Çocuklarla İletişim Kurma Sanatı: Oyun Terapisi Teknikleri

Çocuklarla İletişim Kurma Sanatı: Oyun Terapisi Teknikleri

14-15 ŞUBAT 2015

10.00-17.00

Oyun, çocuğun kendini ifade etme yoludur.

Oyun, hayal ile gerçek arasında köprü, içsel dünyanın dışavurumu, çocuğun hayata hazırlanma provasıdır.

Oyun ile çocukların duygularını, temel ihtiyaçlarını, sevgilerini kızgınlıklarını ve davranışlarının altında yatan daha birçok nedeni öğrenebiliriz. Bu yolla çocukların duygusal dünyalarına girebilir, onlarla daha kolay ve keyifli iletişim kurabiliriz. Oyun birçok sorunun oluşumuna engel olacak katkılar sağladığı gibi çoğu durumda çocukların sorunlarının çözümüne de yardımcı olabilir.

Oyunun çocuklarımızın hayatında kapladığı bu yeri göz önüne alarak TEDMEM ruh sağlığı hizmeti sunan profesyonellere (psikiyatr, psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişim uzmanı, vb.) yönelik Oyun Terapisi ile ilgili teorik bilgi ve becerilerin aktarılmasının yanı sıra terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini kullanabilme ile ilgili uygulama becerileri kazanmak amacı ile 2 gün sürecek bir eğitim programı düzenleyecektir.

Uzm. Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu tarafından verilecek eğitim sürecinde katılımcılara oyun terapisinin terapötik bir araç olarak kullanılması hakkında temel bilgiler ve kuramsal yaklaşımlar aktarılacak ayrıca uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla vaka çalışmalarına yer verilecektir.

Eğitim 14 – 15 Şubat 2015 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında TED Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Toplam 24 kişi ile gerçekleştirilecek olan eğitime, kontejyan aşıldığı için kayıtlarımız kapanmıştır.

Uzm. Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu

1983 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve Lise Eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra 2007 yılında Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına kabul edildi. Yüksek Lisans çalışmalarını İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. ‘da yürüterek, “Şizofreni Hastalarında İşlevsel İyileşme Ölçeği ‘nin Geçerlilik ve Güvenilirlik” konulu tez çalışmasını tamamladı.

Eş zamanlı olarak başladığı şizofreni hastaları ile grup terapilerine aynı klinikte yürütmeye devam etmekte, çalışmalarını çocuk-ergen ve yetişkinler ile sürdürmektedir.

Eş zamanlı olarak başladığı şizofreni hastaları ile grup terapilerine aynı klinikte yürütmeye devam etmekte, çalışmalarını çocuk-ergen ve yetişkinler ile sürdürmektedir.

Türk Psikologlar Derneği’nden Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, MidAmerica Nazarene University, Oyun Terapisi Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinin yürüttüğü Sanat Psikoterapisi Eğitimini, yetişkin ve çocuklarda objektif ve projektif test eğitimlerini tamamlayarak uygulama ve yorumlama yetkinliğini kazanmıştır.

Okan Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programında Oyun Terapisi Eğitimi vermektedir. Oyun Terapileri Derneği (Kurucu Üye, Genel Başkan), Association for Play Therapy, Türkiye Temsilcisi, Sanat Psikoterapileri Derneği (Kurucu Üye, Yönetim Üyesi)