Yazılar

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler

TEDMEM tarafından değerlendirilmesi yapılan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) dershanelerin kapatılmasına yönelik gerekçeli kararının kamuoyuna duyurulmasını takiben gelinen noktada Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) nasıl bir yol haritası izleyeceği konusu belirsizliğini korumaktaydı. Bu belirsizliklerin başında ise, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda ve ona dayalı mevzuatta ‘dershane’ ibaresinin bulunmamasından kaynaklı olarak ortaya çıkan yasal boşluğun nasıl doldurulacağı yer alıyordu. Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı açıklamalarında, oluşan boşluğun yönetmelikte yapılacak düzenlemelerle çözüleceğini ifade etmişti. 8 Ağustos 2015 tarihinde yayınlanan yönetmelikte kanunla kaldırılan “dershane” ibaresinin yerine “özel öğretim kursu” tanımı getirildi ve bu kursların hangi kapsamda ve içerikte hizmet verebileceğine ilişkin kararlar açıklandı. Bu doğrultuda AYM kararının yönetmelikle fiili karşılık bulmasının hukuki boyutu, yönetmelikte yapılan değişikliklerin neleri gündeme getirdiği, bu düzenlemelerin eğitim sistemiyle ilişkisi, öğrencilere ve bu kursların sağlayıcısı olan özel teşebbüslere etkisi tartışılmaya değer ana temalar olarak ortaya çıkmaktadır. Devamını Oku

Anayasa Mahkemesi'nin Dershanelerin Kapatılmasına Yönelik Gerekçeli Kararına İlişkin Değerlendirmeler

Anayasa Mahkemesi’nin Dershanelerin Kapatılmasına Yönelik Gerekçeli Kararına İlişkin Değerlendirmeler

14 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanması ile resmen yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan 6528 Sayılı Kanun ile eğitim sisteminde büyük çaplı değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerin yedi maddesi 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na, 12 maddesi de yaklaşık 17 ay önce çıkarılan 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin düzenlemeleri içermekteydi. Bu düzenlemeler özünde, dershanelerin kapatılması, özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması ve öğretmen atamalarıyla ilgiliydi. Kanunun iptal edilmesi yönündeki başvurunun gerekçeli kararı ise 24 Temmuz’da açıklandı. Devamını Oku

Eğitim mi Siyasetten Siyaset mi Eğitimden

Eğitim mi Siyasetten Siyaset mi Eğitimden?

Sınırlanan her şey gibi, eğitimde sınırlar altında boğulmaya çok zaman öncesinde başladı. Devletin kontrolsüz gücü henüz sınırlanmamışken bile, eğitim sağlama tekeli olmamasına rağmen, kendi otoritesine karşı risk oluşturacak her oluşumu sonlandırma yetkisine malikti. Siyaset, kimi zaman bir hakimin elindeki tokmağa, kimi zaman meclis kürsüsüne vurulan bir yumruğa dönüşen sihirli bir değnekti. Devamını Oku

Emile'i Hatırlamak

Émile’i Hatırlamak

Fransız Devrimi’nin neredeyse tüm düşünsel boyutunu omuzlarında taşıyan Jean-Jacques Rousseau, “Émile, ou De l’éducation” eseriyle birlikte, devrimden sonra yeni ulusal eğitim sisteminin ilham kaynağı oldu. Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique (Toplum sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri)’de ifade ettiği ideal toplum düzenini sağlayacak ideallerin yanı sıra, doğal insanı da modelleyen Rousseau, bunların gerçekleştirilmesinin temelinde yatan eğitim sistemini derinlemesine düşünmüştür. Bu incelemenin sonunda anlaşılacağı üzere, düşüncesinin hassasiyeti, ürettiği çocuğa yaklaşım metodunun iki yüz yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala efektif bir şekilde referans verilebilmesiyle kendini göstermektedir. Devamını Oku

"Eğitim Siyaseti Nedir?" Sorusunun Ardından

“Eğitim Siyaseti Nedir?” Sorusunun Ardından

Geçen ay “Eğitim Siyaseti Nedir?” konulu 3. Eğitim Forumu’muz çok değerli ulusal ve uluslararası katılımcıların ışığında gerçekleşti. Eğitim ve siyaset ilişkisinin irdelendiği forumda, Türkiye’de ve dünyada eğitim politikalarını mevcut durumda olmasının sebepleri, eğitimin ve eğitim politikalarının şirket gibi yönetilmesinin arkasında yatanlar sorgulandı. Bu alt başlıkların içerisinde en dikkat çeken soru ise, eğitimin bir devlet politikası mı yoksa siyasilerin kendi dünya görüşlerinin bir yansıması mı olduğuydu. Devamını Oku

Eğitim Siyaseti Nedir?

Uluslararası Eğitim Forumu III

27-28 NİSAN 2013

TED Ankara Koleji

Taşpınar Mahallesi 2800. Cadde No:5 İncek, 06830 Gölbaşı / Ankara

Türk Eğitim Derneği, III. Uluslararası Eğitim Forumu’nda “Eğitim Siyaseti“ni Tartışacak

Eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesi hedefiyle bundan 85 yıl önce yola çıkan Türk Eğitim Derneği, ülkemizin aydınlık ve mutlu bir geleceğe doğru ilerlemesinin tek yolunun doğrudan “eğitim”den geçtiğine olan inancıyla Uluslararası Eğitim Forumları serisinin üçüncüsünü düzenliyor. Türk Eğitim Derneği, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarının yanı sıra düzenlediği Uluslararası Eğitim Forumları ile, dünyadan ve ülkemizden liderlerin, siyasetçilerin ve eğitimcilerin farklı konuları ele aldıkları bir platform oluşturuyor. Devamını Oku

Mussolini’nin Kara Gömleklilerinden Serbest Kıyafete

Mussolini’nin Kara Gömleklilerinden Serbest Kıyafete

Siyasetin muhakkak surette fizibilitesi çok iyi yapılmış eğitim politikalarıyla eğitim hayatını etkilemesi gerektiğini,

Ancak etki analizi simule edilmemiş, fizibilitesi yapılmamış uygulamaların günlük kavgaya yol açacağını,

Ortak paydamız olan eğitimle ilgili konuların, günlük siyasetin tam ortasına atılarak eğitimin çatışma alanı haline getirilmesinin uygun olmadığını,

Eğitimin en acil sorunları listesinde kıyafet serbestisinden önce çok acil konular olduğunu,

Eğitimle ilgi olarak alınan her karara “Bu karar öğrenmeyi nasıl arttıracaktır?” Öğrenciye ne yararı vardır? sorularını sormak gerektiğini,

Ortaya çıkacak yeni problemlere değip değmeyeceğinin iyi analiz edilmesi lazım geldiğini, Devamını Oku

Yayınlar