Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011

Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011

30 MAYIS 2013

14.00

Türk Eğitim Derneği, veriye dayalı eğitim politikaları üretmek amacıyla kurulan birimi Tedmem’in organizasyonunda yeni bir çalışmaya daha imza atmaktadır. Bu çalışmada, 2011 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) araştırmasının ülkemiz açısından ne ifade ettiğine ilişkin bir rapor ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu paylaşımda, Türk Eğitim Sistemi’nin bazı kritik öğeleri derinlemesine ele alınacaktır. Dr. Hüseyin Hüsnü Yıldırım tarafından verilecek olan “TIMSS 2011 ve Türk Eğitim Sistemi Açısından Kritik Öğeler” konulu konferans ve arkasından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında sizi de aramızda görmekten onur duyacağız.

KONFERANSIN ARDINDAN

TIMSS 2011 SONUÇLARI ANALİZİNDEN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

 • PISA’dan sonra TIMSS’te de bir miktar ilerleme olmasına rağmen dünya ortalamasının epey altındayız.
 • 4. sınıflarda 63 ülke arasında matematikte 35, fende 36’ıncıyız.
 • 8. sınıflarda katılan 42 ülke arasında fende 21 matematikte 24. sıradayız.
 • Birleşik Arap Emirlikleri’nin gerisinde kalan Türkiye, Lübnan’ın bir basamak üstünde.
 • Türkiye en ilginç ülke. Japonya kadar başarılı Gana’dan daha başarısız öğrencilerimiz var. Batı Avrupa ülkelerinin tümünden daha başarılı öğrencilerimiz var
 • Alt düzeydeki başarısız okullarımızdaki öğrencilerin %90’ı dört basamağa kadar doğal sayılarla toplama, çıkarma yapamıyor.
 • Özel okullar içinde alt düzeyde hiçbir okul bulunmuyor. Özel okullar ne yapıyorsa resmi okullar onu yapmalı.
 • Türk öğrenciler açık uçlu soruları cevaplayamıyor. 8. Sınıf öğrencileri birkaç cümleyi bile açıklama olarak yazmakta güçlük çekiyorlar. 4. Sınıflar açık uçlu sorularda 8. sınıflardan daha iyi durumda.
 • Sorular analitik çözümlemeler gerektirmeye başladığı zaman çocuklar en kolay, dört işlemle cevap verilecek sorulara dahi doğru cevap veremiyor.
 • Kız çocukları matematikte daha başarılı. 8. sınıfa giden ve TIMSS matematik değerlendirmesine tabi tutulan Türk kız çocukları, erkeklerden yaklaşık 9 puan daha fazla aldı. (Kızlar 457 puan, erkekler 448 puan.)
 • Yetersiz beslenme öğrenme başarısını düşürüyor. Türk öğretmenlerin %74’ü öğrencilerin yetersiz beslenmesini problem olarak görüyor.
 • Okul iyiyse öğrencilerin ailesinin gelir durumu önemli değil. Fakir öğrenciler bile iyi okullarda başarılı oluyorlar. Yeter ki bazı standartlar sağlanabilsin.
 • Anne babalar evinizi eğitim kaynaklarıyla donatın. Çünkü, evlerindeki eğitim kaynakları fazla olan öğrencilerin ortalama başarısı çok net bir şekilde daha yüksek.
 • Küçük yerleşim bölgelerinde başarı daha düşük. Nüfusu 15 binden daha az olan yerleşim bölgelerinin başarısı düşük. Kırsal bölgelerde eğitim talebi ve algısının iyi çözümlenmesi gerek.
 • Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin başarısı daha düşük. Alt düzey okullarda okuyan öğrencilerin anadilinin Türkçe olmaması TIMMS sınavında dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor.
 • Zorba öğrencilerin bulunduğu okullar daha başarısız. Disiplin sorunlarının çok yaşandığı okullarda öğrenci başarıları düşüyor.
 • Kıdemli öğretmenlerin öğrencileri daha mı başarılı. Evet, 20 yıl ve üzeri kıdemi olan öğretmenlerin öğrencileri daha başarılı. Kıdemli öğretmenler merkezdeki iyi okullarda görevli oldukları için daha başarılı olabilir. Çünkü yeni mezunlar merkezdeki nispeten imkanları daha iyi okullara gelemiyorlar.
 • Mesleğinden memnun olan öğretmenlerin öğrencileri daha başarılı. 8. Sınıf öğrencilerinin öğretmenleri TIMSS ortalamasının üzerinde bir mesleki memnuniyet taşıyor.
 • Öğretmenlerimiz Fen ve Matematik öğretmede kendilerine güveniyor ancak öğrenci başarıları düşük. Kore gibi bazı ülkelerde ise öğretmenlerin kendine güveni zayıf ama öğrencileri daha başarılı. Bu durum özellikle 4. Sınıf öğretmenleri açısından kendini göstermektedir.
 • Sınıf düzeyi yükseldikçe öğrencilerimiz matematik öğrenmeyi sevmiyor. Matematik öğrenmeyi seven öğrencilerin oranı 8. sınıfta, 4.sınıfa göre daha az. Bu durum TIMSS ortalamasıyla da benzerdir.
 • Dördüncü sınıf dü­zeyinde öğretmenleri derste bilgisayar kullanan öğrencilerin ortalama başarı­sı, kullanmayanlardan daha yüksekken 8. sınıf düzeyinde böyle bir ilişki görül­memektedir. Diğer ülkelerle birlikte TIMSS ortalamasına bakıldığında derste bilgisayar kullanmakla başarı arasında bir ilişki gözlenmemektedir. Hatta ülkemizde öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı azaldıkça başarı ortalaması bir miktar da olsa artmaktadır. Ancak TIMSS ortalamalarında bu fark gözlenmemiştir.
 • Öğretmenlerimizin hizmet-içi eğitimi yetersiz. Türkiye’de son iki yılda öğretmenleri belli konularda mesleki eğitimlere katılan öğrenci oranının TIMSS ortalamasın­dan oldukça düşük olduğu görülmek­tedir. Bu oranlar alt düzey okullarda daha da düşmektedir.
 • Öğrencilerimiz ön bilgileri eksik olduğu için üst sınıflarda başarısız oluyorlar. Fen öğreniminde 4 ve 8. Sınıflarda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ön bilgi eksikliği nede­niyle öğretimin biraz veya çok aksadı­ğı sınıflarda yer aldığı söylenebilir. Bu durum alt düzey okullarda daha da kö­tüleşmektedir.