Yazılar

Etkili Öğretmenlik

Etkili Öğretmenlik

Etkili öğretimden bahsetmeden önce öğretimin tanımı ile işe başlamak gerektiği düşüncesindeyim. Öğretim, öğretme faaliyetlerinin planlı-programlı ve sistemli düzenlemelerle yapılması anlamına gelen iştir. Öğretimin temel şartı ise öğrenmedir. Öğrenme; bilişsel, duyuşsal, psikomotor olmak üzere üç ögeye ayrılan ve davranışlarda meydana gelen değişikliklerin tümünü içeren bir süreçler bütünüdür. Öğrenme, bilginin hazır bulunduğu yerde değil, keşfedildiği yerdedir. John Dewey “Sınıfta öğrenme olmuyorsa öğretim diye bir şey yoktur.” derken, öğretimin birincil şartına işaret etmiştir. Devamını Oku

Öğrencilere Hataları Kucaklamayı Öğretmek

Öğrencilere Hataları Kucaklamayı Öğretmek

Orijinal Başlık: Teaching Students to Embrace Mistakes 1

Son on yıldır ilkokuldan yüksekokula kadar çocuklarla birebir çalıştık. Yaşları ve ırkları ne olursa olsun neyle mücadele ettiklerini sorduğunuzda neredeyse evrensel bir dille bazı derslerin adını verdiler “matematik,” “İngilizce” veya bazı örneklerde olduğu gibi “okul.” Okulun başlı başına bir sorun olmasından kuşkulanıp son sınavlarını görmek istedik. Biraz mırıldanmadan sonra öğrenciler çantalarının derinliklerinden tortop olmuş lekeli kâğıtları çıkardılar. Devamını Oku


Dipnotlar:

  1. Maats, H. ve O’Brien, K. (7 Ocak 2015). Teaching Students to Embrace Mistakes [Blog içeriği]. Edutopia.