Yazılar

Birleşmiş Milletler 2013 İnsani Gelişme Raporunda Cinsiyet - Kadınların Durumu ve Fikirlerin Açıklanması

Birleşmiş Milletler 2013 İnsani Gelişme Raporunda Cinsiyet – Kadınların Durumu ve Fikirlerin Açıklanması

Orjinal Başlık: Human Development Report 2013, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World  1

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan 2013 İnsani Gelişim Raporu, Mart ayında, “Güneyin Yükselişi: Farklılıklar Dünyasında İnsani Gelişim” başlığıyla Meksika’da kamuoyuna duyurulmuştur. Raporda, gelişmekte olan ülkelerin hızlı bir şekilde büyümesinin getirdiği küresel dinamikler, köklü değişimleri ve bu değişimlerin insani gelişmeye etkilerini incelemiştir. Rapor özellikle insani gelişme açısından önemli ilerlemeler kaydeden, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, gelişmekte olan 40’tan fazla ülkenin, son 10 yıl içinde kat ettiği yolu gözler önüne sermektedir. Devamını Oku


Dipnotlar:

  1. United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2013, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, Mart 2013