Yazılar

Özel Okulları Sınıflandırmanın Amacını Anlamak

Özel Okulları Sınıflandırmanın Amacını Anlamak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın son günlerde özel okulların belli koşullar çerçevesinde akredite edilmesi için çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir. Bilindiği üzere, ülkemizde­ki okulların kalite ölçütleri mevcut değildir. Bu ölçütlerin belirlenmesi, hesap verebilirlik mekanizmasının bir par­çası olarak eğitimin standartlaşmasına ve kalitenin tüm öğretim kademelerin­de bütünsel olarak ele alınmasına katkı sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Devamını Oku