"Akademik Yayıncılık ve Dergicilikte Kalite Politikaları ve Yönelimler" Çalıştayı

“Akademik Yayıncılık ve Dergicilikte Kalite Politikaları ve Yönelimler” Çalıştayı

16 EKİM 2014

09.30-15.00

Dünyada var olduğu gibi ülkemizde de dergicilik alanında yaşanan sorunların çözülmesi ve potansiyel sorunların önlemesine yönelik çalışmaların hız kazanması adına TEDMEM bünyesinde yayın hayatına devam eden Eğitim ve Bilim Dergisi olarak bir çalıştay düzenlenecektir.

  • “Akademik Yayıncılık ve Dergicilikte Kalite Politikaları ve Yönelimler” isimli çalıştayımızın öğleden önceki oturumunda çalıştayın genel çerçevenin çizilmesi amacı ile;
  • Prof. Dr. Yaşar Tonta tarafından “Dünyada ve Türkiye’de Akademik Dergicilik ve Yönelimler”,
  • Prof. Dr. Metin Balcı tarafından “Akademik Yükseltilmeler, Akademik Dergiler ve Etik”,
  • Prof. Dr. Şener Büyüköztürk tarafından “Akademik Yükselme Politikaları ve Yayında Nitelik Sorunu”,
  • Yrd. Doç. Dr. Kaan Öztürk tarafından “Akademik Yayıncılık Kalitesi, Açık Erişim, Tekrarlanabilir Araştırma”

özet sunumları yapılacaktır.

16 Ekim 2014 tarihinde TED Üniversitesi’nde düzenlenecek çalıştayımızda 10.00-12.15 saatleri arasındaki gerçekleşecek sunumları Vitamin Öğretmen Canlı Yayın ile http://www.vitaminogretmen.com/canli adresinden takip edebilirsiniz.

Öğleden sonra oturumlarında ise çalıştayımıza katılan değişik kurum ve kuruluşlardan yayıncılık alanında aktif olarak çalışan ve konuyla ilgili bilim insanları ile her bir konu başlığı derinlemesine analiz edilecektir.

Çalıştayımızın sabah ve öğleden sonra oturumlarında elde edilen bulgular, öneriler ve değerlendirmeler TEDMEM tarafından raporlanacak ve sizlerle paylaşılacaktır.

ÇALIŞTAY PROGRAMI

09.30 Kayıt
10.00 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Ziya Selçuk Editör
Çalıştay Başkanlarının Konuşmaları (Ortak Oturum)
10.00-10.30 Prof. Dr. Yaşar Tonta
Dünyada ve Türkiye’de Akademik Dergicilik ve Yönelimler
10.30-11.00 Prof. Dr. Metin Balcı
Akademik Yükseltilmeler, Akademik Dergiler ve Etik
11.00-11.15 Çay/Kahve Arası
11.15-11.45 Prof. Dr. Şener Büyüköztürk
Akademik Yükselme Politikaları ve Yayında Nitelik Sorunu
11.45-12.15 Yrd. Doç. Dr. Kaan Öztürk
Akademik Yayıncılık Kalitesi, Açık Erişim, Tekrarlanabilir Araştırma
12.15-13.15 Öğle Yemeği Arası
Çalışma Gruplarının Oturumları
13.15-15.00 Dünyada ve Türkiye’de Akademik Dergicilik ve Yönelimler
13.15-15.00 Akademik Yükseltilmeler, Akademik Dergiler ve Etik
13.15-15.00 Akademik Yükselme Politikaları ve Yayında Nitelik Sorunu
13.15-15.00 Akademik Yayıncılık Kalitesi, Açık Erişim, Tekrarlanabilir Araştırma
Prof. Dr. Yaşar Tonta

Dünyada ve Türkiye’de Akademik Dergicilik ve Yönelimler

Prof. Dr. Yaşar TontaÖZGEÇMİŞ

Prof. Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Bilgi erişim, bilgi mimarisi, bilgi sistemleri tasarımı, ağa dayalı bilgi hizmetleri, dijital kütüphaneler, elektronik yayıncılık, açık erişim ve bibliyometri konularında dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. Geçmişte Prof. Tonta TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) kurucu müdürü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı, NATO Araştırma ve Teknoloji Örgütü (R&TO) Bilgi Yönetimi Komitesi’nin (BYK) seçilmiş başkanı ve BYK’nin Elektronik Bilgi Yönetimi Seminer Dizisinin yöneticisi olarak görev yapmıştır. Avrupa Komisyonu (en son MedOANet ve PASTEUR4OA projeleri) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görev almıştır. Çalışmaları çeşitli profesyonel dergilerde yayımlanmıştır. Prof. Tonta Türk Kütüphaneciler Derneği’nin (TKD) üç ayda bir yayımlanan Türk Kütüphaneciliği ve Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği’nin (ÜNAK) yılda iki kez yayımlanan Bilgi Dünyası adlı dergilerinin editörlüğünü yapmıştır ve halen Information Development ve LIBER Quarterly dergileri de dahil olmak üzere çeşitli dergilerin editöryal (danışma) kurullarında görev yapmaktadır. Prof. Tonta sekiz doktora öğrencisine danışmanlık yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülünü almıştır (2010). Halen UNESCO Türkiye Dünya Belleği Komitesi’nin Başkan Vekilidir. Prof. Tonta Bilgibilim ve Teknoloji Derneği (ASIS&T) de dahil çeşitli derneklerin üyesidir ve IMCW, ICKM, ISSI ve ELPUB gibi çeşitli uluslararası konferansların Düzenleme ve Program Komitelerinde hizmet etmiştir. Kütüphanecilik ve Bilgi Araştırmaları konusundaki eğitimini Hacettepe Üniversitesi (lisans ve yüksek lisans), Galler Üniversitesi (yüksek lisans) ve Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinde (doktora) tamamlamıştır.

Prof. Dr. Metin Balcı

Akademik Yükseltilmeler, Akademik Dergiler ve Etik

Prof. Dr. Metin BalcıÖZGEÇMİŞ

Prof.Dr. Metin Balcı ilk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladıktan sonra 1965 yılında yüksek öğrenim için Almanya’ya gitti. 1972 yılında Köln Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Üniversite’de Organik Kimya dalında Prof.Dr. Emanuel Vogel yönetiminde başladığı doktora tezini 1976 yılında tamamladı. Daha sonra sırasıyla Köln Üniversitesi (Almanya, 1976), Siegen Üniversitesi (Almanya, 1977-1978), Puerto Rico Üniversitesi (ABD, 1978-1979) ve Florida Üniversitesi’nde (ABD, 1979-1980) araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı.

1980 yılında yurda dönen Balcı, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı ve 1981 yılında Doçent oldu. 1986 yılında Köln Üniversitesi’nin daveti üzerine bir yıl Köln Üniversitesi Organik Kimya Bölümü’nde araştırmalar yaptı. 1987 yılında profesörlüğe yükseltilen Balcı, 1996-1997 yılında kazanmış olduğu Fullbright bursu ile Auburn Üniversitesi’nde (Alabama, ABD) misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1986-1996 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Kimya Bölümü Başkanlığı gibi görevleri yürüten Balcı 1997 Eylül ayından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde görevine devam etmektedir.

Prof.Dr. Metin Balcı, 1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 1989 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü ve World Cultural Council’den Mansiyon, 1990 yılında Kimya Derneği Şeref Üyeliği Payesi ve Kimya Vakfı Bilim Ödülü, 1991 yılında Atatürk Üniversitesi Rektörlük Ödülü ile Kültür Bakanlığı Bilgi Çağı Ödülü ve 2000-2013 yılları arasında 13 kez ODTÜ Üstün Akademik Başarı Ödülü ile 1999, 2003 ve 2004 yıllarında 3 kez ODTÜ Yılın Eğitimcisi Ödülü’nü kazandı. 1994 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine seçilen Balcı beş yıl Akademi Konsey Üyesi olarak görev yaptı.

Prof. Balcı’nın, organik peroksitler, doğal ürün sentezleri, gerilimli hidrokarbon bileşikleri, fotokimya ve mekanistik organik konularında yaptığı çalışmalar sonucu uluslararası düzeyde 256 bilimsel makalesi yayınlanmış ve bu çalışmalara 3550 civarında atıf yapılmıştır.

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk

Akademik Yükselme Politikaları ve Yayında Nitelik Sorunu

Prof. Dr. Şener BüyüköztürkÖZGEÇMİŞ

Doktorasını Ankara Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Eğitim İstatisği ve Araştırma) alanında 1996 yılında tamamladı. 2005 yılında “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında doçent ve 2010 yılında profesör oldu.

1986-1991 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim uzmanı; 1991-1999 yıllarında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim İstatistiği ve Araştırma Anabilim Dalında araştırma görevlisi, 1999-2004 yılları arasında aynı birimde Yardımcı Doçent; 2004-2010 tarihlerinde ise Başkent Üniversitesinde doçent olarak çalıştı. Ekim 2010 tarihinden beri Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında görev yapmakta.

1998 yılında alandaki gelişmeleri izlemek amacıyla altı ay süre ile ABD Texas Üniversitesi-Austin’de bulundu.

“Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı”, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, “Deneysel Desenler: Öntest Sontest Kontrol Gruplu Desen ve Veri Analizi”, “Sosyal Bilimler için İstatistik” ve “Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik” isimli beş kitabı ve alanla ilgili çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Kaan Öztürk

Akademik Yayıncılık Kalitesi, Açık Erişim, Tekrarlanabilir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Kaan ÖztürkÖZGEÇMİŞ

Kaan Öztürk İstanbul Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Doktorasını ABD’de Rice Üniversitesi’nde uzay fiziği alanında yaptı. Yurda döndükten sonra Işık ve Yeditepe üniversitelerinde ders verdi. Açık Bilim ve Yalansavar sitelerinin yazarları arasındadır.