TEDMEM Kürsü: “Eğitim, Liyakat, Siyaset”

4 KASIM 2016


14.00-16.00


4 Kasım Cuma günü tedmem Kürsü’nün ilk etkinliği olan “Eğitim, Liyakat, Siyaset” başlıklı konferansımızı düzenledik.

Sayın İlber Ortaylı’nın çağrılı konuşmacı olarak katıldığı konferansta eğitim, liyakat ve siyaset ilişkisini tarihsel perspektifte ele aldık ve geçmişi anlayarak geleceğin tohumlarını atmamızda referans olacak bir toplantı gerçekleştirdik.

tedmem Kürsü’nün amacı neden bugün olduğumuz noktada olduğumuzu daha iyi anlamamıza katkı sağlayacak paylaşımlarda bulunmak, dünü ve bugünü doğru okuyarak geleceğe ilişkin bilgiye dayalı öngörüler geliştirebilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda sürdüreceğimiz tedmem Kürsü etkinliklerinin devamında görüşmek dileğiyle.