Yazılar

Kıdem ve Öğrenci Başarısı

Andrew Leigh (2010), 90.000 Avustralyalı ilkokul öğrencisinin test puanlarının görülebildiği bir veri setini analiz etmiştir. Bu analizden hareketle öğretmenlerin bir yüksek lisans derecesine sahip olup olmamalarının test skorlarında anlamlı bir farklılığa neden olmadığını gözlemlemiştir. Ancak aynı analiz sonucunda öğretmenlerin deneyimleri ile öğrencilerin ne kadar öğrendikleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu bulmuştur. Öğretmenlerin öğretime başladıkları ilk beş yıl içinde ortaya koydukları katma değerin hızlı bir şekilde arttığı açıktır. Ancak aşağıdaki grafiğin düşey ekseninde de görüldüğü üzere dikkat çekici bir durum söz konusudur. Yirmi yıllık bir öğretmen tarafından okuma yazma öğretilen bir öğrenci, mesleğe yeni başlayan bir öğretmen tarafından okuma yazma öğretilen bir öğrenciden daha fazla öğrenmektedir. Ancak aradaki öğrenme farkının çok fazla olmadığı söylenebilir. Bir yılda yirmi yıl deneyime sahip öğretmenle çalışan öğrenci iki haftalık fazladan ilerleme kaydetmektedir. Bir başka deyişle 20 yıllık bir öğretmenin 50 haftada başardığını göreve yeni başlayan bir öğretmen 52 haftada başarmaktadır. Devamını Oku