var mı? Beceri Sahibi Olanların Varlığını Sürdürmesiyle İlgili Dersler

Kaynak: http://www.amnh.org/exhibitions/dinosaurs-among-us/

Günümüz dünyasıyla bir benzeşim kurarsak eğer; iş yapma şeklimiz ve mevcut iş türleri, teknolojik ilerlemeler ve küresel ticaretin de etkisiyle, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde dönüşüyor. Makine otomasyonu ve dış kaynak kullanımı, işin doğasını büyük ölçüde değiştirdi ve küresel ölçekte sismik kaymalara neden oldu. Gençler bugün değişen işgücü piyasası taleplerini karşılamak için yeni becerilere ihtiyaç duyuyor. 2018 Dünya Kalkınma Raporu’nda bu konuyu ele alarak soruyoruz: Önümüzdeki yeni zorluklarla yüzleşmek için gençlerin daha “uyumlu” olmaya hazırlanmalarına nasıl yardımcı olabiliriz?

Beceri Eksiği

Klasik beşeri sermaye anlayışı, bireylerin değişime uyum sağlama ve değişimle baş etme becerilerine odaklanmaktadır. İşgücü piyasasında bu durum, yeni beceriler kazanmak ve bireysel beceri setlerine en uygun işi bulmak için temel sağlayan sözel, sayısal, sosyo-duygusal ve problem çözme gibi temel becerilere sahip olmak anlamına gelmektedir. Ancak dünya genelinde, gençlerin üçte ikisi iş piyasasının talep ettiği temel becerilerden yoksun olarak örgün eğitimin dışına çıkmaktadır (Şekil 2). Sonuç olarak, bu gençlerin birçoğu işsiz kalmakta veya kendilerini az gelirli, düşük nitelikli, kariyerde yükselme veya gelir artışına fırsat vermeyen istikrarsız mesleklerde sıkışmış olarak bulmaktadır.

Şekil 2. İlköğretim kademesine başlayan her 100 öğrenciden yalnızca 35’i ortaöğretimi tamamlıyor.

İlköğretim kademesine başlayan her 100 öğrenciden yalnızca 35’i ortaöğretimi tamamlıyor.

Not: UNESCO(2010, 2015) ve WIDE(2017)’den elde edilen verilerle WDR 2018 ekibi tarafından düzenlenmiştir. Hesaplamalar takriben 2010 yılına aittir.

Pek çok temel beceri arasında sözel beceriler, sayısal beceri yeterliği elde etmenin ön koşuludur ve sosyo-duygusal ve karmaşık problem çözme becerilerinin gelişimini hızlandırır. Araştırma sonuçlarımız, örneğin Sırbistan’da yüksek sözel beceri düzeyinin; dışa dönüklük, vicdanlı olma, açıklık, istikrar, uzlaşmacılık, cesaret ve karar alma gibi işyerinde başarı için değerli sosyo-duygusal özellikler ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Şekil 3). Daha da önemlisi, sözel beceri yeterliği, problem çözme gibi karmaşık beceriler de dahil olmak üzere işyerinde bu becerilerin daha sık kullanılmasıyla ilişkilendirilir.

Şekil 3. Sırbistan: Sözel beceri yeterlik düzeyi ile sosyo-duygusal beceriler arasındaki ilişki

Sırbistan: Sözel beceri yeterlik düzeyi ile sosyo-duygusal beceriler arasındaki ilişki

Not: Veriler Sırbistan’daki STEP Beceriler Ölçeğinden (2014) alınmıştır.

Yetişkinlerin sözel beceri yeterlik düzeyini ölçmek için kullandığımız, İstihdam Edilebilirlik ve Verimliliğe Yönelik Beceriler(STEP) ölçeği, sözel becerileri sınırlı bir biçimde tanımlamaktan ve bireylerin kendi beyanlarını kullanmaktan kaçınır. Bunun yerine; sözel becerileri yazılı sözcüklerin ve cümlelerin çözümlenmesinden; iş yeri, birey, toplum ve halka uygun metinlerin kavranması, yorumlanması ve değerlendirilmesine kadar uzanan bir dizi beceriyi temsil eden bir olgu olarak nitelendiririz. STEP ölçümleri ve OECD tarafından gerçekleştirilen Yetişkin Becerileri Araştırması’ndan (PIACC) elde edilen bulguları kullanarak 1. Seviye veya daha düşük puan alan bireyleri (500 puan ölçeğinde 225 puan veya daha düşük puanlama) “düşük yeterlik düzeyi”ne sahip olarak sınıflandırırız. Bu; düşük yeterlik düzeyine sahip bireylerin, çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgileri ilişkilendirme, değerlendirme ve yorumlama gibi becerileri kazanmaksızın temel metinleri anlama konusunda sınırlılıklara sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Dünya genelinde, 15-64 yaş aralığındaki 2 milyardan fazla yetişkinin, işverenler tarafından talep edilen ve zorunlu meslek eğitim programlarına kayıt için gerekli olan en temel sözel becerilerden dahi yoksun olduğunu tahmin ediyoruz (Şekil 4). Genç yetişkinler (15-25 yaş) arasında ise bu sayı yaklaşık 420 milyondur. Bu küresel meselenin sonuçları önümüzdeki dönemde daha keskin bir şekilde hissedilecektir, çünkü işlerin doğası değişmeye devam ediyor. Bilişsel ve sosyo-duygusal becerilerdeki böylesi bir eksiklik, pek çok düşük beceri düzeyine sahip çalışanı, küreselleşmekte olan ekonominin faydalarının dışında tutmaktadır.

Şekil 4. Dünyada yaklaşık 2 milyar yetişkin (15-64) düşük düzeyde sözel becerilere sahiptir.Dünyada yaklaşık 2 milyar yetişkin (15-64) düşük düzeyde sözel becerilere sahiptir.Not: Larson ve Valero (2017) tarafından yapılan çalışmanın verileri kullanılarak WDR 2018 Ekibi tarafından düzenlenmiştir.

Düşük düzey sözel beceriler, elbette sadece dar gelirli ülkeler için benzersiz bir meydan okuma değildir. Bu sorun, çalışma çağındaki yetişkinlerin ortalama %10 ila %26’sının asgari beceri düzeyi yeterliğinin altında olduğu orta ve yüksek gelirli ülkeler için de geçerlidir (Şekil 5). Ülkelerin tamamında, düşük düzeyde becerilere sahip yetişkinlerin daha az üretkenlik gerektiren işlerde çalışmaya daha yatkın olduğu ve becerilerini işyerinde kullanma veya iş becerilerini yükseltme fırsatlarından yararlanma olasılıklarının daha düşük olduğu sonucuna ulaştık.

Şekil 5. Yüksek gelirli ülkelerin sözel beceri düzeyi daha yüksek olmakla birlikte tüm ülkeler düşük sözel beceri düzeyi sorunuyla karşı karşıyadır.

Yüksek gelirli ülkelerin sözel beceri düzeyi daha yüksek olmakla birlikte tüm ülkeler düşük sözel beceri düzeyi sorunuyla karşı karşıyadır.

Not: PIAAC (2011-2014) ve STEP (2011-2014) verileri kullanılarak, WDR 2018 Ekibi tarafından düzenlenmiştir.

Ne yapabiliriz?

Temel sözel becerilerin geliştirilmesi, hem çalışanların işgücü piyasasındaki gidişatlarını destekleyebilir hem de ülkeleri, endüstrilerinin küresel değer zincirinde nitelikli ve karmaşık bir segmentte yer alabileceği teknoloji sınırına ulaştırabilir. Mevcut göstergeler bu alanda yapılan yatırımların karşılık verdiğini işaret ediyor. Bireylere yönelik ücret ödemeleri hem düşük-orta gelirli hem de yüksek gelirli bağlamlarda önemlidir. Aynı zamanda sözel beceri yeterliği en az 2. seviye olan çalışma çağındaki yetişkinlerin yüksek düzey beceri gerektiren, daha iyi ücretli bir beyaz yaka iş bulma olasılıklarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ülkelerin düzeyine bakıldığında ise, yüksek düzeydeki sözel beceri yeterliğinin, işyerinde becerilerin daha sık kullanılması ve çalışan başına daha yüksek çıktı ile ilişkili olduğunu görüyoruz.

Bu konuya yönelik çözümlerin bağlama özgü olması muhtemel olmakla birlikte, temel becerileri geliştirmek için eğitimin niteliğini artırmaya ve gençlerin okul terk oranlarını azaltmaya odaklanılması gerektiği açıktır. Dezavantajlı öğrencilere, ek akademik ve psikososyal destek sunan Hindistan ve Meksika’daki müdahale programları, öğrencilerin okula ve öğrenimlerine devam etmelerinin olumlu etkilerini göstermektedir. Mevcut kanıtlar, sosyo-duygusal gelişimin sadece yakın dönem öğrenme çıktılarını iyileştirme değil aynı zamanda yetişkinlikte refah düzeyini arttırma için de umut vaat ettiğini ileri sürmektedir. Bir diğer etkili yaklaşım ise, öğrenci ihtiyaçlarını erken dönemde tespit etmektir. Örneğin, Kaliforniya’da, risk altındaki öğrencilere akademik başarı durumları ve ders yönlendirmeleri ile ilgili yol gösterici bilgiler veren bir ortaöğretim değerlendirme programı, öğrencilerin eğitimlerinin sonraki aşamalarında daha az desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir.

Pek çok genç, sağlam temel beceriler geliştiremeden okul sisteminden ayrılmaktadır. Okuldan ayrılan bu gençleri, ortaöğretime ve diplomalarına denklik sağlayan nitelikli ikinci şans programları ile yakalamak çok önemlidir. Sahra altı Afrika ile dar gelirli ve çatışmaların yaşandığı pek çok bölgede, okuldan erken ayrılanları geri döndürmek için büyük bir talep söz konusudur. Denklik ve ikinci şans sağlayan programlar, özellikle programlar örgün eğitim sistemiyle uyumlu olduğunda, Asya Pasifik bölgesindeki öğrencilerin eğitim ve ekonomik beklentilerinin iyileştiğini göstermektedir. Latin Amerika ve Karayipler’deki deneyimler, gençlerin ileri eğitim ile güvenli ve üretken bir yetişkinlik yolunda ilerlemelerini sağlamak için en etkili yollardan birinin çok boyutlu ihtiyaçları hesaba katmak olduğunu göstermektedir. Daha önemlisi, bu programlarda nitelik ve sosyo-duygusal beceri gelişimi öğrenci başarısını güçlendirmede önemli rol oynamaktadır.

İşverenlerle ortaklıklar kuran ve genç insanları yetiştirme konusunda kararlılığını sürdüren beceri eğitim programları, olumlu sonuçlar doğurabilir. Örneğin, BMW ve Nissan gibi otomobil üreticileri genç yetişkinler için yoğun beceri gelişimi sağlayan eğitim merkezlerine kılavuzluk ediyor. Diğer başarılı program özellikleri arasında, yüksek nitelikte aracıların olması, potansiyel katılımcılar arasında iyi eşleşmeler sağlamak için kapsamlı işe alım hizmetleri, çalışma programları, hedef meslekler ve işte eğitimi tamamlamak ve başarıyı desteklemek için bireyselleştirilmiş hizmetler bulunur. Son olarak, bağlam, programın etkinliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Belirli bir ülkenin genel ekonomisi ve diğer talep üzerinden şekillenen faktörler, beceri artırmaya yönelik programları uygularken göz önünde bulundurulması gereken en temel hususlardandır.

İleriye bakmak

Hızla değişen sosyal ortam ve iş ortamına uyum sağlamak için, gençlerin beceri setlerini hızla güncellemesi gerekiyor. Bu amaçla, yaşam boyu öğrenme ve gelişme için temel becerilerin güçlü bir altyapısı olması gereklidir. Bunun gerçekleşmesi için ise, eğitim sistemleri herkes için öğrenme sağlamalıdır. Bu amaç için çabalarken, düşük beceri düzeyine sahip gençlerin yoluna devam edebilmesi için ikinci şans programları gibi ek fırsatlar sunmaya ihtiyacımız var. Sonuçta, kamu yatırımlarını beceri geliştirme ve beşeri sermaye oluşumunda kullanmak için işverenlerin erken dönemde, sıklıkla ve anlamlı bir şekilde katılımını sağlamak önemlidir. Tıpkı uçan dinozorların milyonlarca yıl önce kendi kanatlarından yararlandıkları gibi, bugünün dünyasında temel beceriler gençleri değişime ayak uydurmaya ve çağın ötesine geçmeye hazırlayabilir.


Dipnotlar:

 1. Valerio, A. ve Liu, J. (2017, Mayıs 30). Got wings? Lessons on the survival of the skilled [Web blog yazısı]. http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/got-wings-lessons-survival-skilled adresinden erişildi.

Kanatlarınız var mı? Beceri Sahibi Olanların Varlığını Sürdürmesiyle İlgili Dersler tedmem

]]>
Çocuklarımızın Yüzde 10’u ile Yüzde 90’ını Birlikte Düşünebiliriz https://tedmem.org/vurus/cocuklarimizin-yuzde-10u-ile-yuzde-90ini-birlikte-dusunebiliriz Wed, 07 Feb 2018 06:41:31 +0000 https://tedmem.org/?p=2554 2017 yılının son aylarında yeniden düzenlenen ortaöğretime geçiş sınavları ve ortaöğretime yerleştirme sisteminin kalite ve eşitlik açısından sonuçlar doğurması kaçınılmaz.

Çocuklarımızın Yüzde 10’u ile Yüzde 90’ını Birlikte Düşünebiliriz tedmem

]]>
Eğitim sisteminin herhangi bir parçasında değişiklik yaptığımızda sistemin diğer parçaları da bu değişiklikten etkilenir. Türkiye’de eğitim sisteminin en çok değişiklik yapılan parçası kuşkusuz ki sınavlar. Ortaöğretime geçiş sınavı ve yükseköğretime geçiş sınavlarında bir öğrencinin ilkokula başlayıp liseden mezun olduğu 12 yıllık zaman dilimi içinde üç veya dört kez değişiklik yapılması olağan hale gelmiş durumda. Bu sınavlarda yapılan küçük değişiklikler bazen eğitim öğretim süreçleri üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyor. Öğrencilerin, ailelerinin sosyo-ekonomik durumuna veya devam ettiği lise türüne göre daha avantajlı ya da dezavantajlı konuma gelmelerine de neden olabiliyor. Bütün bu düzenlemelerde öğrenciler ve öğrenme süreçleri bakımından göz önünde bulundurulması gereken iki temel olgu var: Kalite ve eşitlik. Bu iki olgunun eş zamanlı olarak ele alınması gerekir. Kaliteyi artırma adına eşitlikten, eşitliği artırma adına kaliteden ödün verilemez. 2017 yılının son aylarında yeniden düzenlenen ortaöğretime geçiş sınavları ve ortaöğretime yerleştirme sisteminin kalite ve eşitlik açısından sonuçlar doğurması kaçınılmaz. Sınavla geçiş sisteminin varlığını, yapılan düzenlemelerin paradigmatik ve pragmatik arka planını tartışmadan mevcut düzenlemeyi verili durum olarak kabul ettiğimizde dahi bu düzenlemenin olası etkilerini öngörebilmek gerekir. Bu düzenlemenin öğretme ve öğrenme süreçleri üzerinde etkileri büyük ölçüde 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlamadan önce ne yapacağımıza ve ne yapmayacağımıza bağlı olarak değişecektir.

Aynı okul ve aynı sınıf içindeki öğrenciler daha önce hiç olmadığı kadar farklılaşacak

2018-2019 eğitim öğretim yılında ortaokuldan liselere geçecek öğrencilerin yaklaşık %10’unun merkezi sınav sonucuna göre yerleştirilmesi öngörülmektedir. Resmî açıklamalardan hareket edecek olursak, geriye kalan %90’ı adrese dayalı olarak, akademik başarı düzeyine göre ayrıştırılmadan bir liseye yerleşecek. Bu düzenlemenin hem ortaokullarda hem de liselerde öğretme ve öğrenme süreci üzerinde kısa vadede doğrudan etkileri olacaktır. Ortaokullarda %10’luk dilime girebilmek için yoğunluğu artırılmış bir rekabet ve ayrışma eğilimi ortaya çıkacaktır. Liselerde ise %90’lık dilim içinde kalan ve birbirinden akademik başarı ve bilişsel kapasite olarak oldukça farklılaşan öğrencilerin aynı okul içinde veya aynı sınıf içinde birlikte eğitim öğretim görmeleri söz konusu olacaktır. Bugüne kadar öğrencilerin akademik başarı düzeylerine göre hiyerarşik bir sınıflama ile liselere yerleştirildiğini biliyoruz. Farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin aynı okulda ve aynı sınıfta eğitim öğretim görmeleri liseler için yeni bir güçlük yaratacaktır. Liselere merkezi sınav puanına göre yerleştirilecek öğrenci oranının %10 civarında olacağı düşünüldüğünde “resmî” beklenti “büyük çoğunluğun ortaöğretime geçiş sınavına girmeyeceği” yönünde. 2018 yılı Haziran ayında uygulanacak sınava girecek öğrenci sayısı bu beklenti konusunda daha sağlıklı bir değerlendirme yapmaya yardımcı olacaktır. Ancak toplumda bir sınav ve rekabet kültürünün yerleşik hale geldiği; sınavla yerleşebilmenin “kazanmak”, sınavla yerleşilen bir okula yerleşilemediğinde ise “kaybetmek” algısının yıllar içinde iyice pekiştiğini de göz ardı etmemek gerekir. Bu nedenle merkezi sınava girecek öğrenci oranının yüksek olması şaşırtıcı olmayacaktır.

Ortaokullarda %10’luk dilime girme potansiyeli görülen %30 için geri kalan %70 riskli hale gelebilir

Liselere geçişte %10’luk bir öğrenci grubunu ayrıştırmak ve kendi içinde akademik başarı sıralaması yapmak için sınav içeriğinin ayırt edici olması, soruların görece olarak yanıtlanması güç sorulardan oluşması gerekir. Soruların nasıl hazırlanacağı ve güçlük derecesinin uygun düzeyde olması teknik konulardır. Görece olarak da kolaylıkla çözümlenebilecek bir sorundur. Esas sorun liselere geçiş sınavında sorulacak soruların niteliği ve güçlük derecesinin ortaokullarda öğretme ve öğrenme süreçlerini nasıl etkileyeceği ile ilgilidir. Bu bağlamdaki öncelikli potansiyel risk; okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve velilerin okullarda %10’luk dilime girme iddia ve çabasında olan öğrencilere odaklanması sonucunda diğer öğrencilerin ihmal edilmesidir. Burada karşılaşacağımız durum tam olarak ihmal etmektir.

Sınav kapsamında %10’luk dilime girebilmek veya girememek; eğitimsel, toplumsal ve kültürel anlamlar yükleyeceğimiz, algısal ya da olgusal, aynı zamanda bireysel açıdan kayıplar ya da kazançlar anlamına gelecek sonuçları olan bir gerçekliktir. Sınav dönemi yaklaştığında televizyon ekranlarından “yüzde 10’luk dilime girememek dünyanın sonu değil” şeklinde açıklamalar yapmak, telkinlerde bulunmak sınav gerçekliğini ortadan kaldırmayacaktır. Ancak öğrencilerin bir kısmını %10’luk dilime girebilmeleri için sınava hazırlarken, geriye kalanları ihmal etmek ya da ihmal etmemek eğitimsel bir tercihtir. İhmal etmek kolay olanıdır, yalnızca başarı düzeyi yüksek öğrencilere odaklanırsınız ve belki de sizin okulunuzdan, sınıfınızdan daha fazla öğrencinin %10’luk dilime girmesini temin edebilirsiniz. Böylece başta veliler olmak üzere herkes sizin “başarılı” bir yönetici veya “başarılı” bir öğretmen olduğunuzu düşünebilir. Oysa başarı, %10’luk dilime girme olasılığı yüksek olan öğrencilerle birlikte, akademik başarı düzeyi “ortalama” veya daha “düşük” öğrencilerin de öğrenmesine ve gelişimine odaklanabilmektir. Bunu yapmak insani, etik, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla birlikte bir tercihtir. Ancak sınıf içinde öğrenme özellikleri farklılaşan, farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin tamamının öğrenmesine ve gelişmesine odaklanmak aynı zamanda öğretmenler açısından bazı yetkinlikler ve beceriler gerektirir. Sorun tercihimizin ne olacağı ve aynı zamanda tercihimize uygun yetkinlik ve becerilerin geliştirilmesi ile ilgili gözükmektedir.

Liselere sınavsız yerleşecek %90’ın öğrenme ve gelişimi odağa alınmalıdır

Merkezi sınav sonucuna göre yerleştirme yapılan liselerde öğrenciler akademik başarı düzeyi bakımından daha benzer bir nitelik gösterecektir. Ancak adrese dayalı yerleştirme yapılan liselerde geriye kalan %90’lık dilim içinde başarı düzeyi oldukça farklılık gösteren öğrenciler aynı okulda ve aynı sınıfta eğitim öğretim görecektir. Bu durumda birkaç farklı senaryonun ortaya çıkma olasılığı vardır: Bunlardan birincisi kontenjan sınırlılıkları dikkate alındığında, tercih bölgesi içindeki okullara yerleştirmede akademik başarıya göre bir yerleştirme yapılmasıdır. Bu senaryo söz konusu olduğunda eldeki veriler sadece öğrencilerin okul başarı puanı olacaktır. İkinci senaryoda ise okul içinde öğrencilerin akademik başarı düzeylerine göre ayrıştırılarak şubeler oluşturulabilir. Ancak bu konuda en üst düzeyde yetkililerin açıklamaları bu senaryoların her ikisinin de olmayacağı, üçüncü senaryo olarak değerlendirebileceğimiz farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin okullara ve sınıflara tercihleri doğrultusunda yerleştirileceği yönünde. Üçüncü senaryo pedagojik açıdan en uygun senaryo olabilir. Ancak Türkiye’de eğitim sisteminin geleneksel olarak akademik başarıya göre hiyerarşik bir sınıflama üzerine kurgulandığı ve işlediği dikkate alındığında, farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin aynı okul ve aynı sınıf içinde eğitim öğretim görmeleri yapısal bir düzenleme olmanın ötesinde güçlükler barındırmaktadır.

Öncelikle farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin aynı okul ve aynı sınıf içinde eğitim öğretim görmeleri, yeterince uzun bir süredir, alışık olmadığımız bir durum. Hem eğitimciler hem de veliler arasında yaygın kanaat -her ne kadar bu kanaat bilimsel bilgiye dayalı olmasa da- öğrencileri akademik başarı düzeyine göre ayrıştırmanın “iyi bir şey” olduğu yönünde. Bu kanaatin ve algının değişmesi en iyimser durumda bile zaman alacaktır.

Farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin aynı okul ve aynı sınıf içinde eğitim öğretim görmeleri okul yöneticilerini ve öğretmenleri bir hayli zorlayacaktır. Bu zorluk farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin aynı okul ve aynı sınıf içinde eğitim öğretim görmelerinin yanlışlığından kaynaklanmaz. Bu zorluk, bugüne kadar ayrıştırılmış öğrenci gruplarına eğitim öğretim vermekle meşgul olmuş eğitimcilerin kendi içinde çeşitliliği yüksek olan bir grupta etkili bir öğrenmeyi sağlayabilmek için gerekli becerilerinin de gelişememiş olmasından kaynaklanır. Bugüne kadar böyle bir güçlükle, en azından bu ölçekte, karşılaşmadılar. Kaldı ki mevcut durumda da Türkiye’de sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı veya başarı düzeyi düşük öğrencilere öğretmede etkililik ciddi boyutta sorgulanabilir gözükmektedir. Son on yıl içinde PISA performansı bakımından değerlendirildiğinde Türkiye’de sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerden Seviye 3 ve üzeri başarı gösterenlerin oranı yıllık bazda sadece %0,2 artış göstererek 2015 yılında %7,2 olmuştur. Bu oran OECD ülkelerinde ortalama %25 civarındadır. Bunun anlamı mevcut durumda öğretme ve öğrenme süreçlerinin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ve başarı düzeyi düşük öğrenciler için öğrenmeyi destekleyecek koşulları karşılamadığıdır.

Farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin aynı okul ve aynı sınıf içinde eğitim öğretim görmeleri yoluyla eğitimde hem kalite hem de eşitlik artırılabilir.

Ancak bunun için 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlamadan alınması gereken önlemler var. Bunlardan birincisi öğretmenlerin öğrenme özellikleri ve akademik başarı düzeyleri bakımından farklılaşan öğrencilerin aynı sınıf ortamında etkili bir şekilde öğrenebilmelerini sağlayacak yetkinlik ve becerilerinin geliştirilmesidir. Öğretmenlerin öğrencilere kendileri için hedefler oluşturmayı öğretme, öğrenme kaynaklarını nasıl kullanacaklarını öğretme, öğrenme stratejilerini kullanmayı öğretme gibi temel yetkinlik ve becerileri kazanmalarına yönelik destek çalışmaları yapılmalıdır. Öğretmenin mevzuatla ders kitabındaki içerik ile sınırlandırıldığı dikkate alındığında, bir öğretmenin söz konusu mevzuata uygun davranması halinde farklılaştırma veya zenginleştirme yapması mümkün değildir. Aynı sınıf içindeki öğrenci çeşitliliği aynı zamanda sınıf içi ölçme ve değerlendirme verilerini iyi bir şekilde kullanabilmeyi, öğrencilere özelliklerine göre farklı ödevler, alıştırmalar, sınıf içi çalışmalar vermeyi, sınıf içinde grup çalışmasını ve akran öğrenmesini etkili bir şekilde kullanabilmeyi gerektirir. Bu becerilerin geliştirilmesi öğretmenler için yoğun bir mesleki gelişim çalışmasının planlanması ve uygulanması ile gerçekleştirilebilir. Bu becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hem ortaokul hem de lise öğretmenleri için 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlamadan gerçekleştirilmeli ve öğretim yılı içinde okul temelli bir yaklaşımla devam ettirilmelidir. Diğer yandan öğretmenlere öğrencilerin öğrenme özelliklerine göre içerik ve materyallerde farklılaştırma yapma özerkliği sağlanmalıdır. Bu özerkliği kullanma serbestliğine sahip olmayan öğretmenin farklılaştırma ve zenginleştirme becerilerinin geliştirilmesi işlevsel olmayacaktır.

Öğretmenlerin becerilerinin geliştirilmesi yanında okul ortamında öğrenme eko-sisteminin iyileştirilmesi; öğrencilerin öğrenmesine ve gelişimine odaklı etkili bir okul liderliği, düzenli ve güvenli bir öğrenme ortamı, okul saatleri içinde sağlanan telafi ve destek programları, gereksinim duyan öğrencilere bireysel destek sağlama, etkili bir okul-veli işbirliği özellikle başarı düzeyi düşük öğrencilerin öğrenmesinde etkili olmaktadır. Farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin birlikte ve birbirinden öğrenebileceği bir okul ve sınıf ortamı oluşturmak, becerilerin geliştirilmesi ve öğrenme ortamını iyileştirecek kurumsal düzenlemelerin eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi ile sağlanabilir.

Liselere geçiş düzenlemesi son fırsat olabilir

Eğitim sistemi ortaöğretime geçişle ilgili düzenlemeleri hala bir fırsata dönüştürebilir. Bunu yapmak, ancak sınavla yerleştirilecek %10’un öğrenmesi ve başarısını diğer %90 ile birlikte düşünmekle mümkün olabilir. Yüzde 10’a girme potansiyeli görülen %30-40 için %60-70’in ihmal edilmesi bu ülke için ağır bir bedel olacaktır. Dezavantajlı ailelerden gelen 15 yaşındaki öğrencilerin sadece %7’si PISA’da Seviye 3 ve üzeri performans gösteriyorsa, sadece %10’a değil %90’a odaklanmak, her öğrencinin başarması için önlem almak acil bir durum olarak görülmek zorundadır.

Yüzde 10’luk kesimin iyi bir eğitim alması önemlidir. Ancak daha önemli olan tüm öğrencilerin asgari düzeyde temel yetkinlik ve becerileri kazanmaları ile ailelerinin sosyo-ekonomik dezavantajlarından bağımsız olarak öğrenmede imkan ve fırsat eşitliğine sahip olmalarıdır.

Dileğimiz, bu fırsatın kaçırılmamasıdır. Bu fırsat kaçırılırsa, ülke olarak kayıplarımız bir yana, dört yıl içinde tekrar okulların yüzde yüzüne sınavla öğrenci seçmeye ve yerleştirmeye dönmek gibi bir olasılıkla karşı karşıya kalabiliriz.

Çocuklarımızın Yüzde 10’u ile Yüzde 90’ını Birlikte Düşünebiliriz tedmem

]]>
Birbirini ve Dünyayı Önemseyecek Bir Gençliği Eğitmek https://tedmem.org/mem-notlari/yansima/birbirini-dunyayi-onemseyecek-bir-gencligi-egitmek Thu, 25 Jan 2018 07:23:40 +0000 https://tedmem.org/?p=2545 PISA, küresel yetkinlik kavramını çok boyutlu bir hayat boyu öğrenme hedefi olarak ele almaktadır.

Birbirini ve Dünyayı Önemseyecek Bir Gençliği Eğitmek tedmem

]]>
Orijinal Başlık: Educating our youth to care about each other and the world 1

2015 yılında 193 ülke, küreselleşme bulmacasının eksik parçasını sunan ve ortak bir insanlık vizyonu olan Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine (Sustainable Development Goals – SDG) ulaşma taahhüdünde bulundu. Bu vizyonun gerçeğe dönüşmesi ise, azımsanmayacak ölçüde bugünün sınıflarında neler olup bittiğine bağlı. Gerçekten de, SDG’lerin vatandaşlarla gerçek bir sosyal sözleşme haline gelmesini sağlamak için gereken anahtar eğitimcilerin elinde.

Herkes için kaliteli eğitimi odağına alan 4. Hedef; amaçlı bir şekilde yalnızca okuryazarlık, matematik ve fen bilimleri gibi temel bilgi ve becerilerle sınırlandırılmamış, aynı zamanda sürdürülebilir bir ortak yaşamın öğrenilmesini de vurgulamıştır. Bu hedef, eğitimde başarıyı küresel olarak ölçen OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı’nın (PISA) eğitimde kalite, eşitlik ve etkililik ölçümlerine küresel yetkinliğin de dâhil edilmesine ilham vermiştir. Bu doğrultuda PISA, küresel yetkinliği ilk defa 2018 yılında değerlendirmek üzere kapsamına almıştır.

PISA, küresel yetkinlik kavramını çok boyutlu bir hayat boyu öğrenme hedefi olarak ele almaktadır. Buna göre küresel olarak yetkin bireyler; yerel, küresel ve kültürler arası meseleleri inceleyebilen, farklı bakış açılarını ve dünya görüşlerini anlayabilen ve onlara değer verebilen, başkalarıyla başarılı ve saygılı bir şekilde etkileşime geçebilen, sürdürülebilirlik ve ortak refah için sorumlu eylemlerde bulunabilen kişilerdir.

Söz konusu dört boyutu daha ayrıntılı olarak incelemekte fayda var:

Yerel, küresel ve kültürel önemi olan meseleleri analiz etmek: Bu yetkinlik, küresel bir mesele karşısında fikir geliştiren kişinin, dünya hakkındaki bilgiyi eleştirel düşünceyle birleştirebilme becerisine işaret eder. Küresel olarak yetkin öğrenciler, okulda soru sormak, veri ve argümanları analiz etmek, olguları açıklamak ve yerel, küresel ve kültürel meseleler karşısında pozisyon almak için öğrendikleri disipline özgü bilgi ve düşünme biçimlerini kullanabilir ve bunları birleştirebilir.

Başkalarının bakış açılarını ve dünya görüşlerini anlamak ve değer vermek: Bu yetkinlik, küresel problemleri farklı bakış açılarıyla ele alma isteği ve kapasitesinin altını çizmektedir. Bireyler diğer kültürlerin tarihini, değerlerini, iletişim biçimlerini, inançlarını ve pratiklerini öğrendikçe kendi bakış açılarının ve davranışlarının birçok etki üzerinden şekillendiğini, bu etkilerin her zaman tam anlamıyla farkında olmadıklarını ve başkalarının kendilerininkinden tamamen farklı dünya görüşlerine sahip olduğunu anlamaya başlamaktadır. Farklı perspektifler ve dünya görüşlerini anlamak, bireylerin başkalarının ve kendi varsayımlarını ve çıkarımlarını incelemesini gerektirmektedir. Buna karşılık, günlük etkileşimlerde adaletsiz olaylara tahammül etme olasılığı daha düşük olan, insanları birbirinden ayıran özellikleri kabul eden ve bu niteliklere değer veren kişilere yönelik saygı gösterme ve ilgi duyma anlamına da gelir. Öte yandan, bu yetkinliği geliştiremeyen kişilerin “farklı” olanlara karşı kalıp yargıları, önyargıları ve hatalı sezgileri içselleştirme eğilimi bir hayli fazladır.

Kültürler arasında açık, uygun ve etkili etkileşimlerde bulunmak: Küresel yetkinliğe sahip kişiler farklı kültürlerden bireylerle etkileşime geçerken davranış ve iletişim biçimlerini uyarlayabilir. Saygılı diyaloglara girer, başkalarını anlamak ister ve marjinal grupları da bu etkileşime dahil etmeye çalışır. Söz konusu boyut bireyin açık, uygun ve etkili iletişim kurarak kişiler arasındaki farklılıklar karşısında köprü kurma kapasitesini vurgular. “Açık” etkileşim, etkileşimde bulunan bireylerin diğerlerinin bakış açısına hassasiyetle, merakla ve etkileşimde bulunma isteğiyle kurduğu ilişkileri ifade eder. “Uygun” ise, her iki tarafın da karşısındakinin kültürel normlarına saygı duyduğu etkileşimleri tanımlar. “Etkili” iletişimde, tüm katılımcılar kendisinin anlaşılmasını sağlar ve başkalarını anlar.

Ortak refah ve sürdürülebilir kalkınma için eyleme geçmek. Bu boyut, toplumun aktif ve sorumlu üyeleri olarak gençlerin rollerine odaklanır ve belirli yerel, küresel veya kültürler arası mesele veya durumlara karşılık vermeye hazır olma durumlarına işaret eder. Gençlerin hem kişisel ve yerel durumlara hem de dijital ve küresel meselelere etki edebileceğini kabul eder. Yetkin kişiler bilinçli ve yansıtıcı eylemlerde bulunmak ve seslerini duyurmak için fırsatlar yaratır. Harekete geçmek, kimi zaman insanlık onuru tehdit edilen bir okul arkadaşının yanında durmak, kimi zaman da okulda küresel bir medya kampanyası başlatmak veya sosyal medya aracılığıyla mülteci kriziyle ilgili kişisel görüşünü yaymak anlamına gelebilir. Küresel yetkinliği olan kişiler, kendi topluluklarının yaşam koşullarını iyileştirmeye, ayrıca daha adil, huzurlu, kapsayıcı ve çevresel olarak sürdürülebilir bir dünya kurmaya çalışır.

Küresel yetkinlik, doğal olarak, birçok bağlamda geliştirilebilir; ancak okullar bu noktada oldukça önemli bir rol oynayabilir. Okullar gençlere hem dünyada hem de kendi hayatlarında önemi olan gelişmeleri eleştirel bir gözle inceleyebilmeleri için fırsatlar sağlayabilir. Öğrencilere dijital bilgi ve sosyal medya platformlarını eleştirel ve sorumlu bir şekilde nasıl kullanacaklarını da öğretebilir. Ayrıca okullar, öğrencilerini farklı insanları, dilleri ve kültürleri takdir etmelerine katkı sağlayacak deneyimler elde etmeye cesaretlendirerek kültürler arası duyarlılığı ve saygıyı teşvik edebilir. Okulların bu merkezi rolü, PISA’ya küresel yetkinliği değerlendirmesi için güçlü bir neden vermektedir.

Ancak tüm bunlar tek bir soruyu işaret etmektedir: Küresel yetkinlik nasıl değerlendirilir? 2018’de PISA, bilişsel test ve bir arka plan anketinden oluşan iki bölümlü bir değerlendirmeyle ilk başlangıcı yapacak. Bilişsel değerlendirme; öğrencilerin küresel konulardaki haber makalelerini eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bakış açıları ve dünya görüşleri üzerindeki dış etkilerin farkına varma, kültürlerarası bağlamlarda başkalarıyla iletişim kurma yollarını anlama, küresel ve kültürlerarası meselelere yönelik farklı eylem biçimlerini belirleme ve karşılaştırma kapasitelerini ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır.

Arka plan anketinde ise, öğrencilerden küresel meselelere ne kadar aşina olduklarını; dil ve iletişim becerilerinin ne kadar gelişmiş olduğunu; farklı kültürel geçmişe sahip insanlara saygı duymak gibi belirli tutumları ne ölçüde geliştirdiklerini; küresel yetkinliği artırmak için okulda ne gibi fırsatlara sahip olduklarını belirtmeleri istenecektir. Okul ve öğretmen anketlerine verilen cevaplar ise eğitim sistemlerinin öğretim programları ve sınıf içi etkinliklerle uluslararası ve kültürlerarası bakış açılarını nasıl bütünleştirdiğine dair karşılaştırmalı bir tablo sunacaktır.

Bilişsel değerlendirme ve arka plan anketleri bir arada ele alındığında, eğitimciler ve politika yapıcılar aşağıdaki sorulara cevap bulabilecektir:

 • Öğrenciler yerel, küresel ve kültürlerarası düzeyde önemi olan güncel konuları ne ölçüde eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir?
 • Öğrenciler (kendilerininki dâhil) farklı kültürel bakış açılarını ne derece anlayabilir ve değer verebilir, farklılıkları ve çatışmaları ne derece yönetebilir?
 • Öğrenciler kültürel farklılıklar karşısında saygılı bir şekilde etkileşim kurmaya ne kadar hazır?
 • Öğrenciler diğer insanların hayatlarında olumlu bir fark yaratmak ve çevreyi korumak için eyleme geçmeyi ne derece önemsemektedir?
 • Ülkeler arasında ve ülkeler içinde küresel yetkinlik eğitimine erişimde eşitsizlikler var mıdır?
 • Dünyadaki eğitim sistemlerinde çok kültürlü ve kültürlerarası eğitim için kullanılan en yaygın yaklaşım nedir?
 • Öğretmenler öğrencilerin küresel yetkinliğini geliştirmeye nasıl hazırlanmaktadır?

Bu değerlendirme, eğitim yoluyla daha huzurlu, adil ve sürdürülebilir toplumlar oluşturmak için ihtiyaç duyulan verileri sağlamaya yönelik somut bir fırsat sunmaktadır. Aynı zamanda eğitim sistemlerinin, genç insanların birbirlerini ve yakın çevreleri dışındaki dünyayı anlamaya, uyumlu ve sürdürülebilir topluluklar oluşturmak üzere eyleme geçmeye teşvik eden öğrenme ortamları yaratma çabalarına kapsamlı bir bakış sağlayacaktır. Her gün ayrışmanın, ayrımcılığın ve şiddetin köklerinde yatan cehalet, önyargı ve nefretle savaşan birçok öğretmene de yardım edecektir.

Kimilerinin ise, öğrencilerin uluslararası bir test ile dünyayla bütünleşmeye hazır olma durumlarını ölçmenin mümkün olup olmadığına dair endişeleri bulunuyor. Elbette, uluslararası karşılaştırmalar hiçbir zaman kolay ve kusursuz değil, özellikle de konu bu tür karmaşık yetkinlikleri ölçmeye geldiğinde. Ancak, nitelikli veriler olmaksızın, eğitimde neyin işe yaradığına dair verimli, küresel bir diyalog başlatmak oldukça zor görünüyor.

 


Dipnotlar:

 1. Schleicher, A. (2017, Aralık 12) Educating our youth to care about each other and the World [Web blog yazısı]
  https://oecdeducationtoday.blogspot.com.tr/2017/12/educating-our-youth-to-care-about-each.html adresinden erişildi.

Birbirini ve Dünyayı Önemseyecek Bir Gençliği Eğitmek tedmem

]]>
Sınavlar Eğitim-Öğretime mi, Eğitim-Öğretim Sınavlara mı Uyum Sağlayacak? https://tedmem.org/vurus/sinavlar-egitim-ogretime-mi-egitim-ogretim-sinavlara-mi-uyum-saglayacak Tue, 05 Dec 2017 08:35:07 +0000 https://tedmem.org/?p=2519 Sınavın içeriğinde, kapsamında veya şeklinde yapılan her değişiklik ne öğrenildiğini, nasıl öğrenildiğini ve nasıl öğretildiğini büyük ölçüde etkiler.

Sınavlar Eğitim-Öğretime mi, Eğitim-Öğretim Sınavlara mı Uyum Sağlayacak? tedmem

]]>
Eğitim-öğretim yılına liselere geçiş ve üniversiteye geçiş sınavlarının nasıl değişeceğini tartışarak başladık. Eğitim-öğretim yılı başlamış, ortaöğretime geçiş sınav takvimi açıklanmış ve örnek sorular da yayınlanmıştı. Bu sınavların her birinin hangi dersleri kapsayacağı, kaç soru sorulacağı, sınavların kaç oturumda yapılacağı, sınav sonuçlarına göre yerleştirmenin nasıl yapılacağı gibi konular en az birkaç ay belirsizliğini korudu. İlgililer ve yetkililer tarafından açıklamalar yapıldı. Sonra aradan henüz birkaç hafta geçmişken yeni açıklamalarla yeniden değişiklikler olduğu duyuruldu. Bu arada oluşan belirsizliklerin sınıfa, öğretmene ve öğrenciye nasıl yansıdığı gözden kaçtı. Okul yöneticileri ve öğretmenler bir yandan olası düzenlemelere göre nasıl bir sınav hazırlık programı oluşturacaklarının telaşına düşerken, velilerden ve öğrencilerden gelen soruları da geçiştirmeye çalıştı.

Türk Eğitim Derneği olarak 2005 yılından bu yana sınavlar ve geçiş sistemi ile ilgili yaptığımız değerlendirmelerde sınavın içeriği, şekli, süresi ve puanların nasıl hesaplanacağı üzerine odaklı, dar bir bakış açısı ile oluşturulan her çözümün kendi sorunlarını yarattığına dikkat çektik. Sınavların nasıl yapıldığından önce niçin yapıldığının konuşulması, eğitimde öğrenme ve fırsat eşitliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirttik. Bu tartışmaların yaşandığı süreçte de görüşlerimizi paylaşırken, temel sorunun sınavların şekli ve içeriği ile ilgili olmadığına, eğitimin kalitesi ve fırsat eşitliği ile ilgili olduğuna vurgu yaptık. Burada amacımız topu oyun sahasının dışına atmak değil, oyunun sahanın içinde oynanmasına katkı sağlamaktı.

Sınavları, yöntem olarak belirli geçerlik ve güvenilirlik ölçütleri çerçevesinde uyguladığınızda, aslında testlerin değişmesi ile sonucun çok da değişmediğini görebilirsiniz. Üniversiteye giriş sınavlarında birinci aşamadaki sınavdan (YGS) alınan puan ile ikinci sınavdan (LYS) alınan puan arasındaki ilişkinin yüksek olması, uluslararası değerlendirmelerde (öğrenciler aynı olmadığı halde, doğru örneklem alındığında) PISA performansı ile TIMSS performansı arasındaki ilişkinin yüksek olması gibi örneklerde bu durumu görebiliriz. Bunların her biri birer testtir. Bunların sonuçlarının nasıl kullanılacağının kararı, eğitim öğretim süreçleri üzerinde nasıl bir etki göstereceklerini belirler. Test sonuçlarına dayalı olarak sıralama yapıldığında, sınav içeriğindeki veya sınavın şeklindeki değişiklikler öğrenci için sıralamadaki yeri bakımından sonucu çok da etkilemeyebilir. Ancak sınavın içeriğinde, kapsamında veya şeklinde yapılan her değişiklik ne öğrenildiğini, nasıl öğrenildiğini ve nasıl öğretildiğini büyük ölçüde etkiler.

Türkiye’de öğrencilerin öğrenme performansı hakkında bilgi edinebileceğimiz sınırlı sayıda değerlendirme var. Bunlardan birinci gruptakiler PISA ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirmeler. Bu değerlendirmeler uluslararası başarıyı ölçüt alarak veya uluslararası alanda belirli öğrenme düzeylerini ölçüt alarak ülkeler arasında karşılaştırma yapmayı amaçlar. PISA ve TIMSS gibi değerlendirmelerin önceliğinin küresel ölçekte ekonominin ihtiyacı olan insangücü yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğu ortadadır. Üç ya da dört yılda bir yapılan bu uluslararası değerlendirmeler ülkelerin belirli alanlardaki performansları hakkında fikir edinmelerine katkı sağlamakla birlikte, küresel ölçekte eğitimin içeriğinin standartlaşmasını da beraberinde getirmektedir. PISA ve TIMSS bulgularına göre Türkiye’de derslerde öğretilen konular, bu değerlendirmelerde kapsanan konularla büyük ölçüde uyumlu gözükmektedir. Ancak aynı konuların öğretiliyor olması, aynı sonuçların alınabileceği anlamına gelmemektedir. Bu tür uluslararası değerlendirmeler paradigmal ve yöntemsel bakımdan kısıtlılıklarına karşın, eğitim sistemlerinin öğrenme çıktıları ve diğer temel değişkenleri açısından değerli bilgiler sağlamaktadır. Türkiye’de siyaset, bürokrasi ve eğitim topluluğunun uluslararası değerlendirmelerin sonuçlarına ilişkin tepkileri, büyük ölçüde reddetme-savunma refleksi veya yerinme şeklinde olmaktadır. Oysa PISA ve TIMSS sonuçları öğrenmenin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla olumlu yönde de değerlendirilebilir.

PISA ve TIMSS’de uygulanan testler sonuçları itibariyle bireysel olarak öğrenciler açısından bir sonuç doğurmamaktadır. Bu nedenle de eğitim öğretim süreçleri üzerinde doğrudan bir etkisinin olması da söz konusu değildir. Sonuçları öğrencilerle ilgili kararlarda kullanılan merkezi sınavlar ise doğrudan eğitim öğretim süreçlerinde ne öğretildiğini, nasıl öğretildiğini ve öğrenildiğini belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, sınavlarla ilgili bir değişiklik söz konusu olduğunda eğitim öğretim üzerindeki etkileri ile birlikte düşünmek gerekir. Sınav öğretim programına, öğretim programının çıktılarına ve öğretim programında tasarlanan yaklaşım ve yöntemlere uymuyorsa, sınıftaki öğretim ve dolayısıyla öğrencinin öğrenmesi sınav ile uyumlu hale gelerek öğretim programından uzaklaşır.

Ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sınavları, bu sınavlarda kullanılan soruların niteliği ile birlikte değerlendirildiğinde, sınırlı ölçekte de olsa öğrenme performansı hakkında bilgi verebilir. Ancak bu sınavların öncelikli amacı öğrenme performansını değerlendirmekten çok öğrencilerin bir üst öğretim kurumuna yerleştirilebilmesi için sıralama yapmaktır. Türkiye’de eğitim sisteminin temelde meşgul olduğu konu da bu yerleştirmenin nasıl yapıldığı konusudur. Sınavlarla ilgili her değişikliğin değişmez iki varsayımı var: “öğrencilerin stresinin azaltılması” ve “okul eğitiminin daha önemli hale gelmesi”. Bütün bu değişikliklerde değişmeyen gerçeklik ise öğrencilerin bir sınav sonucuna göre sıralanarak hangi liseye gideceklerinin veya hangi üniversitenin hangi programına gideceklerinin belirlenecek olması. Bu nedenle sınav önemlidir. Yine bu nedenle; sınavda ne sorulduğu, hangi konuların kapsandığı, soruların şekli eğitim öğretimle ilgili neredeyse her şeyi dikte eder hale gelmektedir.

İdeal olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin öğrenme hedefleri ve çıktıları ile mükemmel bir şekilde uyumlu olması beklenir. Öğrencinin, velinin ve öğretmenin algısına göre “öğrencinin geleceğinin, hayatının geriye kalan kısmının belirleyicisi” bir sınavda bu uyum son derece önemlidir. Türkiye’de sınavın öğretim programı ile uyumu söz konusu olduğunda genellikle sınav sorularının öğretim programının kapsamı içinde olup olmadığına bakılır. Sınavın öğretim programında hedeflenen çıktıların ne kadarlık bir kısmını kapsadığına veya nelerin dışarıda bırakıldığına bakılmaz. Sınava bu kadar büyük önem atfedilen veya sınavın bu ölçüde belirleyici olduğu bir durumda, sınavda sorulmayan şeyler sınıftaki öğrenmenin de kapsamı içinde yer almayacaktır. Türkiye’de öğretim programlarında üst düzey bilişsel becerilerin ve eleştirel düşünmenin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. Örneğin Fen Bilimleri dersinde “öğrencilerin, dünyayı anlamak için araştırmalar yapması ve bilimsel sürece doğrudan katılarak bilimsel bilginin nasıl geliştiğini anlaması …, öğrencilerin mühendislik ve bilim arasındaki bağlantıyı kurmalarına, disiplinler arası etkileşimi anlamalarına ve öğrendiklerini yaşantısal hâle getirerek dünya görüşü geliştirmeleri…” hedeflendiği ifade edilmektedir. İlköğretimin sonunda öğrencilerin “geleceğini belirleyen” bir sınavda dünyayı anlamayı gerektiren bir içerik yoksa, disiplinler arası etkileşimi anlamayı gerektiren bir soru yoksa veya mühendislik ile bilim arasında bağlantı kurmayı gerektiren bir beceri ölçümlenmiyorsa, sınıfta öğretilmesini beklemek de gerçekçi olmayacaktır. Testlerde yer almayan konular ve kazanımlar sınıfta da öğretilmez ve öğrenilmez. Bu konuları öğretmeye çalışan öğretmenler ise çoğu zaman “öğrencileri boş şeylerle meşgul etmekle” yargılanarak, talepleri karşılamak ile meslekleri adına doğruları yapmak arasında bir ikilem yaşarlar.

Testler çoğunlukla görece olarak daha kolay soru hazırlanabilecek ve yanıtların daha kolay puanlanabileceği konulara odaklanırlar. Bu durumda uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi göz ardı edilebilmektedir. Açık uçlu sorular veya daha üst düzey becerileri ölçen sorular sorulması gündemde olmakla birlikte, bu tür soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi için gerekli alt yapının hazır olmadığı görülmektedir.

Sınavlarla veya sınavlarda kullanılan soru türü, içerikleri ve şekilleri ile ilgili her değişiklik sadece eğitim öğretim süreçlerini biçimlendirmekle kalmamakta, aynı zamanda sınava hazırlık yayınları, kursları, etütleri veya özel dersler de sınava göre şekillenmektedir. Sınav içeriği ile öğretim programındaki kazanım ve içerik uyumu ne kadar zayıfsa, okul dışındaki sınav sektörü o ölçüde güçlenmekte ve okul ikinci planda kalmaktadır. Bunun da ötesinde, sınav kapsamında yer almayan dersler ve eğitim öğretim etkinlikleri fiili olarak uygulanamaz hale gelmektedir. Burada not etmek gerekir ki, sınava dahil olmayan dersler ve eğitim öğretim etkinliklerinin önemli hale gelmesini sağlamanın yolu, okulda gerçekleşen her türlü sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliği puana dönüştürerek sayısallaştırmak değildir. Sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler ve bu etkinliklere katılım öğrenci için kendi içinde bir değer olup, bu etkinliklerin sayısallaştırılması aynı zamanda değerin dışsal hale getirilmesi anlamına gelecektir. Bu tür değerlendirmeler, bir seçme işleminde adaylar hakkında nitel öğelerin de dikkate alınması halinde kullanılabilir.

Kısa ve orta vadede ortaöğretime ve yükseköğretime geçişte merkezi sınavların varlığının devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu durumda okuldaki eğitim öğretim ile sınavların uyumunu sağlayacak önlemler alınması gerekmektedir. “Eğitim öğretimi sınava uydurmak” yerine, sınavın eğitim öğretim ile uyumlu hale gelmesi, okulda öğrenmenin desteklenmesine ve öğrenme çıktılarında performansın geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bunu sağlamak için öncelikle öğretim programı-sınav uyumunun sağlanması gerekir. Öğretim programı öğrenme çıktıları olarak üst düzey becerileri, akıl yürütme, değerlendirme yapma gibi becerileri hedefliyorsa, sınav içeriğinin de bu becerileri kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Öğretim programları ile sınav içeriğinin uyumlu hale getirilmesinde, soruların öğretim programı kapsamında olması yetmez. Aynı zamanda soruların öğretim programındaki konu, kazanım ve farklı düzeyde bilgi ve becerileri dengeli biçimde örneklemesi gerekir. Diğer taraftan sınıf içi öğretme ve öğrenme yaklaşım ve yöntemleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin de öğretim programı ile uyumu sağlanmalıdır.

Sonuç olarak eğitim öğretimi sınava uydurmak yerine, “tasarlanan program = uygulanan program = ölçülen program” uyumunun sağlanması halinde okul ve sınıf öğrenmenin merkezi haline gelebilir. Tasarlanan program ile uygulanan program uyumu, sınavlarda neyi/nasıl ölçtüğümüzden etkilenmekle birlikte, programın amaçlandığı şekilde uygulanabilmesi aynı zamanda öğretmen yeterlilikleri ve okul ortamı ile ilgili niteliklere de bağlıdır. Uygulanan program ile ölçme ve değerlendirmenin içeriğinin uyumlu olması ise daha çok ölçme ve değerlendirme alanında standartların oluşturulması ve teknik kapasitenin oluşturulmasına bağlıdır. “Tasarlanan program = uygulanan program = ölçülen program” uyumu sağlanamadığı takdirde sınavlardaki değişikler, geçmişte ve bugünkü gerekçelerle belirli aralıklarla tekrarlanarak devam edecektir.

Sınavlar Eğitim-Öğretime mi, Eğitim-Öğretim Sınavlara mı Uyum Sağlayacak? tedmem

]]>
“Ortaöğretime Geçiş” Yerine Ortaöğretimi Yeniden Düşünmek https://tedmem.org/mem-notlari/gorus/ortaogretime-gecis-yerine-ortaogretimi-yeniden-dusunmek Thu, 02 Nov 2017 11:07:17 +0000 https://tedmem.org/?p=2497 TEDMEM olarak ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin görüşlerimizi düşünce kuruluşu olmanın görev ve sorumluluğu çerçevesinde ele aldık.

“Ortaöğretime Geçiş” Yerine Ortaöğretimi Yeniden Düşünmek tedmem

]]>
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavının kaldırılacağı ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında TEOG adıyla bir sınav yapılmayacağı kamuoyuna açıklandı. Bu açıklama sonrasında yetkililer TEOG sonrası uygulama ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve yakın bir gelecekte bir karara bağlanarak kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladılar. Diğer yandan basın yayın kuruluşlarında TEOG sonrası modellerle ilgili çeşitli senaryolar yer almaya devam ediyor. Temel eğitimden ortaöğretime geçişte nasıl bir model oluşturulacağı henüz bilinmemekle birlikte, kamuoyunda yer alan tartışmaların öznesinin genellikle sınav olması, sağlıklı bir çözüm üretmeyi güçleştiren bir etken olarak değerlendirilmektedir. TEDMEM olarak konuya ilişkin görüşlerimizi; (1) Türkiye’de ortaöğretimin mevcut yapısının arkasında yer alan açık veya örtük varsayımlar (2) ortaöğretimin amacı, (3) ortaöğretimin yapısı ile (4) ortaöğretime geçiş önerileri çerçevesinde paylaşmayı düşünce kuruluşu olmanın görev ve sorumluluğu çerçevesinde ele aldık.

TEDMEM olarak konunun “ortaöğretime geçiş” şeklinde teknik bir konu olarak ele alınmasının temel sorunlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Konu ortaöğretime geçiş olarak ele alındığında, 8. sınıftan 9. sınıfa geçiş ve bu geçişte kimin hangi okula gideceğini belirleyen sıralamanın nasıl yapılacağına odaklanmak kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu durumda ortaöğretime geçişte belirli seçme-eleme yöntem ve tekniklerini dikte eden ortaöğretimin mevcut amaç ve yapısı verili kabul edilmektedir. Bu kabul ise eğitimin niteliğini ve eğitim öğretim süreçlerini sınava odaklı hale getiren, sürekli olarak sınav odaklı değişikliklerle sınırlı kalan bir kısır döngü oluşturmaktadır. Bu nedenle TEDMEM olarak, Türkiye’de ortaöğretimin mevcut yapısının ve ortaöğretime geçiş uygulamalarının arkasında yer alan açık veya örtük varsayımları irdelemeyi tercih ettik. Daha sonra ortaöğretimin amacında ve yapısında, ortaöğretimin evrensel zorunlu eğitimin bir parçası haline gelmesi ile birlikte ortaya çıkan eğilimleri ele aldık. Bu eğilimleri özellikle OECD ülkelerindeki son 40-50 yıl içindeki gelişmeler çerçevesinde özetleyerek Türkiye’deki mevcut durumun daha iyi anlaşılması için bir referans çerçevesi oluşturmayı amaçladık. Bu değerlendirmeler sonrasında Türkiye’de ortaöğretimin amaçları, yapısı ve ortaöğretim kurumlarına geçiş ile ilgili teknik ayrıntılar yerine genel bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan öneriler oluşturduk.

“Ortaöğretime Geçiş” Yerine Ortaöğretimi Yeniden Düşünmek tedmem

]]>
Emrehan Halıcı ile Beceriler ve Eğitime Yansımaları Üzerine https://tedmem.org/dosya-konusu/emrehan-halici-ile-beceriler-ve-egitime-yansimalari-uzerine Wed, 01 Nov 2017 13:05:03 +0000 https://tedmem.org/?p=2490 Türkiye Zeka Vakfı Kurucusu Sayın Emrehan Halıcı ile eğitim sisteminin durumu üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Emrehan Halıcı ile Beceriler ve Eğitime Yansımaları Üzerine tedmem

]]>
Türkiye Zeka Vakfı’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emrehan Halıcı ile beceriler ve geleceğimize etkisi, ülkemizdeki eğitim sisteminin durumu ve hayat boyu öğrenme konuları üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bilgi ve zekaya dayalı etkinliklerle özel olarak ilgilenen ve bir dönem Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı ve Dünya Satranç Federasyonu Asbaşkanlığı da yapan Sayın Halıcı ile zeka ve yetenek kavramlarını da değerlendirdiğimiz söyleşimizi ilginize sunarız.

Ülkemizin beceri potansiyeline ilişkin uluslararası göstergeler oldukça karamsar bir tablo ortaya koymaktadır. En basit ifadeyle 15 yaş grubu öğrencilerimizin ve yetişkinlerimizin önemli bir bölümü hayata etkin katılım göstermek için gerekli temel becerilerden yoksundur. Ülkemiz için yüksek teknoloji üretecek, katma değer yaratacak insan gücünün yetiştirilmesi için nereden başlamak ve neler yapmak gerektiğine ilişkin görüşlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

Bir kere sözlerimin başında sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelinin Türkiye için önemli bir avantaj, bir fırsat sunduğunu söylemeliyim. Ancak bu avantaj iyi değerlendirilmezse, Türkiye için problem yaratacak bir noktaya da gelinebilir.

En büyük sermayenin “insan” olduğu bir dönemdeyiz. Belki değişik tanımlamalar da yapılabilir ama, yaşadığımız çağı bilgi çağı olarak kabul ediyoruz. Teknolojinin, insan aklının, zekânın, yeteneğin ve becerilerin ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Daha önce geçerli olan değerlerin ötesinde zekâya ve bilgiye dönük girişimlerin, yapılanmaların çok daha önemli olduğu bir dönem. Bu nedenle bizim gibi genç nüfus potansiyeline sahip olan ülkelerin bunu iyi değerlendirmesi gerekir. Gençlerin teknolojiyle buluşturulması, yaratıcılıklarının ve girişimciliklerinin desteklenmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

Türkiye aslında eğitime çok önem veren bir ülke. Bunun örneklerini etrafımızdan, kendi çevremizden de görebiliriz. Anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar, akrabalar kendi yakınlarının, çocuklarının iyi bir eğitim alabilmesi için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırlar. Gerek bir okula girip okurken, gerek okulu bitirdikten sonra çocuklar aileler için bir övünç kaynağı, bir gurur ve mutluluk kaynağı oluyor. Eğitime değer verilen böyle bir iklimin olması, Türkiye açısından çok önemlidir.

Çocuklarımızı okula yolladığımız andan itibaren, onların mükemmele yakın bir eğitim almasını istiyoruz. Ancak bunun gerçekleşmediği maalesef görülüyor. Eğer eğitim sisteminden memnun olunsaydı bu kadar sık sistem değişikliği ile karşı karşıya kalınmazdı. Bana sorarsanız eğitimde ulusal bir uzlaşının ortaya konması gerekir. Siyasetin o iç çekişmelerinden uzak, kısır tartışmalara konu edilmeyecek bir biçimde, dünyayı yakından takip ederek, gelişmelerden yararlanılarak ve Türkiye gerçekleri dikkate alınarak bir eğitim reformu yapılması ve bu reforma herkesin sahip çıkması gerekir. İktidarlar değişebilir ama reformun genel hedefinde ve işleyişinde bir şaşma olmamalıdır.

Eğitim söz konusu olduğunda bugün alınan bir kararın sonuçlarının görülmesi için yıllar, belki on yıl, yirmi yıl gerekebilir. Eğer sürekli kararlar değiştirilirse, sürekli sistem değiştirilirse, o zaman beklenen verim alınmadığı gibi, hem sisteminin kendisine, hem de sistemde yer alan kurumlara, kişilere, tüm yapıya karşı bir güvensizlik oluşur. Bu durum gittiği doktoru beğenmeyip, sürekli değiştiren, kararlı bir tedavi göremediği için sorunları azalmayan bir hastaya benzetilebilir. Sürekli doktor ararsanız sürekli hastasınız demektir.

Eğitimle ilgili uzun vadeli uygulanacak bir reformu hayata geçirme konusunda acaba ne eksiklerimiz var, bunu düşünmeliyiz. Eğitim, zeka, yetenek alanında fikir üreten, yazılar yazan, iyi niyetli girişimlerde bulunan, toplantılar düzenleyen, hem devlet içerisinde, hem özel sektörde, hem de sivil toplumda kişiler ve kurumlar var. Geçtiğimiz yıllarda TBMM’de Üstün Yetenekli Gençlerle ilgili bir Araştırma Komisyonu kurulması, 5 yıldır düzenlediğimiz, beşincisini bu yıl Kasım ayı başında düzenleyeceğimiz Zeka ve Yetenek Kongresi bunlara örnek gösterilebilir.

Ancak dünyanın en iyi stratejilerini, planlarını, yasalarını da üretseniz, bunların uzun süre uygulanacağı, kolay kolay değişmeyeceği ile ilgili bir irade ortaya konmadığı müddetçe sonuç alınamaz. Böyle bir iradeden bahsedebilmek de maalesef mümkün değil.

Türkiye’de her iktidar değişiminde, eğitim sistemi ile ilgili çok önemli değişiklikler yapılıyor. Örneğin sınav sistemi. Adlarını unuttuğumuz, hatırlamakta zorlandığımız sınavlarla karşı karşıya kaldı çocuklarımız. Bırakın iktidar değişikliğini, aynı iktidar döneminde bir hükümet, bir bakan değişikliğinde bile her şey sil baştan yapılabiliyor. Bu problemin altını çizmemiz lazım. Eğitim sistemi konusunda tam bir anlayış birliği, tam bir hedef birliği olmadığı için de karmaşık sistemden yetişen insanlar da bu karmaşıklığın devamına neden olabiliyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimi, yetişmeleri sadece okullarda şekillenmiyor. Okullar, tabii ki en önemli unsurdur, ama ailenin önemi de göz ardı edilmemelidir. Eğer ailede anne-baba veya aile büyükleri kendilerini iyi yetiştirmemişlerse, çocuklar için çok önemli o ilk 6 sene 7 sene içerisinde çocuklara verebilecekleri olumlu katkıları veremeyebilirler, hatta olumsuz katkıları olabilir.

Okul bittikten sonra iş hayatına başlayan insanlar, -eğer kendileri girişimci değillerse- başlarındaki şef, müdür, patron, -hangi ad olursa olsun- onları yöneten yöneticilerle karşı karşıya kalırlar. Çalışanlar çoğunlukla yönetenlerin belirledikleri kalıplar, sınırlar içinde görev yaparlar. Çağa uymayan bir yöneticinin altında çalışanlar, ancak yöneticinin kapasitesi oranında bir verim ortaya koyabilirler. Kendilerini geliştirmeleri konusunda bir zorunluluk ya da motivasyonla karşılaşmayabilirler. Kısaca eğitimde ailenin, okulların ve sonra da iş hayatının etkileri söz konusudur. Okullarda ezbere dayalı bir eğitim sisteminden şikayet ediyor ve bunun değişmesini istiyoruz. Ancak ezbere dayalı bir sistem, hayatın her aşamasında var. Ev hayatında, iş hayatında klişelerle, hazır reçetelerle, değiştirmeyi düşünmediğimiz alışkanlıklarımızla yaşıyoruz. Bu durum insanları yaratıcı olmaktan, karşılaştıkları problemleri çözme konusunda becerili olmaktan uzaklaştırıyor. Sorunlarımız çözülsün istiyoruz. Ama çözme konusunda üretken adımlar atamıyoruz. Sadece ümit ediyoruz, sadece temenni içerisindeyiz. Ülkemiz daha iyi olsun, çevremiz daha iyi olsun, dünya daha güzel olsun istiyoruz. Ama bunların olması için kolektif bir emeği, çabayı ortaya koyamıyoruz. Kendisini yetiştirmiş, geliştirmiş insanların da bireysel çabaları yeterli olamıyor. Sonuçta bireysel ve toplumsal bir tatminsizlik ve moral bozukluğu ortaya çıkıyor. Beyin göçü dediğimiz olay gerçekleşiyor. Ülkemizde yetişen kıymetli insanlarımızın bir kısmı maalesef buralarda değil, dünyanın değişik ülkelerinde çok başarılı işler ortaya koyuyorlar.

Yeni dünyaya, değişen, gelişen dünyaya uyum gösterebilen, bilişim kültürünü özümsemiş, bilime, teknolojiye, sanata ilgi duyan insanların olduğu bir toplumda aileler çocuklarını, öğretmenler öğrencilerini daha iyi yetiştirebilirler. İş yerlerinde insanlar kendi altında çalışanları insanları daha iyi yönetirler. Böyle bir toplumda devlet ve birey arasındaki ilişki de çok daha sağlıklı olur.

Eğitim planlarımızı uzun vadeli yapalım. Sistem daha iyi anne-baba, daha iyi öğretmen, daha iyi yöneticiler yetiştirsin. Böyle yetişen nesiller de daha iyi bir geleceğin anahtarı olsunlar.

Bazen bir kişi, çevresindeki çok sayıda kişiyi olumlu etkileyebiliyor. Bir öğretmen, bir yönetici, hele devlette etkin konumda birisi ortaya bir çaba koyarsa bunların sonucu alınabiliyor ancak kısıtlı bir çevre bundan yararlanabiliyor. Amaç, bu çabaları genelleştirmek, yaygınlaştırmak, sistematik hale getirmek. İnsana yapılacak yatırımda herkes hemfikir. Kimse karşı değil. Peki, insana yatırım nasıl yapılır? İnsana yatırım aileden başlar, okulda devam eder, iş hayatında netice alınmaya başlanır. Doğduğu andan itibaren çocuklara özel ilgi göstermek gerekir. İlgi sadece sevmekle, beslemekle, korumakla sınırlı değil. İnsanın beynine, dolayısıyla çocukların beynine çok ama çok özel önem verilmesi gerekir. Çocukların beyni nasıl gelişir? Tabii ki sevgi dolu, aile içi stresten, kavgadan, problemden uzak bir ortam aranılan konuların başında gelir. Çocuk beyninin gelişimi ise merak etmekle, soru sormakla başlar. Çocukların hayatlarındaki ilk yılları, merak etme konusunda en üretken, en aktif oldukları çağlarıdır. Çocuğun soru sormasına olanak sağlayan, onu teşvik eden bir yaklaşım içerisinde olmak gerekir. Ama sık karşılaştığımız tablo, çocuk bir soru sorduğu zaman annesinin, “babana sor”, babasına sorduğu zaman “annene sor” demesi veya “biz bilmiyoruz, öğretmenine sor” gibi cevaplarla etkileşimden kaçmalarıdır. Benzer şekilde okullarda da çok soru soran öğrenciler çoğu öğretmen tarafından hoş karşılanmaz. Öğrencilerden ne öğretiliyorsa onunla ilgilenmesi, ne soruluyorsa onu cevaplamaya çalışması istenir. Evden başlayarak, okullarda da maalesef sürdürerek çocukların meraklarını, yaratıcılıklarını, hayal dünyalarını törpülüyoruz. Bu bence çocuklara, dolayısıyla insanlara yapılan en önemli yanlışlardan biridir. Bu yanlışın düzeltilmesi için, anne-babanın ve öğretmenin de çevreye ilgi duyan, merak eden, olayların neden, nasıl olduğuyla ilgili sorular soran, hayal kurabilen bireyler olması gerekir.

Çocukların hiç bitmeyen bir merak ve sürekli bir sorgulama halleri var dünyaya karşı. Mesela “yastıklar neden dikdörtgen?” diye sorgulayabiliyorlar.

Çevrenizdeki çocukların soruları ve onların bulduğu cevaplar, eminim zaman zaman sizi hayrete düşürmüştür. Bazılarına gülmüş, “hiç aklıma gelmemişti” demiş, bazılarına ise hayranlık duymuşsunuzdur. Çocuklarla birlikteyken her an bir yaratıcılıkla, farklı yaklaşımla karşılaşabilirsiniz. Öncelikle bu tür sorulardan anne-babanın zevk alması çok yararlıdır. Çocukla birlikte anne-baba da düşünürse, cevap aramaya çalışırsa hem kendilerine, hem de çocuklarına katkı yapmış olurlar.

Bu konu açılmışken soruların cevaplardan daha önemli olduğunu eklemeliyim. Bir sorunun sadece doğru cevabını bulmaya çalışmak kısır bir yaklaşımdır. Sadece sonuca, başarıya kilitlenmek, menfaat beklentisini hatırlatan bir durumdur. Amaç soru üzerinde düşünmek, beyin egzersizi yapmak, düşünsel bir maceraya katılmaktır. Bir sorunun cevabı bugün böyleyken yarın farklı olabilir. Bulduğumuz cevap acaba her ortamda geçerli midir? (Örneğin suyun farklı yüksekliklerde kaynama derecesinin değişmesi). Bulduğumuz cevabın daha iyi bir çözümü olabilir mi? Soruları çözerken bu saydığım soruları da sormak gerekir.

Peki, az önce öğretmenlerin, ailelerin hep aynı rutine hapsolmuş olmasının çocuklara etkisinden bahsettiniz. Bu ciddi bir kısır döngü. Bu kısır döngüyü nasıl kırabiliriz? Nasıl bir müdahale alanı yaratabiliriz?

Toplu halde yaşadığımız için, devletin ve toplumun bize koyduğu yasalar, kurallar var. Bunlara saygı göstermek zorundayız, ama beğenmek zorunda değiliz. Beğenmediklerimizin değişmesi için çaba gösterebilir, mücadele edebiliriz. Girişimci yönümüzü harekete geçirerek sivil toplum, sosyal medya, siyaset vb. yollarla düşüncelerimizi hayata geçirmeye çalışabiliriz. Bilgi toplumunun ideal insanı, sadece bilgiyi iyi kullanan değil, bilgi ve fikir üreten, ürettiklerini paylaşan insandır. Şimdi ne mutlu ki, elektronik ortamın, mobil ortamın sağladığı olanaklarla insanlar düşüncelerini, üretimlerini, önerilerini, eleştirilerini bütün dünyayla paylaşabiliyor ve geri dönüşleri, tepkileri, yorumları takip edebiliyor. Dünya artık kapalı bir kutu değil. Herkes, herkesi duyabiliyor, görebiliyor. Bu müthiş bir şey.

Bireysel olarak yapabileceklerimiz ise çok daha fazla. 24 saat içerisinde neler yapıyorsak gözden geçirebilir, memnun olmadıklarımızı nasıl değiştirebiliriz diye sorabiliriz. Rutin olarak yaptığımız işlere farklılıklar katabiliriz. Kendimizi geliştireceğimiz, eğleneceğimiz, mutlu olabileceğimiz neler yapabiliriz diye araştırabiliriz. Kendi yasalarımızı kendimiz koyabileceğimize göre kimseyi ikna etmeye çalışmak da gerekmiyor.

Toplumsal ve bireysel rutinlere karşı bu yaklaşım içinde olan anne-baba ve öğretmenlerin çocuklara etkisi de özgürlükçü ve yenilikçi yönde olacaktır.

İçinde bulunduğumuz çağ itibariyle bireylere ömürleri boyunca yeterli olacak becerilerin okul yıllarında kazandırıldığı eğitim anlayışı da geçerliliğini çoktan yitirmiş durumda. Artık hayat boyu öğrenme kavramından söz ediyoruz. Dünya Ekonomi Forumu gelecekte en çok talep edilen beceriler arasında karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, bilişsel esneklik ve duygusal zekâ gibi becerileri sıralamakta. Sizce gelecekte eğitim öğretim süreçleri nasıl bir hale evrilecek ve bizim toplum olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz beceriler neler olacak?

Teknolojinin bu denli hızla geliştiği ve dünyayı değiştirdiği bir çağda yeni şeyler öğrenmek zorunluluk haline gelmiştir. Öğretmeye dayalı olan eğitim sistemleri öğrenmeye dayalı olarak değişmelidir. Bence artık eğitimin temel ilkesi şudur: Kişi kendisi öğrenecek, öğretmen dahil diğer bütün unsurlar öğrenmeye destek olacaklardır. Ve bu öğrenme hayat boyu sürecektir.

Hayatımızda attığımız her adım verdiğimiz bir karar sonucudur. İyi karar vermek, iyi düşünmekle gerçekleşir. İyi düşünmek için de sağlıklı, iyi çalışan bir beyne ihtiyacımız var. Beden sporları yaparak sağlıklı bir bedene sahip olmaya çalıştığımız gibi, beyin sporları yaparak da sağlıklı bir beyne sahip olmaya çalışmalıyız.

Beyin eğitimi ülke çapında yapılacak işlerden biridir. Öncelikle farkındalığı arttırmak gerek. “Bedeninize önem verin ama beyninize de önem verin”. Beynimiz bizi yöneten kumanda merkezimiz. Daha iyi çalışabilmesi için onu yormaktan korkmamamız gerekiyor. Beynimizin önemli bir kapasitesini kullanmadığımız bilim çevrelerince söylenir. O halde ona yeni bilgiler yüklemekten, onun daha önce fazla kullanmadığımız becerilerini kullanmaktan, ona çokça egzersiz yaptırmaktan kaçınmayalım. Tahmin ettiğimizden çok daha fazla bir kapasiteye sahip olan beynimizi yeterince kullanmayıp, onu kalıplarla, sınırlarla, klişelerle köreltmek, ona yaptığımız en büyük kötülüktür. Ve bunu sadece öğrenciler için söylemiyorum; hayat boyu öğrenme ve düşünme mecburiyetinde olan herkes için söylüyorum.

Gerek okullarda, gerekse okul sonrasında şu üç konunun temel alınması gerektiğine inanıyorum: Dil, felsefe ve matematik. Düşüncenin temeli dildir. Dilini iyi konuşamayan bir insan anlamada da, anlatmada da zorluk çeker. Kelime zenginliği ve dilin iyi kullanılması önemli bir beyin becerisidir. Başından beri bahsettiğim merak etmek, soru sormak felsefenin temelidir. Felsefe aramaktır, kendini ve evreni anlamaya çalışmaktır. Matematik bir bilim olduğu kadar bir disiplindir de. Problem çözmek kadar sebep-sonuç ilişkileri kurmak da matematiğin işlevleri arasındadır. Çoğunlukla ders olarak ele alınır. Oysa matematik hayatın her anında ve alanında gereklidir. Bana göre ideal eğitim modeli dile, felsefeye ve matematiğe birinci derecede ağırlık veren modeldir.

Konuşmanızda kısa bir süre sonra beşincisi gerçekleşecek olan Zekâ ve Yetenek Kongresinden bahsettiniz. Peki, siz Türkiye Zekâ Vakfı Başkanı ve Zeka ve Yetenek Kongresinin düzenleyicisi olarak zekâ ve yeteneği nasıl tanımlıyorsunuz?

Zekânın, değişik tanımları var. Bir tanesi de nesneler, kavramlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme, soyut düşünme ve bunları bir amaca dönük olarak kullanabilme yeteneğidir. Ama yetenek; beceri birçok farklı alanda olabilir. Bir alanda üstün başarı gösteren bir kişi diğer bir alanda hiç başarılı olamayabilir. Önemli olan insanların yeteneklerinin zamanında anlaşılabilmesi ve hayatlarının buna göre yönlendirilmesidir. Yeteneği başka bir alanda olduğu halde, eğitimini başka alanda alan ve çalışan o kadar çok mutsuz insan var ki.

Temennim, eğitim sistemimizin bu aksaklıkları ortadan kaldırması, kendisi mutlu olan, başkalarını da mutsuz etmeyen insanların yetişmesine katkı sağlamasıdır.

Emrehan Halıcı ile Beceriler ve Eğitime Yansımaları Üzerine tedmem

]]>
TEDMEM Kürsü: “Can Eğitimi” https://tedmem.org/etkinlikler/tedmem-kursu-can-egitimi Wed, 25 Oct 2017 13:09:28 +0000 https://tedmem.org/?p=2458 Felsefede Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Ahmet İnam 25 Ekim 2017’de tedmem Kürsü’de!

TEDMEM Kürsü: “Can Eğitimi” tedmem

]]>
Felsefede Türkiye’nin önde gelen isimlerinden
Prof. Dr. Ahmet İnam 25 Ekim 2017’de TEDMEM KÜRSÜ’de!

tedmem Kürsü, alanında öncü isimleri ağırlamaya devam ediyor. tedmem Kürsü’nün Ekim ayındaki konuğu ODTÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet İnam.

Prof. Dr. Ahmet İnam tedmem Kürsü’de “Can Eğitimi” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.


25 EKİM 2017


15.00-16.30


TED Üniversitesi

Ahmet Ersan Konferans Salonu
Ziya Gökalp Cd. No:48, 06420 Çankaya/Ankara

Can Eğitimi

“Eğitim bir insan anlayışına dayanır. Eğitim konularında konuşurken çoğumuz, uzman olanlarımız da dahil olmak üzere, dayandığımız insan anlayışının farkında olmayız. Bu konuşmamda insanı bir can olarak anlamaktayım. Can, insana sahip olduğu temel özellikleriyle bütüncül bir biçimde bakıldığında ortaya çıkar. İnsan; bedeni, duyguları, düşünceleri, anlama, yorumlama, değer yaşama özellikleriyle iç ve dış çevresindeki varlıklarla ilişkide olan bir varlıktır. İnsana böyle bakınca nasıl bir eğitim anlayışı ortaya çıkar? İnsan bir “can” ise onun eğitimi nasıl olacaktır? Konuşma bu soruları gündeme getirip tartışmaya açacaktır.”

Ahmet İnam

1947 Sandıklı’da doğdu. 1971’de ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1980’de Edmund Husserl’de Mantığın Yeri başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde felsefe doktorasını yardımcı dalı Eski Yunan Dili ve Edebiyatı olmak üzere tamamladı. 1980’den bu yana ODTÜ’de felsefe ve mantık dersleri vermektedir. 1989’da felsefe profesörlüğüne atanmıştır. Sekiz yüzden fazla makalesi ve otuzu aşan kitabıyla bilim, teknoloji ve sanat konularında araştırmalar yapıyor. 2014’te emekli olduktan sonra kendi üniversitesinde ve çeşitli üniversitelerde ders vermeyi sürdürüyor.

Edebiyat kuramı ve eleştirisi ile ilgili çalışmalarına 1967’den beri devam ediyor. Şiirimsi denemelerinin yanında, yayımlanmış bir de romanı bulunuyor.

TEDMEM Kürsü etkinliğimizde sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

TEDMEM Kürsü: “Can Eğitimi” tedmem

]]>
Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı: Mevcut Durum ve Öneriler https://tedmem.org/yuvarlak-masa/turkiyede-erken-cocukluk-egitimi-ve-bakimi-mevcut-durum-ve-oneriler Mon, 02 Oct 2017 12:12:02 +0000 https://tedmem.org/?p=2429 Raporumuzun Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve bakımı kapasitesinin geliştirilmesi için atılacak adımlar hakkında önemli ipuçları sağlaması beklenmektedir

Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı: Mevcut Durum ve Öneriler tedmem

]]>
21 Haziran 2017’de OECD tarafından yayımlanan Güçlü Bir Başlangıç (Starting Strong) raporu, ilk defa uluslararası bir karşılaştırma yapmak üzere erken çocukluk eğitimi ve bakımı için bir çerçeve çizdi. Rapor kapsamında erken çocukluk eğitimi ve bakımına dair tüm göstergeler bir araya getirildi ve böylece erişim, yönetişim, eşitlik, finans, öğretim programları, eğitim personeli ve ebeveynler dâhil olmak üzere bu yaş grubunu doğrudan etkileyen temel meseleler derinlemesine ele alındı. Erken çocukluk eğitimi ve bakımına ilişkin tartışmaları veri temelli olarak beslemek ve bu tartışmaları analiz-sentez seviyesine çekmek amacıyla TEDMEM tarafından “Güçlü Bir Başlangıç 2017: Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı” başlıklı bir değerlendirme yayımlandı. İlgili çalışmada öne çıkan bulgu ve analizler ile Türkiye özelinde değerlendirme ve politika önerilerine yer verildi. Ancak fiili durumda erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmetlerinin iyileştirilmesi için hangi konu ve alanların öncelikli olduğunun tespit edilmesi gerekliliği bir diğer önemli husus olarak karşımızdaydı.

Görüş alışverişleriyle derinleştirilmesine ve detaylı çalışılmaların yapılmasına ihtiyaç bulunan bu konuların belirlenmesinde bir adım atmak düşüncesiyle 17 Ağustos 2017’de paydaşlarımızla bahsi geçen OECD ve TEDMEM çalışmalarını odağa alan bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda öne çıkan tespitleri ve politika önerilerini tüm paydaş ve takipçilerimizin dikkatine sunarken katılım ve katkılarından dolayı UNICEF’ten Brenda Haiplik, Doç. Dr. Mehmet Buldu ve Derya Dostlar’a, Eğitim Reformu Girişimi’nden (ERG) Dr. Aysel Madra’ya, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Belma Tuğrul’a ve TED Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı’ya teşekkür ederiz.

Katılımcıların toplantıda dile getirdikleri hususlar, görüşler ve öneriler TEDMEM tarafından bütünleştirilerek aşağıda sunulmuştur. Aşağıda sunulan görüş ve önerilerin Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve bakımı kapasitesinin geliştirilmesi için başlangıç düzeyinde atılacak adımlar hakkında araştırmacılar, politika yapıcılar ve uygulayıcılar için önemli ipuçları sağlaması beklenmektedir.

Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı: Mevcut Durum ve Öneriler tedmem

]]>
“İyi Okullar” mı, “İyi Öğrenciler” mi? https://tedmem.org/vurus/iyi-okullar-mi-iyi-ogrenciler-mi Tue, 26 Sep 2017 12:53:25 +0000 https://tedmem.org/?p=2411 İlköğretimden yükseköğretime kadar, eğitimin her tür ve düzeyi bir öğretim kademesinden diğerine geçişteki sınavların baskısı altındadır.

“İyi Okullar” mı, “İyi Öğrenciler” mi? tedmem

]]>

Öğrencileri ilkokula ve ortaokula adrese dayalı olarak yerleştiriyoruz. Yaklaşık her 100 öğrenciden beşi de özel okullara gitmeyi tercih ediyor ya da özel okula gitme olanağı buluyor. Sekiz yıllık temel eğitimin sonunda öğrencileri Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, İmam Hatip Anadolu Liseleri, Açıköğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri ile Özel Liselere yerleştirmek için bir sınav yapıyor ve bu sınav sonucuna göre sıralıyoruz. Tüm ortaöğretim kurumları için sınavın öncelikli amacı akademik başarıya dayalı bir sıralama yapmak ve sonra da benzer başarı düzeyindeki öğrencileri bir okulda toplamak. Böylece, örneğin Anadolu Liseleri kendi içinde en yüksek puanla öğrenci yerleşen okullardan en düşük puanla öğrenci yerleşen okullara doğru hiyerarşik bir sıra oluşturuyor. Bu durumda tüm taraflar daha yüksek puanlı öğrencilerin yerleştiği okulların “iyi okul” olduğunu düşünüyor. Bu düşünce, sınavın adı ve şekli ne olursa olsun, öğrencilerin sıralanmasını sağlayacak bir sınavın rasyonelleştirilmesine zemin oluşturuyor. Başlangıçta farklı, son derece makul ve rasyonel gerekçelerle oluşturulan Maarif Kolejleri (Anadolu Liseleri) ve Fen Liseleri gibi kurumlar zaman içinde amaçlarının ötesinde büyüme göstererek ortaöğretim sistemini ve ortaöğretime ilişkin düşünme biçimimizi amaçlananın ötesinde şekillendirmiştir. Ancak gelinen noktada mevcut kurumsal yapı ve işleyişten vazgeçmeden, ortaöğretimin mevcut yapısını olduğu gibi muhafaza ederek, geçiş sistemini değiştirmeye çalışmak bir paradoks oluşturmaktadır. Oysa geçişte bir sıralama ve elemeyi zorunlu kılan unsurlar; mevcut yapının kendisi ve yapının sürekliliğini sağlayan varsayımlardır.

Türk Eğitim Derneği olarak 2005 yılında yayınladığımız Türkiye’de Üniversiteye Giriş Sistemi Araştırması ve Çözüm Önerileri adlı raporla sınav sisteminin ve dershanelerin öğrenciler, aileler ve eğitim öğretim üzerinde etkilerini kamuoyunun gündemine taşımıştık. 2010 yılında ise bu çalışmayı daha da genişleterek ortaöğretime geçişi de kapsayacak şekilde Ortaöğretime ve Yükseköğretime Geçiş Sistemi adıyla ikinci bir araştırma raporu yayınlamıştık. 2010 yılında yayınladığımız Raporda yer alan bazı noktaları TEOG sınavının kaldırıldığı ve yerine alternatiflerin tartışıldığı bugünlerde yeniden paylaşmak ve konu üzerinde bir değerlendirme yapmak isteriz. Raporun sunuş kısmının ilk paragrafında şu ifadeler yer almaktadır (s. iii):

Türk Eğitim Sistemi sınavlara mahkûm olmuş durumdadır. İlköğretimden yükseköğretime kadar, eğitimin her tür ve düzeyi bir öğretim kademesinden diğerine geçişteki sınavların baskısı altındadır. Okullarda eğitim öğretim sınav odaklı hale gelmiş ve sınavların kapsamında yer almayan konular ve dersler işlenemez hale gelmiştir. Öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha önce hiç görülmediği kadar özel derslere, dershanelere ve kurslara yönelmiştir. Okul dışında sınava hazırlık çalışmaları okuldaki eğitim ve öğretimin önüne geçmiştir. Bu durum Türk Eğitim Sistemi açısından sürdürülebilir değildir. Sürdürülmesi halinde ise geleceğimiz açısından felaket olarak nitelendirilebilecek sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Çünkü yalnızca test çözmeye odaklanarak yetiştirdiğimiz bir kuşaktan topluma ve ekonomiye artı değer katmasını, katkı sağlamasını bekleyemeyiz.

Raporun “Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile İlgili Öneriler” kısmında ise aşağıdaki öneriler sunulmuştur (s. 248-250):

Araştırma bulgularına göre 6, 7 ve 8’inci sınıflarda SBS uygulamasından okuldaki eğitim her yönüyle olumsuz etkilenmiş, zorunlu eğitim “iyi vatandaş yetiştirme” amaç ve işlevinden uzaklaşarak, “test çözebilen” öğrenciler yetiştiren bir sisteme dönüşmüştür. Bu nedenle;

1. Ortaöğretime geçişte 6 ve 7’nci sınıflarda SBS uygulamasından ivedilikle; 2010-2011 öğretim yılı itibariyle vazgeçilmelidir. Böylece 6 ve 7’nci sınıflarda SBS uygulamasının okul eğitimi üzerinde oluşturduğu baskı ortadan kalkacak ve sınava hazırlık sektörüne yönelme azalacaktır.

2. Yükseköğretime hazırlayan tüm Genel Liseler aynı lise türü içinde toplanarak, tek bir lise türü oluşturulmalı ve bu liselerde Anadolu Liselerinde var olan öğretim programı uygulanmalıdır. Yükseköğretime hazırlayan tek bir lise türü oluşturulması ile liseler arasında amaç ve işlevi olmayan farklılıklar ve bu tür liselere öğrenci seçme ve yerleştirme gereği ortadan kalkacaktır.

3. Genel liselerin tek çatı altında toplanması ve liseler arasında farklıkların ortadan kaldırılması ile birlikte, 8. sınıfta bir eleme sınavına gerek kalmayacağından, ortaöğretime geçişte sınavlar tamamıyla kaldırılmalıdır. Sınavı gerekli kılan koşullar ve yapılar ortadan kalktığında, liselere geçiş için bir sınava da gerek kalmayacaktır. Böylece, zorunlu eğitim sınav baskısından tamamıyla kurtulacak ve ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak habis bir tümör gibi büyüyen sınava hazırlık sektörü büyük ölçüde etkinliğini kaybedecektir. Sonuç olarak zorunlu eğitimin kendi mantığı içinde, yeniden amaç ve işlevlerine odaklanması sağlanabilecektir.

4. Okullarda öğretim programlarının uygulanması ve eğitimin kalitesinin geliştirilmesine yönelik karar ve politikaların etkili bir biçimde oluşturulmasını destekleyecek bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulmalıdır. Öğrenci başarısının geliştirilmesinde alınabilecek önlemler ve müdahale alanlarını belirleyebilmek ve hızlı karar vermeyi sağlayacak verilerin teminini olanaklı kılacak bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması gerekir. İzleme ve değerlendirme sistemi, öğretim programlarının uygulanmasını izleme ve değerlendirmeyi sağlayacak biçimde bir karar destek sistemi olarak tasarlanmalıdır. Bu amacın gerçekleşmesi için 4, 6 ve 8’inci sınıflarda Türkiye genelinde öğretim programlarındaki kazanımların gerçekleşme düzeylerini belirlemek üzere tasarlanmış sınavlar yapılmalıdır.

5. Mesleki-teknik eğitim veren liselerle ile ilgili yeniden yapılandırmaya gidilerek, mesleki-teknik eğitim veren liselerden özel yetenek gerektiren liselere öğrenci kabulünde özel yetenek sınavları düzenlenmelidir.

6. Fen liselerinin sayıları sınırlandırılarak, fen liselerine öğrenci seçimi üst düzey başarı ölçütlerini esas alarak yeniden düzenlenmelidir. Fen Liseleri üstün nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlamakta, ancak uygulamada yükseköğretim kapsamında bilim insanı yetiştirme ile Fen Liseleri arasında hiçbir şekilde organik bir bağ ve süreklilik olmadığı bilinmektedir. Bilim insanı olarak yetiştirilecek öğrencilerin seçilmesi çoktan seçmeli bir sınav ile gerçekleştirilemez. Yükseköğretime öğrenci yetiştiren diğer liselere girişte sınavların kaldırılması önerisi ile birlikte değerlendirildiğinde, yalnızca sınırlı sayıdaki Fen lisesine öğrenci seçiminin ilköğretim üzerinde bir baskı oluşturması düşünülemez. Çünkü belirlenecek olan üst düzey başarı ölçütleri aracılığıyla Fen lisesine başvuracak öğrenci sayısı da sınırlandırılacaktır. Kaldı ki, mevcut durumda bile sekizinci sınıfta Fen lisesini tercih eden aday sayısı oldukça sınırlıdır. Fen lisesine giriş koşullarının yeniden düzenlenmesi ile birlikte, Fen lisesi mezunlarının yükseköğretime girişinde, en azından bilim insanı yetiştirme ile ilişkilendirilebilecek belirli yükseköğretim programlarına geçişlerinde üniversiteye giriş sınavı dışında alternatifler oluşturulmalıdır. Böylece Fen liselerinde eğitim öğretimin sınav baskısından tamamıyla kurtarılması ve bilim insanı yetiştirmenin alt yapısının oluşturulması gerekir.

Ortaöğretime geçiş siteminin yeniden yapılandırılmasının zorunlu eğitimin kalitesinin geliştirilmesinde kalıcı bir iyileştirme sağlayabilmesi için eş zamanlı olarak, ilköğretim sisteminde gerekli iyileştirmelerin yapılması ve bir eylem planının uygulamaya konması gerekir. Bu çerçevede;

7. Okullar arası başarı farklılıkları ve eşitsizlikler azaltılmalıdır. Okullar arası başarı farkı ve eşitsizliklerin azaltılması için öncelikle okullar arasında; (a) kaynak dağılımının dengelenmesi, (b) öğretmen dağılımında nitelik ve niceliksel olarak denge sağlanması, (c) öğretmenlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, (d) teknolojik altyapının dengeli biçimde geliştirilmesi, (e) başarısızlık riski yüksek öğrencilere yönelik destek programları oluşturulması gerekir.

8. Bilişim teknolojileri alt yapısı geliştirilerek, bilişim teknolojilerinin öğretim programları ile bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Bilişim teknolojileri alt yapısının tüm okullarda asgari bir standarda kavuşturulması ve bilişim teknolojilerinin öğrenci başarısını desteklemesini sağlayacak biçimde öğretim programları ile bütünleştirilmesi gerekir.

9. Öğretmenlerin yeterlikleri geliştirilmelidir. Öğretmenlerin tüm öğrencilerin öğrenmesini sağlayacak yöntem, teknik ve becerileri kazanmaları ve geliştirmelerini destekleyecek bir sürekli yetiştirme programının uygulanması, uzun dönemde ilköğretimde başarının daha eşitlikçi bir şekilde geliştirilmesini sağlayacaktır.

10. Öğrencilerin ailelerinin ve toplumsal çevrelerinin sosyo-ekonomik dezavantajlarının çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etkilerini azaltmak için erken çocukluk eğitimi yaygınlaştırılmalıdır. Erken çocukluk döneminde eğitim sağlanmasında özellikle eşitsizlikleri azaltıcı yönde bir politika oluşturulması ve başarısızlık riski yüksek nüfusa öncelikli olarak hizmet sağlanması; 10 yıllık süre içinde öğretmen açığı ve alt yapı sorunlarını çözerek okul öncesi eğitimde okullaşma oranının %75’in üzerine çıkarılması, orta ve uzun dönemde ilköğretimde sosyo-ekonomik eşitsizliklerin okul eğitimi üzerinde olumsuz etkilerini azaltacaktır.

2010 yılında yaptığımız araştırmaya dayalı olarak geliştirdiğimiz bu önerilerin bugün için de büyük ölçüde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Zaman içinde ortaöğretime geçişte uygulanan sınavın uygulama şekli değişmekle birlikte; amacı ve dayandığı temel bakış açısı hiç değişmemiştir. Öğretim programları, dersleri ve ders kitapları aynı olan okullara öğrencileri akademik başarılarına göre homojen gruplar oluşturarak ayrıştırmayı esas alan bir anlayış ve yapı yerleşik hale gelmiştir. Ancak bugüne kadar eğitim bilimleri, ortaokullarda ve liselerde öğrencileri başarı düzeyine göre sınıf veya okul bazında gruplara ayıran bir uygulamanın toplamda başarıyı artırdığını gösteren bilimsel kanıtlar ortaya koyamamıştır. Oysa öğrencilerin heterojen gruplarda öğrenim görmesiyle birlikte ilgisi, yeteneği ve merakı olan konularda ilave çalışmaların yapıldığı, bazı durumlarda farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin de bir araya geldiği gruplar oluşturmanın olumlu etkileri olduğu bilinmektedir (Slavin, 1990). Genellikle çok az sayıda veya oranda öğrenciyi kapsayan özel yetenekli öğrenciler için uygulanan programlar bu değerlendirmenin dışında tutulmalıdır.

Yıllar içinde sınavın şekli ve adı ile ilgili değişiklikler bu gerçeği değiştirmemiştir. Nasıl sıralanırsa sıralansın, sonunda farklı akademik yetenek ve kapasitelere sahip öğrenciler bir puana göre ayrıştırılıp, sonra da aynı müfredatı ve aynı kitapları izlemişlerdir. Bu nedenle ortaöğretime geçişte kurumların mevcut haliyle sınava dayalı gruplama yapılması, hiç kimseye katkı sağlamayacaktır.

Ortaöğretime geçiş sınavının kaldırılmasının hem okullar hem de veliler bakımından bazı sonuçları olacaktır. Okullar açısından bakıldığında, liselerin akademik başarı düzeyine göre gruplayarak öğrenci almaktan vazgeçmeleri gerekecektir. Bu uygulamadan vazgeçilmeyecekse, adı ve şekli değişmiş yeni bir sınavın doğuşuna tanıklık edeceğiz demektir. Ortaöğretime geçiş sınavının kaldırılmasıyla birlikte, öğrencilerin liselerde başarı düzeyine göre ayrıştırılmasından vazgeçilecekse, bu durum ciddi bir planlama gerektiriyor.

Etkili bir rehberlik ve yönlendirme ile öğrencilerin ilgi, yetenek, bilişsel kapasite ve tercihlerine uygun bir lise programına geçişleri sağlanmalıdır. Bunun için tüm öğrencilerin, tercih etmediği bir liseye gitmemesini garanti edecek sayıda kapasite oluşturulmalıdır. Özellikle küçük yerleşim birimlerinde öğrencilerin ilgi, yetenek, bilişsel kapasite ve tercihlerine uygun bir lise programına devamının sağlanması için çok programlı lise uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekecektir. Mevcut durumda öğrencilerin yaklaşık beşte birinin açık liseye yerleştirilmek zorunda kalındığını unutmamalıyız. Kontenjan ve kapasitenin artırılması ciddi bir yatırım maliyeti gerektirecektir. Ayrıca okullar arasında fiziki altyapı, donanım, öğretmen niteliği ve eğitimin kalitesi bakımından farklılıkların en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar sağlandıktan sonra öğrencilerin ikametlerine en yakın liseye devam etmesi sağlanabilir. Bu koşulları sağlamadan öğrencilerin %5’i gibi bir oranının sınavla seçilmesi orta ve uzun vadede bugün yaşanan sorunların artarak yeniden yaşanacağı anlamına gelir. Üstelik %5’in bugünkü tercih ve sıralamalara göre belirlenmiş bir oran olduğu, gelecekte devam edecek bir ölçüt olamayacağı unutulmamalıdır.

Yalnızca özel yetenekli öğrenciler için bir seçim yapılacaksa, bu öğrencilerin özelliklerine uygun bir eğitim öğretim için kurum ve öğrenci sayısının oldukça sınırlı tutulması gerekir. Çünkü özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ilave kaynaklar ve maliyetler gerektirir. Bu öğrenciler için çeşitli seçim yöntemleri ve lisede farklılaştırılmış programlar uygulanabilir. Özel yetenekli öğrencileri belirlemenin yöntemlerinin ve bu öğrenciler için farklılaştırılmış programlar uygulamanın eğit-bilimsel temelleri vardır. Aksi takdirde, farklılaştırılmış ya da zenginleştirilmiş program uygulamayan okullara akademik başarı düzeyine göre gruplama yapmak amacıyla öğrenci seçmenin makul ve bilimsel kanıta dayalı bir gerekçesi olmayacaktır.

Diğer yandan özel yetenek veya beceri gerektiren sanat, spor ve meslek programları ile farklı programlar uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçiminin de programın niteliğine bağlı olarak yetenek/beceri temelli bir yöntemle yapılması gerekir. Bu tür programlara uygun niteliklere sahip öğrencilerin seçilerek alınması gerekir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde değerlendirildiğinde, ortaöğretime geçiş sisteminin yalnızca geçiş sınavının kaldırılması yönüyle değil, aynı zamanda okulların amaçları, işlevleri ve yapılarının yeniden tasarlanması boyutlarıyla ele alınması gerekmektedir. Bu oldukça karmaşık bir problemdir. Çünkü mevcut durumda okullar; niteliği, hangi özgün programları uyguladığı, öğrenciye ne kazandırdığı; akademik, toplumsal, kültürel, spor ve sanat alanlarında gelişimlerine hangi katkıları sağladığı ile değil, yalnızca hangi yüzdelik dilimden öğrenci aldığı ve mezunlarının üniversiteye geçiş performansı ile değerlendirilmektedir. Binde beşlik dilimden öğrenci alan bir lisenin mezunlarının üniversiteye geçişte yüksek performans göstermesi bu lisenin iyi bir okul olduğunu mu gösterir? Ne yazık ki gelinen noktada ne kurumsal boyutta ne de aileler tarafında hiç kimse bu lisenin binde beşlik dilimdeki öğrencilerin ilgi, yetenek, bilişsel kapasite ve tercihlerine uygun olarak neler yaptığını veya yapmadığını sorgulamıyor. Ne yazık ki elimizde şu sorunun yanıtı da yok: binde beşlik dilimdeki öğrencileri akranları ile birlikte kura yoluyla bir okula veya evlerine en yakın okula yerleştirmiş olsaydık, üniversiteye geçişte sıralamadaki yerleri değişir miydi?

Ortaöğretime geçişte hangi ülkelerde ne tür modeller uygulandığını biliyoruz. TED tarafından 2010 yılında yayınlanan Ortaöğretime ve Yükseköğretime Geçiş Sistemi adlı raporda da bu konuda ayrıntılı açıklamalar var. Ancak diğer ülkelerin uygulamaları ve “en iyi” teorik modellemeler her ne olursa olsun, Türkiye’de yapılacak düzenlemeleri ve çözümleri güçleştiren iki temel etken öne çıkmaktadır:

 1. Okullar, eğitimciler, bürokrasi ve siyaset tarafında “iyi öğrencileri” bir araya getirerek “iyi okul” oluşturulduğu algısı, ortaöğretime geçiş sistemini düzenlemede birincil etken olarak görülmektedir. Bu algı zaman içinde pekişmiş ve ortaöğretime geçişin temel varsayımını oluşturmuştur.
 2. İkinci etken ise ailelerin öğrencilerin ilgi, yetenek, bilişsel kapasite ve tercihlerinden bağımsız olarak üst yüzdelik dilimlerden öğrenci alan okullardan birine girmeleri halinde üniversiteye geçişte yüksek performans göstereceği varsayımıdır. Bu varsayım nihai olarak pek çok aile için karşılanamayan beklentiler, hayal kırıklıkları, mutsuzluk ile öğrenci ve eğitim sistemi üzerinde baskıyı beraberinde getirmektedir.

Gözden Kaçan Boyut: Gerçekçi Olmayan Aile Beklentileri

Yanda gördüğünüz karikatür eğitim sisteminin seçme uygulamalarını eleştirmek için kullanılır. Ancak madalyonun diğer yüzü de ailelerle ilgilidir. Aileler de çocuklarının özelliklerine, ilgi, yetenek, bilişsel kapasite ve tercihlerine bakmaksızın diğerleriyle birlikte ağaca tırmanmasını talep edebiliyor. Üstelik de bunun eşitlik söylemleriyle birlikte dile getirildiğini görüyoruz. Bu çerçevede yukarıda ifade edilen iki temel etken veya varsayım, sürekli birbirini besleyen bir sarmal ve kısır döngü oluşturmaktadır.

Ortaöğretime geçiş sorunu geçiş sisteminin nasıl olduğunun ötesinde, ailelerin beklentilerinin de çocuklarının ilgi, yetenek, bilişsel kapasite ve tercihleri ile uyumlu olmaması ile de ilişkili gözükmektedir. Beklentilerle öğrencinin kapasitesinin ve eğitim fırsat ve olanaklarının uyumsuzluğunun ekonomik ve sosyolojik boyutları vardır. Neredeyse her aile çocuğu için en yüksek beklentiye sahip. Bu durumda adrese dayalı yerleştirme gibi çözümlerin ortaya çıkaracağı sakıncalar da dikkate alınmalıdır. “İyi okul” olarak bilinen okulların çevresinde ikamet gösterme gibi bir eğilimin ortaya çıkaracağı sorunları tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yoktur.

Kalıcı bir çözüm için hem kurumsal tarafta hem de bireysel tarafta algıların ve varsayımların dönüşümüne odaklanmak gerekecek. Bu dönüşüm ancak ve ancak bilimsellik, katılım, şeffaflık, eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde sistemli bir iletişim stratejisi ile gerçekleştirilebilir. Sonra ortaöğretimi, ortaöğretimin amaç ve işlevlerini yeniden düşünmeliyiz. Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamında olmasını, ortaöğretimin amaç ve işlevini yeniden tanımlayarak; ortaöğretimin yapısını ve içeriğini yeniden tasarlamak zorundayız. Ortaöğretimi bir sistem bütünlüğü içinde ele alarak geçiş sorununu çözebilir, eğitimin kalitesini geliştirebiliriz.

Kaynaklar

Slavin, R. E. (1990). Achievement effects of ability grouping in secondary schools: A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 60(3), 471-499
Türk Eğitim Derneği. (2005). Türkiye’de üniversiteye giriş sistemi araştırması ve çözüm önerileri. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları
Türk Eğitim Derneği. (2010). Ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sistemi. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları

“İyi Okullar” mı, “İyi Öğrenciler” mi? tedmem

]]>