TEDMEM Kürsü: “Sen Değişirsen Dünya Değişir: Geçmişten Bugüne İklim Değişikliği”

Prof. Dr. Gaye Teksöz

Prof. Dr. Gaye Teksöz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Rektör Danışmanı ve Öğrenci Dekanıdır. Aynı zamanda, ODTÜ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yüksek lisans ve doktora eğitimini ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Çevre eğitimi, sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve sürdürülebilirlik için iklim değişikliği eğitimi alanlarında hem teorik hem de uygulamalı olarak çalışmalar yürütmektedir.

Sen Değişirsen Dünya Değişir: Geçmişten Bugüne İklim Değişikliği

Özellikle son yıllarda etkilerini hem tüm dünyada hem de Türkiye’de hissettiğimiz derin bir iklim krizi ile karşı karşıyayız. Yaşanan bu iklim krizine uyum sürecine yönelik oluşturulan birçok uluslararası politika önerisi ile birlikte eğitimin rolü de gündemdeki tartışmalarda yer alıyor. Peki, iklim değişikliği nedir ve neden iklim değişikliği eğitimine ihtiyaç var?

Prof. Dr. Gaye Teksöz, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.30’da “Sen Değişirsen Dünya Değişir: Geçmişten Bugüne İklim Değişikliği” başlıklı konuşmasıyla TEDMEM KÜRSÜ’ye konuk oluyor. Etkinliğimiz Zoom üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.