"Gelecek Perspektifinde Çocuk ve Teknoloji" Paneli

“Gelecek Perspektifinde Çocuk ve Teknoloji” Paneli

12 MAYIS 2014

09.00-14.00

2013 yılı itibari ile Türkiye’de ortalama bilgisayar kullanmaya başlama yaşı 8, internet kullanmaya başlama yaşı ise 9. Teknolojinin hayatımızdaki yerini göz önüne aldığımızda kullanım yaşının her geçen gün düştüğünü tahmin etmek artık hiç de zor değil. Daha çok çocuğun daha erken yaşta teknoloji ile tanışmasının bilimsel dünyaya yansıması ise teknoloji, çocuk ve eğitim tartışmalarının sıklıkla yön değiştirmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu tartışmalar iki boyuta ayrılıyor. İlk boyutta yer alan tartışmaların odağında genellikle “Çocuklarımızı teknolojiden neden, ne zaman, hangi yollarla korumalıyız?” sorusu yer alıyor. İkinci boyutta yer alan tartışmaların çoğu ise eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin içine teknolojinin entegre edilmesi ve teknolojinin alan spesifik bir konunun öğrenimine etkisinin değerlendirilmesi ile sınırlı kalıyor. İki boyutun bir arada ele alındığı tartışma platformlarında ise biz eğitimcilerin zihninde canlanan sorular daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Ülkenin bütün çocuklarının daha mutlu bir geleceğe kavuşmasına hizmet etmek amacını benimseyen TEDMEM olarak; alışılmış düşünce ve tartışma kalıplarının ötesine geçerek teknoloji, çocuk ve eğitim ilişkisini tüm boyutlarıyla ele almayı hedeflediğimiz “Gelecek Perspektifinde Çocuk ve Teknoloji” başlıklı bir panel düzenliyoruz.

12 Mayıs 2014 Pazartesi günü 09:45’te TED Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan “Gelecek Perspektifinde Çocuk ve Teknoloji” isimli panelimizde sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız. Panelistlerimiz ile ilgili detaylı bilgiyi, panel programını ve TED Üniversitesi adresini aşağıda bulabilirsiniz.

Etkinliğimizi Vitamin Öğretmen http://www.vitaminogretmen.com/haberler/haber-detay/923/Gelecek-Perspektifinde-Cocuk-ve-Teknoloji-Paneli adresinden takip edebilirsiniz.

PANEL PROGRAMI

9.45-10.00 Açılış Konuşması – TED Başkanı, Selçuk Pehlivanoğlu
10.00-11.00 Dr. Kinshuk
Ubiquitous Learning Analytics for Adaptive and Authentic Instruction /
Uyarlanabilir ve Gerçek Öğrenme Ortamları İçin Cihaz, Yer ve Zamandan Bağımsız Öğrenme Analitiği
11.00-11.30 Prof. Dr. Kürşat Çağıltay
Keşfedilmemiş Topraklar için Kaşifler Aranıyor: Okul Öncesi ve Özel Eğitim Öğrencileri için Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları
11.30-12.00 Soru ve Cevap
12.00-12.30 Hafif Öğle Yemeği
12.30-13.00 Kayhan Karlı
21. Yüzyıl Pedagojisi
13.00-13.30 Doç. Dr. Selçuk Özdemir
Eğitimde Dönüşüm İçin Gereken “Tanrı Parçacığı”: “Bilişimle Girişimcilik”
13.30-14.00 Soru ve Cevap

LCV: Katılım durumunuzu 8 Mayıs 2014 Perşembe günü 17.00’ye kadar [email protected] adresine bildirmenizi rica ederiz.

Dr. Kinshuk

Uyarlanabilir ve gerçek öğrenme ortamları için cihaz, yer ve zamandan bağımsız öğrenme (u- öğrenme) analitiği

Eğitim sistemlerinde gerçek öğrenme deneyimlerinin öğrenme sürecine sağladığı yararlarla ilgili farkındalık gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple cihaz, yer ve zamandan bağımsız (ubiquitous) öğrenme ortamları eğitimde daha fazla kabul görmeye başlamıştır. Bu ortamlar sınıf sınırlarının ötesine geçerek, bireyin öğrenme süreçlerini kendi yaşam ve iş deneyimleri ile ilişkilendirebildiği ortamlarda gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte bu eğitim ortamları, öğrenenler için güçlü öğrenme deneyimleri sağlamalarının yanı sıra, öğrenene gerçek zamanda uygun desteği sağlayabilmek adına farklı uygulama becerilerini beraberinde getiren öğretmen müdahale tekniklerini de gerektirmektedir. Bu konuşma; öğrenenlerin mevcut bağlamından gerçek zamanlı bilgi toplayan, geçici bilgi eksikliklerini ve belirsizlikleri telafi eden, gerçek zamanlı ve geçmiş öğrenen profilini analiz edebilen, öğretmenlerin gerçek ortamlarda gerçekleşen öğrenme süreçlerinde bireysel ve grup müdahalelerinde bulunmasını kolaylaştıran cihaz, yer ve zamandan bağımsız öğrenmenin mantıksal analizi üzerine yoğunlaşmaktadır. Uyarlanabilir öğrenme üzerine özel bir vurgu içeren bu konuşma, formal ve informal öğrenme arasındaki sınırların azalmasını ve Web 2.0 paradigmasını takip eden mekan-bağımlı, bağlam duyarlı yaklaşımların potansiyelini de ele alacaktır.

Dr. KinshukÖZGEÇMİŞ
De Montfort Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Dr. Kinshuk, Athabasca Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Programlama ve Bilişim Sistemleri Fakültesinde öğretim görevlisidir. Aynı zamanda Kanada ve Alberta Hükümetleri ve çeşitli şirketlerce desteklenen NSERC/iCORE/Xerox/Markin Endüstriyel Araştırma Bilişim Sistemlerinin Adaptasyonu ve Bireyselleştirilmesi için Endüstriyel Araştırma Merkezi Başkanlığını yürütmektedir.

Dr. Kinshuk’un öncelikli araştırma alanları arasında inovatif paradigmalar, bireyselleştirilmiş online ve uzaktan öğrenme sistemlerinin yapılandırılması, uygulanması ve uyarlanabilir öğrenme yer almaktadır. Bu alanların yanı sıra; öğrenme analitiği, öğrenme teknolojileri, mobil öğrenme, u-öğrenme ve konum duyarlı öğrenme sistemleri, bilişsel profillendirme ve etkileşimli teknoloji üzerine de araştırmalarını sürdürmektedir.

370’den fazla yayını olan Dr. Kinshuk, geçtiğimiz 5 yıl içinden 28 konferansa asıl konuşmacı, 18 ülkedeki çeşitli üniversitelere de ziyaretçi profesör olarak davet edilmiştir. 2008 ve 2013 yıllarında Japan Society for the Promotion of Science tarafından saygın bilim kurulu üyeliği verilmiştir. Dokuz uluslararası derginin özel sayı editörlüğünü de üstlenmiş olan Dr. Kinshuk, birçok prestijli derginin yayın kurulunda ve uluslararası konferansların program komitelerinde görev almaktadır. Ayrıca Avrupa Komisyonu, Avusturya, Kanada, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda, Katar, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenecek projelerin değerlendirme kurullarında da yer almıştır. Şimdiye kadar başkanlığını yürüttüğü projelerin bütçesi ise 11 milyon Kanada Dolarının üstündedir.

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay

Keşfedilmemiş Topraklar için Kaşifler Aranıyor: Okul Öncesi ve Özel Eğitim Öğrencileri için Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları

Eğitim teknolojileri alanı, K-12, yükseköğretim ve yetişkin eğitiminin formal ve informal öğrenme ortamlarına odaklanmaktadır. Ancak, erken çocukluk düzeyi ve özel eğitim ihtiyacı bulunan çocuklar için eğitim teknolojilerinin potansiyeline ve kullanımına ilişkin yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır.

Bu açıdan, okul öncesi çocukların yaratıcılıklarını destekleyen, uygun pedagojiye sahip yeni eğitim teknolojilerine ihtiyaç duyulduğu açıktır. Buna ek olarak, son yıllarda zihinsel engeli bulunan çocukların yararlandığı özel eğitim hizmetleri oranlarının artmasına rağmen, etkin öğretim hizmetlerinin sunduğu katkılar ve inovatif öğretim teknolojilerin kullanımı henüz istenen noktaya erişememiştir.

Bu toplantıda, okul öncesi ve özel eğitim ihtiyacı bulunan çocukların bilişsel gelişimini desteklemek üzere inovatif, teknolojiyle zenginleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturmayı ve bu ortamların etkinliğini araştırmayı hedefleyen projelerden ikisi ele alınacaktır. Bu projelerin ön bulguları da paylaşılanlar arasında yer alacaktır.

Prof. Dr. Kürşat ÇağıltayÖZGEÇMİŞ
Dr. Kürşat Çağıltay Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesidir. Lisansını ODTÜ Matematik Bölümünde tamamlamış ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Yüksek Lisans derecesini almıştır. Indiana Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Bölümünden ve Bilişsel Bilimler Programından çift doktorası bulunmaktadır.

Profesör Çağıltay uluslararası tanınan ve Türkiye’de alanında en çok atıfta bulunulan araştırmacıdır. Türkiye’nin ilk İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Araştırması ve ODTÜ Uygulama Laboratuvarının kurucusudur. Ayrıca Open CourseWare projesini yürüten, ODTÜ Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi direktörüdür.

Kayhan Karlı

21. Yüzyıl Pedagojisi

İlk on dört yılını geçmekte olduğumuz bu yüzyılın belirleyicilerinden birisi büyük bir hızla değişen ve gelişen dijital araçlardır. Diğer yandan bu araçlar yetişkinler açısından ebeveyn veya eğitimci kimlikleriyle oldukça korkutucu olmanın yanında karmaşıklık kaynağı. Web 2.0, Web 3.0, Eğitim 2.0, Eğitim 3.0, Öğrenme 2.0 ve Öğrenme 3.0 şu sıralarda yazılıp konuşulan kavramlar. Buradan baktığımızda eğitim ve öğrenme süreçlerinin de değişim süreci içinde olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan “Bu değişim çocukların ihtiyacı olanı karşılıyor mu?” sorusunu sormaya devam ediyoruz.

Pek çok araştırmanın ulaştığı ortak bir sonuç var: Dijital teknolojiler öğrencilerde bazı becerilerin kaybolmasına da neden oluyor. Özellikle sosyalleşme ve etkili iletişim becerileri; bir yandan 21. yüzyıl becerisi olarak öne çıkıyor, diğer yandan da internet teknolojileri nedeniyle azalıyor. Her öğrenen için, özellikle sosyo-ekonomik açıdan bakınca, fırsat eşitliği sağlanamıyor. Bu durumda öğrenenin ekolojisini göz ardı ederek öğrenme ortamları tasarlamak, onlar için yarar mı yoksa zarar mı getirecek?

Bu yüzyıl yeni bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. 21. Yüzyıl pedagojisi nasıl bir çerçeve ve nasıl uygulanacak tartışılması gereken sorudur.

Kayhan KarlıÖZGEÇMİŞ
Lisans eğitimini Matematik öğretmenliği, yüksek lisansını eğitim yönetimi alanında tamamlamış olan Karlı, Türkiye’de özel okullarda ve yurtdışında öğretmenlikle başlayan kariyerine eğitim yönetciliğiyle devam etmiştir.

Garanti Bankası’nın desteğiyle kurulmuş, eğitimciler için kişisel ve mesleki gelişimi odağına alan ve hizmet içi eğitim programları sunan Öğretmen Akademisi Vakfı’nda yaklaşık altı yıl süresince Kurucu Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

2013 yılının ikinci yarısında Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezini kurarak, eğitim teknolojileri alanında ve araştırma temelli mesleki gelişim programları konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Eylül 2013`den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Uluslararası eğitim kuruluşlarında öğretmen eğitimi ve okul gelişimi konusunda eğitimci olarak yer almış ve Harvard -USA, University of Sussex -UK üniversitelerinde öğretmen gelişimi alanında eğitimler almıştır. Aynı zamanda uzun yıllardır sürdürdüğü öğretimsel koçluk çalışmaları ile birlikte ICF üyesi profesyonel bir Koçtur. Yayınlanmış çok sayıda makalesinin yanında HürriyetEğitim, ArtıEğitim gibi çeşitli dergilerde aylık ve haftalık yazıları yayınlanmaktadır. Yazılarını ve mesleki paylaşımlarını kendisine ait olan www.ogrenmeyoldasi.com web adresinde ve merkezimiz blog sayfalarında paylaşmaya devam eden Karlı`nın editörlüğünü yaptığı kitapların yanında Şubat 2013`te [email protected] Bilgelik Yolculuğu için Öğrenme Yoldaşlığı kitabı yayınlanmıştır.

Doç. Dr. Selçuk Özdemir

Eğitimde Dönüşüm İçin Gereken “Tanrı Parçacığı”: “Bilişimle Girişimcilik”

Gelişmiş ülkelerde bilişimin bir üretim aracı olarak erken yaşlarda kullanılması amacıyla bilgisayar programlama eğitimlerine ve etkinliklerine büyük önem verilirken, ülkemizde eğitimcilerin ve anne-babaların kafaları oldukça karışık durumda. Bu kafa karışıklığın giderilmesi ancak, bilişimin eğitimde doğru temalar içinde doğru yöntemlerle kullanılmasıyla mümkün olacaktır.

Fizikte tanrı parçacığı (Higgs Bozon), “enerjiyi kütleye çeviren madde” olarak bilinmektedir. Eğitim dünyasında “21. yüzyıl becerilerine yönelik değişim istek ve enerjisini, somutlaştıracak yeni bir yaklaşım olan “Bilişimle Girişimcilik”, genç nesillerin problem temelli bir ortamda eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi becerilerini işe koşabilecekleri, arkadaşları ve çevreleri ile iletişim kurmak ve işbirliği yapmak zorunda kalacakları yepyeni bir vizyon önermektedir.

Doç. Dr. Selçuk ÖzdemirÖZGEÇMİŞ
Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Selçuk ÖZDEMİR, ODTÜ Eğitim Fakültesi’nde lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu eğitimde bilişim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 20 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Eğitim teknolojileri alanında özellikle eğitim yazılımı tasarlama ve geliştirme süreçleri üzerine yoğunlaşan Dr. Özdemir, hem PC ortamında hem de web ortamında farklı teknolojiler kullanarak çeşitli yazılımların geliştirilmesinde aktif olarak yer almıştır. Son yıllarda, çocuklar için programlama, çocuklar için web tasarımı, çocuklar için 3D tasarım, çocuklar için robot tasarımı ve üretimi gibi yeni nesillerin bilişim teknolojilerini “üretim odaklı” kullanmasına yönelik ürün ve projeler geliştirmektedir.

ODTÜ Yayıncılık tarafından yayınlanan “Çocuklar İçin Teknoloji Eğitimi” serisinin “Çocuklar İçin Programlama”, “Çocuklar İçin Web Tasarımı” kitaplarının ardından 2014 yılı Nisan ayı içerisinde “Çocuklar İçin 3D” kitabı da yeni nesillerin kullanımına sunulmuş olacaktır. Dr. Özdemir’in eğitim teknolojileri alanının saygın uluslararası dergilerinde yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.