Dünyada Üniversiteler Güz Dönemine Hazır mı?

Dünyada Üniversiteler Güz Dönemine Hazır mı?

2020-2021 akademik yılı küresel salgının gölgesinde ağırlıklı olarak uzaktan eğitimle tamamlandı. Yükseköğretimde yeni akademik yılın başlamasına ise sayılı günler kaldı. TEDMEM olarak üniversitelerin gelecek dönem için neler planladığını ve nasıl önlemler aldığını 14 farklı ülkeden 29 üniversitenin güz dönemi planlarını inceleyerek derledik. Burada yer verdiğimiz üniversiteleri The Times Higher Education World University Rankings 2021 (The Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2021) listesinden, her ülkenin en iyi ilk dört üniversitesi arasından seçtik.

Ülke Örnekleri

Birleşik Krallık

Oxford Üniversitesi

Ağırlıklı olarak yüz yüze eğitim planlanmış ve öğrencilerin (muafiyet alanlar hariç) akademik yılın başlangıcında üniversiteye beklendiği açıklanmıştır. Ancak salgının seyrine göre hükümetin getireceği kısıtlamalar veya yerel düzeydeki koşullar doğrultusunda öğretimin bazı durumlarda çevrim içi uygulamalarla desteklenmesi planlanmaktadır. Salgın sürecinde üniversitenin nasıl faaliyet göstereceği Acil Müdahale Aşamaları ile belirlenmiştir. Planlanan dört aşamadan (0: olağan durum, 4: kapalı) üniversitenin hangi aşamada olduğu değişen şartlara göre güncellenerek web sitesinde açıklanmaktadır. Üniversitenin şu anki durumu ise 2. aşama olarak belirlenmiştir. Buna göre üniversite; sosyal mesafe kısıtlamalarına uyumlu şekilde, olabildiğince tüm öğrencilerin üniversite bölgesinde bulunduğu, derslerin ve sınavların yüz yüze ve çevrim içi yöntemlerin optimum kombinasyonuyla gerçekleştirildiği, yerinde araştırmaların mümkün olan en az düzeyde kısıtlandığı ve üniversitenin bazı alanlarının sosyal mesafe kısıtlamalarına uygun bir şekilde halka açık olduğu aşamada faaliyet gösterecektir. Ayrıca üniversiteye güvenli geri dönüş için öğrenci ve personele yönelik rehberler hazırlanmıştır.

Kaynak: https://www.ox.ac.uk/coronavirus/status (Son güncelleme 13 Temmuz)

Cambridge Üniversitesi

2021-2022 akademik yılının daha önce belirlenen zamanda başlayacağı, dönem tarihlerinin değişmeyeceği ve ilk dönemin başlangıcında öğrencilerin (izin alanlar dışında) üniversiteye beklendiği açıklanmıştır. Hükümetin salgına ilişkin politikalarına uyumlu olarak üniversitedeki kısıtlamaların aşamalı bir şekilde gevşetileceği, yeni akademik yıla bir geçiş aşamasıyla başlanacağı planlanmaktadır. Bu aşamada sosyal mesafe olmadan yüz yüze eğitimin yapılabileceği ancak bunun belirli koşullarla sınırlandırıldığı açıklanmıştır. Buna göre; yerel sağlık koşullarının gereklilikleri, hükümetin salgına ilişkin önerilerinin değişmesi, fakülte ve bölümlerin pedagojik sebeplere dayanarak karar alması ve uluslararası öğrencilerin seyahat kısıtları nedeniyle gelememesi gibi durumlarda öğretimin çevrim içi yapılacağı veya harmanlanmış eğitimle devam edileceği belirtilmiştir. Üniversiteye güvenli geri dönüş için öğrenci ve personele yönelik rehberler hazırlanmıştır.

Kaynak: https://www.cam.ac.uk/coronavirus/ (Son güncelleme 12 Temmuz).

Imperial College London

Akademik yılın başlangıcında öğrencilerin kampüse beklendiği ve öğretimin öncelikli olarak yüz yüze gerçekleştirileceği açıklanmıştır. Hükümetin salgın kaynaklı kısıtlamaları olmadığı müddetçe tüm akademik yıl boyunca mümkün olduğu kadar yüz yüze eğitime devam edilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte ders bazında farklı uygulamaların gerçekleşebileceği, salgın koşullarına göre gerektiğinde bazı derslerin çevrim içi yürütülebileceği belirtilmiştir. Üniversiteye güvenli geri dönüş için öğrenci ve personele yönelik yol haritası ve rehberler hazırlanmıştır. Üç evresi belirlenen yol haritasında ilk evre kampüse yalnızca zaruri durumlarda erişimin olması, ikinci evre geçiş aşamasında kısıtlamaların esnetilmesi, üçüncü evre ise ilk iki evrenin etkilerini ve sonuçlarını değerlendirerek gelecek için gerekli değişikliklerin yapılandırılması tanımlanmaktadır. Üniversitenin mevcut durumu ikinci evreye geçildiği şeklinde güncellenmiştir. Bu evre daha esnek uygulamalarla harmanlanmış bir öğrenme dönemini ifade etmektedir.

Kaynak: https://www.imperial.ac.uk/ (Son güncelleme 15 Temmuz).

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Stanford Üniversitesi

2021-2022 akademik yılına ağırlıklı olarak yüz yüze gerçekleşecek derslerle başlanması planlanmaktadır. Güz döneminde derslerin büyük ölçüde salgın öncesindeki koşullarda gerçekleşeceği öngörülmektedir. Ancak üniversiteye gelecek tüm öğrenci ve personelin COVID-19 aşılarını tamamlamış olması gerekmektedir. Kampüse giriş için sağlık kontrolünden geçilmesi, tam aşılanmış olunması veya aşılar tam değilse haftalık test ve kontrollerin tamamlanması gerekmektedir. Bunun dışında üniversiteye güvenli geri dönüş için ilke ve kuralların belirlendiği rehberler hazırlanmıştır. Üniversitenin izlediği aşamalı iyileşme planına göre şu anki faaliyet durumu son aşama olan 3. aşama olarak güncellenmiştir (0: sadece zaruri erişim, 1: sınırlı faaliyet, 2: esnekleştirilmiş sınırlı faaliyet, 3: esnekleştirilmiş faaliyetler).

Kaynak: https://healthalerts.stanford.edu/ (Son güncelleme 1 Temmuz)

Harvard Üniversitesi

Akademik faaliyetlerin ve çalışma ortamının yeniden yüz yüze gerçekleşmesi için tüm öğrenci ve personele 2 Ağustos itibariyle kampüse geri dönüş çağrısı yapılmıştır. Üniversite yeni akademik dönemde kampüste olacak tüm üyeleri için COVID-19 aşılarının tamamlanmış olmasını zorunlu tutmaktadır. Kampüste olacak tüm öğrenci ve personelin izlemesi gereken adımlar açıklanmıştır. Öğrencilerin kampüse girebilmek için geldikleri gün veya izleyen 4-5 gün içinde COVID-19 testi yaptırmaları ve bunu takip eden bir hafta sonra bir test daha yaptırmaları, kampüste düzenli test yaptırma kurallarını izlemeleri gerekmektedir. Aşılanmamış tüm öğrencilerin en kısa sürede aşılanması, aşıların doğrulamasının yapılması ve sisteme aşı bilgisinin girilmesi de gereklilikler arasındadır. Bununla birlikte her öğrencinin kendi birim yönetiminin izlediği uygulamaları güncel bir şekilde takip etmesi ve salgının seyrine göre üniversitede güncellenen kuralları izlemesi gerekmektedir.

Kaynak: https://www.harvard.edu/campus-access/ | https://www.harvard.edu/campus-access/students/

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Yeni akademik yılda salgın öncesi koşullara benzer bir şekilde (yalnızca birkaç tedbirle) faaliyetlere devam edilmesi öngörülmektedir. Ancak bunun için MIT genelinde tüm öğrenci ve personelin COVID-19 aşılarını tamamlamış olması gereklidir. Aşılarını tamamlayanların 30 Temmuz’a kadar bunu belgelendirmesi ve aşı olmayanların da sebepleri doğrultusunda muafiyet belgesi alması gerekmektedir. Yüksek aşılanma oranı, kampüste kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ve düzenli test programı uygulamaları ile tüm faaliyetlerin tamamen yüz yüze yapılabilmesi hedeflenmektedir.

Kaynak: http://orgchart.mit.edu/ (Son güncelleme 28 Temmuz)

Kanada

Toronto Üniversitesi

Üniversitenin mevcut durumu “açık” olarak belirtilmiş ancak kampüslere girişler kısıtlanmış ve dersler dahil birçok faaliyet uzaktan gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte 2021-2022 akademik yılının Güz döneminde salgının koşulları takip edilerek birçok faaliyete yüz yüze devam edilmesi olası bir durum olarak görülmektedir. Faaliyetlerin yüz yüze gerçekleştirilebilmesi için kampüslere güvenli geri dönüş rehberi hazırlanmıştır. Buna göre kampüslerdeki konutlarda ikamet edecek öğrencilerin aşılarını tamamlamış olması zorunludur. Kampüslere girişlerde ise herkesin COVID-19 risk durumunu ortaya koyan bir uygulamayı (UCheck) kullanması gerekmektedir. Yüz yüze derslerin yapılacağı sınıflarda havalandırma ve filtreleme sistemleri geliştirilmiştir. Bunun dışında sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına ilişkin güncellemelerin takip edilmesi gerekmektedir

Kaynak: https://www.utoronto.ca/ (Son güncelleme 27 Temmuz)

British Columbia Üniversitesi (UBC)

2021-2022 akademik yılının Güz dönemi için ders ve faaliyetlerin kampüste gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ders ve diğer faaliyetlerin mümkün olduğunca yüz yüze yapılacağı, bu sebeple öğrencilerin kampüslere gelmesi gerektiği duyurulmuştur. Yerel ve bölgesel sağlık otoritelerinin salgınla ilgili gelişmeler doğrultusunda yaptıkları açıklamalar takip edilerek kampüse güvenli geri dönüş için gerekli tedbirlerin alınacağı açıklanmıştır. Kampüse Geri Dönüş rehberi ve kampüs kuralları hazırlanmıştır. Bununla ilgili olarak kampüse gelecek olanlar için çevrim içi eğitim modülünün izlenmesi zorunlu tutulmuştur. Öğrencilerin aşılarının tamamlanmış olmasının önemine dikkat çekilse de aşılanma veya aşı bilgisini paylaşma zorunlu tutulmamıştır. Kampüste bina ve sınıfların havalandırma ve filtreleme açısından iyileştirildiği ve gerekli tedbirlerin alınacağı, kampüsteki herkesin de tedbirler ve kurallar konusunda dikkatli olması gerektiği vurgulanmıştır.

Kaynak: https://covid19.ubc.ca/ (Son güncelleme 16 Temmuz).

Almanya

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi (LMU Munich)

Üniversitenin binaları mevcut durumda öğrencilere ve ziyaretçilere açıktır. Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda 7 Haziran’dan itibaren Yaz Okulu dersleri belirli hijyen kuralları çerçevesinde yüz yüze yapılabilmektedir. Üniversiteye girişler için de kurallar belirlenmiş ve üniversite genelinde tüm dersler ve akademik faaliyetlerde uygulanmak üzere enfeksiyon kontrolü için hazırlanan rehberler zorunlu tutulmuştur. Rehberlerin yanı sıra kapalı alanların havalandırılması için gerekli düzenlemelerin yer aldığı yönetmelikler hazırlanmıştır. Son 14 gün içinde COVID-19 hastası olduğunu bildiği biriyle temaslı olanlar, COVID-19 belirtileri gösterenler veya giriş kurallarına göre karantinada olmakla yükümlü kişilerin üniversiteye giremeyeceği duyurulmuştur. Ayrıca üniversitede haftalık vaka sayısı 50’yi geçerse iki haftada bir negatif COVID-19 test sonucu istenmektedir.

Kaynak: https://www.lmu.de/ (Son güncelleme 13 Temmuz)

Münih Teknik Üniversitesi (TUM)

Yürütülen aşı kampanyası çerçevesinde üniversite öğrencileri ve personeli doğrudan kampüste veya kampüse yakın aşı merkezlerinde aşılanabilmektedir. Öğrencilere ve çalışanlara hızlı test kitleri sağlanmaktadır. Üniversitede bu dönem yapılan Yaz Okulu dersleri kapsamında yüz yüze katılım için önceden kayıt olunması gerekmektedir. Kampüsteki çalışma alanlarında çalışmak ve derslere veya sınavlara yüz yüze katılmak için uyulması gereken hijyen kuralları (maske, mesafe, vb.) belirlenmiştir. Son 14 gün içinde COVID-19 hastası olduğunu bildiği biriyle temas eden, COVID-19 belirtileri gösteren, COVID-19 testi pozitif çıkan veya karantinada olması gereken kişilerin yüz yüze etkinliklere katılması, kampüsü ziyaret etmesi yasaktır. Üniversitede haftalık vaka sayısı 50’yi geçerse COVID-19 testi yapılması ve yüz yüze derslere katılım için negatif test sonucunun sunulması gerekmektedir. Üniversitede temaslı takibinin yapılabilmesi için derslere katılmadan önce kampüsteki çalışma alanlarının girişlerinde veya oturulacak yerlerde bulunan QR kodlarla kayıt yapılması zorunlu tutulmaktadır.

Kaynak: https://www.tum.de/ (Son güncelleme 27 Temmuz)

Hollanda

Wageningen Üniversitesi (WUR)

Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitelerin 2021-2022 akademik yılı için öngördüğü senaryo doğrultusunda yeni akademik yılın başlangıcından önce büyük bir çoğunluğun aşılarının tamamlanmış olması beklenmektedir. Üniversitede derslerin ve sınavların tamamen kampüste gerçekleşeceği, kampüsün ağırlıklı olarak küçük gruplar halinde olmak üzere optimal bir şekilde kullanılacağı ve sınıflarda maksimum 75 kişi sınırlandırması olacağı açıklanmıştır. Bu doğrultuda yeni akademik yıl için tüm öğrencilere kampüse geri dönüş çağrısı yapılmıştır. Öğrencilere COVID-19 testleri ücretsiz bir şekilde sağlanacak ve yeni dönemin ilk iki haftasında düzenli olarak test yapılması istenecektir. Kampüse güvenli geri dönüş için kurallar belirlenmiş, rehberler hazırlanmıştır.

Kaynak: https://www.wur.nl/ (Son güncelleme 4 Temmuz).

Amsterdam Üniversitesi

2021-2022 akademik yılı için “Normale dönüş: Kampüste eğitim” planlanmaktadır. Bu nedenle uluslararası öğrenciler dahil tüm öğrencilere kampüse geri dönüş çağrısı yapılmıştır. Seyahat kısıtlaması gibi nedenlerle ülkeye gelemeyecek ve yüz yüze derslere katılamayacak öğrenciler için farklı çözümlerin geliştirilebileceği belirtilmiştir. Hükümet yükseköğretim kurumlarında sosyal mesafe kısıtlamalarının 16 Ağustos’tan itibaren kaldırılmasını öngörmektedir. Yeni akademik yılın bu nedenle herhangi bir sosyal mesafe kısıtlaması olmadan yüz yüze derslerle başlaması planlanmaktadır. Ancak salgının seyrine göre farklı senaryolar doğrultusunda yeniden önlemler alınabileceği belirtilmektedir. Öğrencilerin aşılanması ve kampüsten sağlanabilecek ücretsiz testlerle düzenli olarak COVID-19 testi yaptırması önerilse de aşıların tamamlanmış olması veya negatif test sonucunun sunulması zorunlu tutulmamaktadır. Kampüste gerçekleştirilecek faaliyetler için rehberler hazırlanmıştır ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesinde sosyal mesafe kurallarının izlenmesi gerekmektedir

Kaynak: https://www.uva.nl/

Avusturya

Viyana Üniversitesi

Üniversitede 2021 yılı boyunca geçerli olan COVID-19 hijyen kurallarına (maske, mesafe, vb.) uyulması gerekmektedir. Üniversite yalnızca ziyaret saatlerinde bu kurallara uyulması koşulu ile açıktır. Üniversitedeki kamuya açık kapalı alanlarda maske takmak zorunludur. Çalışma alanlarında da birden fazla kişi bulunuyorsa ve daha önce COVID-19 geçirmemiş, aşılanmamış veya test yaptırmamışlarsa maske takmaları gerekmektedir. Yüz yüze derslere ve sınavlara katılım için de daha önce COVID-19 geçirmiş, aşılanmış veya test yaptırmış olmak gerekmektedir. (Almancada kısaca 3-G kuralı olarak geçiyor).

Kaynak: https://www.univie.ac.at/

Viyana Teknik Üniversitesi

1 Temmuz tarihinden itibaren üniversitede alınan önlemler doğrultusunda 3-G (aşı, test, COVID-19 geçirmiş olmak) durumunun bildirilmesi ve üniversite binalarına girişte QR kod taraması yapılarak kayıt olunması zorunludur. Kamuya açık tüm alanlarda maske takılması ve güvenli sosyal mesafe olarak en az 1 metre olması önerilmektedir. COVID-19 olan veya olduğundan şüphelenilenlerin bildirilmesi zorunludur. Üniversite tarafından sağlanacak olan testlerden haftada en az bir kere yapılması önerilmektedir. Şu an yürütülen Yaz Okulu dersleri çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere harmanlanmış bir şekilde yürütülmektedir ancak sınavların uygun görülürse ve kurallar dahilinde yüz yüze yapılabileceği belirtilmiştir.

Kaynak: https://www.tuwien.at/ (Son güncelleme 3 Ağustos)

İsveç

Karolinska Enstitüsü

Hükümetin aldığı tedbirler doğrultusunda İsveç’e 31 Ağustos tarihine kadar yalnızca aşı olmuş olanlar, COVID-19 test sonucu negatif olanlar veya daha önce COVID-19 geçirmiş olanlar giriş yapabilmektedir. Alınan tedbirler, koruyucu önlemler ve aşılanma doğrultusunda salgın koşulları beklenildiği gibi iyileşme gösterirse üniversite 2021-2022 Güz döneminde kampüs-merkezli eğitime geri dönüş yapmayı planlamaktadır.. Buna göre Güz döneminde başta uygulamalı dersler olmak üzere akademik faaliyetler; sınıflar kalabalık olmayacak ve sınav salonları maksimum %50 doluluk oranıyla sınırlı olacak şekilde randevu sistemiyle kampüste gerçekleştirilecektir. Derslerin ve sınavların nasıl yürütüleceği üniversitedeki her birimin risk değerlendirmesi yapması ve öğrencilerin de karar alma sürecine katılmasıyla belirlenmektedir. Öğrencilere ve çalışanlara COVID-19 testi yaptırmaları, aşı olmaları, kampüste maske takmaları ve herhangi bir belirti durumunda evde kalmaları önerilmektedir. Risk değerlendirmesi, sınav salonlarındaki kurallar ve alınan tedbirlerle ilgili belgeler hazırlanmıştır ve yeni gelişmeler oldukça güncel duyurular yapılmaktadır.

Kaynak: https://news.ki.se/ (Son güncelleme 23 Haziran)

Lund Üniversitesi

2021-2022 akademik yılı Güz döneminde eğitim faaliyetlerinin herhangi bir kısıtlama olmadan yürütülmesi için kademeli olarak gerçekleştirilecek bir adaptasyon süreci planlanmaktadır 17 Ağustos’a kadar dersler ve sınavlar üniversite yerleşkesinde bulunmadan dijital ortamda yürütülmeye devam edecektir. Bu tarihten itibaren kısıtlamalar, salgın koşulları ve risk değerlendirmesi çerçevesinde kademeli olarak kaldırılacaktır. 1 Kasım 2021 itibariyle bu adaptasyon sürecinin tamamlanması planlanmaktadır ancak gelişmeler doğrultusunda bu süreç 16 Ocak 2022 tarihine de ertelenebilir. Üniversitedeki her birim kendi koşullarına, vaka sayılarına, sağlık otoritelerinin tavsiyelerine ve öğrenci sendikalarının önerilerine göre karar verecek. Bu doğrultuda Güz döneminin başlangıcında dersler ve değerlendirme sınavları üniversite yerleşkelerinde yapılabilecek. Kongreler, konferanslar ve diğer faaliyetler sağlık otoritelerinin kural ve önerileri çerçevesinde fiziki katılımla gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ders yöneticileri veya program koordinatörleri tarafından bilgilendirilecek.

Kaynak: https://www.lunduniversity.lu.se/ (Son güncelleme 17 Haziran)

Norveç

Oslo Üniversitesi

Norveç’e girişler COVID-19 önlemleri doğrultusunda kısıtlamalara tabidir. Ülkeler vaka oranlarına göre farklı renk kodlarıyla belirlenmiş ve risk durumuna göre ülkeye girişlerde farklı tedbirler uygulanmaktadır. Hükümet uluslararası öğrencilerin 1 Ağustos’tan itibaren Norveç’e gelebileceğini duyurmuş ancak ülkeye giriş için aşılanma, COVID-19 geçirmiş olma veya test sonucu durumuna göre karantina altına alınmaları söz konusudur. Üniversitenin 2021-2022 akademik yılı Güz döneminin 16 Ağustos’ta üniversitede gerçekleştirilecek sosyal faaliyetlerle başlaması planlanmaktadır. Üniversite, enfeksiyon riskine karşı koruyucu önlemlere ilişkin genel ilkelerin uygulanmasını önermektedir; öğrencilerine, çalışanlarına ve ziyaretçilerine maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve aşı randevusu almaları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Norveç Kamu Sağlığı Enstitüsünün salgın izleme ve önlemeye ilişkin “Smittestopp” adındaki uygulamasını kullanmalarını önermektedir. Güz döneminde dersler, sınavlar ve diğer faaliyetler yüz yüze ve dijital ortamda karma olarak yürütülebilecek, ayrıntıları programlar kendi koşullarına göre belirleyip öğrencileri bilgilendirecektir. Bu akademik yılda geçen yıla göre kampüste çok daha fazla fiziksel katılımın olması planlanmaktadır. Okuma salonları önceden randevu alınarak kullanılabilecektir. Bergen Üniversitesi de benzer uygulamalarla Güz döneminde öğrencileri kampüse beklemektedir.

Kaynak: https://www.uio.no/https://www.uib.no/

Danimarka

Kopenhag Üniversitesi

Üniversite 2021-2022 Akademik yılı Güz dönemi için olağan koşullarda yeniden açılmayı planlamaktadır. Ancak Danimarka hükümeti ve sağlık otoritelerinin salgın koşulları için aldığı tedbirler ve kuralların değişimine göre hareket edileceği, tüm öğrencilerin güncel gelişmeleri takip etmesi gerektiği duyurulmuştur. Danimarka’ya girişlerde Corona pasaportu (aşılanmış, daha önce COVID-19 geçirmiş veya negatif test sonucu) gereklidir. Ülkeler risklerine göre farklı renk kodlarıyla gruplandırılmıştır. Sarı veya turuncu grupta yer alan AB ülkelerinden gelen tam aşılanmış kişiler için negatif test sonucu zorunlu tutulmamaktadır. 1 Ağustos’tan itibaren üniversite kampüsünde olacak öğrencilerden de negatif test sonucu istenmeyecektir. Güz döneminde bazı programlarda çevrim içi dersler yer alsa dahi öğrencilerin tüm dönemi uzaktan tamamlayamayacağı, kampüse gelinmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kaynak: https://studies.ku.dk/ (Son güncelleme Haziran).

Aarhus Üniversitesi

Yeni akademik dönemde tüm öğrencilerin kampüse beklendiği açıklanmıştır. 1 Ağustos’tan itibaren tüm personelin de kampüste çalışabileceği belirtilmiştir. Bu tarihten itibaren kampüse girişlerde geçerli COVID-19 pasaportunun veya negatif test sonucunun sunulması zorunluluğu kalkmaktadır. Ayrıca kampüste maske kullanımı zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları da kaldırılmaktadır. Ancak olası bir vaka artışında kuralların yeniden getirileceği belirtilmiştir. Kampüsteki etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve kampüste izlenmesi gereken adımlar için rehberler hazırlanmıştır.

Kaynak: https://medarbejdere.au.dk/ (Son güncelleme 11 Haziran)

Belçika

Leuven Katolik Üniversitesi (KU Leuven)

Belçika’ya AB ve Schengen bölgesindeki ülkelerden girişler 1 Temmuz’dan itibaren başlamıştır. Diğer bölgelerden girişlerde ise yalnızca öğrenci ve çalışanlar gibi zaruri seyahat edenlere izin verilmektedir. Gelinen ülkenin, aşılanmanın veya test sonucunun durumuna göre ülkeye giriş yapanlara karantina uygulanabilmektedir. Salgın koşullarında beklenen iyileşme doğrultusunda üniversite 2021-2022 akademik yılına kampüste “normal” eğitim koşullarıyla (yeşil kod ile) başlamayı hedeflemektedir. Ancak olası olumsuz bir gelişmede eğitim öğretimin aksamadan devam edebilmesi için çevrim içi yöntemlerin kısa ve uzun vadede eğitim öğretim sürecinin bir parçası olarak kullanılacağı belirtilmiştir. Her program, eğitim sürecinin yürütülme biçimine kendi ihtiyaçları ve koşulları doğrultusunda kendi karar verecek ancak sınavların büyük çoğunluğu kampüste gerçekleştirilecek ve spesifik sınav çizelgeleri fakülteler tarafından öğrencilere bildirilecektir. Sınavlar dışında kampüste katılımı zorunlu olan diğer faaliyetler için de öğrencilerin gelecek dönem planlarını kampüste olacak şekilde yapmaları önerilmiştir. Kampüs binaları eğitim, araştırma ve diğer akademik faaliyetler için açık olacak ancak COVID-19 önlemleri ve hijyen kurallarına uyulması önerilmektedir, kampüste yapılacak sınavlar içinse bu kurallar zorunludur. Sosyal mesafe, maske kullanımı, sınıfların havalandırılması gibi temel ilkeler belirlenmiş ve salgının yayılmasını önlemek ve takip edebilmek için CoronAlert uygulamasının kullanılması önerilmektedir.

Kaynak: https://www.kuleuven.be/ (Son güncelleme 14 Temmuz)

Ghent Üniversitesi

2021-2022 akademik yılına başlamadan önce üniversite öğrencileri ve personelinin neredeyse tamamının aşılanmış olması beklenmektedir. Vaka oranlarındaki iyileşmeler beklenildiği gibi giderse yeni akademik yıla yeşil kod ile güvenli bir şekilde kampüste başlanması planlanmaktadır. Sınıflarda ve salonlarda hava kalitesini ölçmek için karbondioksit ölçerler kullanılacak ve hava kalitesi yetersiz olduğunda gerekli önlemler alınacaktır. Aşılanma olsa dahi yeni vakaların önlenmesi için kampüste hijyen kurallarına uyulması, maske kullanımı ve sosyal mesafe önerilmektedir. Kampüste gerçekleştirilecek sınavlarda da COVID-19 önlemleri kapsamında belirlenen kurallara uyulması gerekmektedir.

Kaynak: https://www.ugent.be/

İspanya

Pompeu Fabra Üniversitesi (UPF)

2021-2022 akademik yılının COVID-19 önlemleri alınarak maksimum düzeyde yüz yüze katılımla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Öğrencilere yeni akademik yılda planlanan eğitim faaliyetleri için kampüste bulunmaları gerektiği duyurusu yapılmıştır. Yüz yüze eğitimin salgın nedeniyle kısıtlanması durumunda hızlıca harekete geçebilmek için yüksek mevcutlu sınıfların sanallaştırılması, sınıfların bölünmesi ve derslerin dönüşümlü yapılması gibi önlemlerle hazırlık yapılmıştır. Yeni akademik dönemin başlangıcında önlem amaçlı olarak kampüste gerçekleşecek faaliyetlerin küçük gruplar halinde yapılabileceği, kalabalık gruplardan oluşan sınıflarda çevrim içi yöntemlerin kullanılabileceği belirtilmiştir.

Kaynak: https://www.upf.edu/ (Son güncelleme 26 Temmuz)

Barcelona Üniversitesi

Salgınla mücadelede ve aşılanmada gelinen noktaya göre 2021-2022 akademik yılında yürütülecek faaliyetlerin üniversite yerleşkesinde gerekli önlemler alınarak ve tavsiyelere uyularak daha fazla öğrenci ve personelin katılımıyla gerçekleşebileceği beklenmektedir. Bu doğrultuda salgın koşullarının izin verdiği ölçüde akademik faaliyetlerin yürütüleceği yerlerde belirlenen kişi kapasitesinin %70’i oranında öğrenci katılımı sağlanabileceği, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüleceği derslik, kütüphane, laboratuvar gibi yerlerde mümkün olduğunca yüz yüze eğitimin yürütülebileceği, sağlık otoritelerinin salgınla ilgili tavsiye, tedbir ve koruma önlemlerinin takip edilip uygulanacağı, kapalı alanlarda maske kullanımı ve diğer hijyen kurallarının zorunlu olacağı belirtilmiştir.

Kaynak: https://www.ub.edu/ (Son güncelleme 30 Temmuz).

İtalya

Bologna Üniversitesi

2021-2022 akademik yılının ilk döneminde hangi sınıfta olursa olsun tüm derslerin ve sınavların çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere harmanlanmış biçimde yapılacağı duyurulmuştur. Öğrenciler istedikleri takdirde dersleri çevrim içi takip edebilecek, ancak derslere yüz yüze katılım için dersliklerdeki oturma yerlerini önceden rezerve etmeleri gerekecektir. Sınavların nasıl yapılacağına ders sorumluları karar verecektir. Öğrencilerin derslere nasıl katılacaklarını belirlemesi ve programlarını yapması için “Presente” uygulamasını kullanmaları zorunlu tutulmuştur. Üniversitede ulusal ve bölgesel düzenlemeler çerçevesinde güvenlik protokolleri uygulanmaktadır. Şu an 3. aşama için uygulanan protokollere göre COVID-19 pozitif olanlar, karantinada olması gerekenler, ateşi olanlar ve grip benzeri belirtiler gösterenler üniversite yerleşkesine girememektedir. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması zorunluluğu devam etmektedir.

Kaynak: https://www.unibo.it/

Japonya

Tokyo Üniversitesi

Üniversitenin mevcut durumu aldığı COVID-19 önlemleri doğrultusunda beş aşamalı Faaliyet Kısıtları Endeksi ile güncellenmektedir (A: tüm faaliyetlere tedbirlere uyarak izin veriliyor; E: tüm faaliyetler kısıtlanmış veya yasak). Son alınan karara göre üniversitenin mevcut durumu 12 Temmuz 2021’den itibaren A aşamasından B’ye çekilmiştir. Buna göre araştırma faaliyetleri dönüşümlü saatlerde, yerleşkede kısa süreli bulunacak şekilde, mümkünse de evden yürütülmelidir. Dersler ağırlıklı olarak çevrim içi yapılmalı ancak tüm önlemler alınarak yüz yüze veya hem yüz yüze hem çevrim içi olacak şekilde karma olarak da yapılabilir. Ders dışı bazı faaliyetlere tüm önlemlerin alınması şartıyla izin verilebilir. Kampüste yapılacak toplantılar mümkünse çevrim içi yapılmalı, zorunlu olmadıkça yüz yüze toplantılardan kaçınılmalıdır. Kampüse girişler için yalnızca görevlilerin olduğu kapılar açık olacaktır ve girişlerde sağlık raporunun gösterilmesi gerekmektedir. 2021-2022 akademik yılının başlangıcında öğrenci kabul töreni kampüste gerçekleştirilecektir ancak önceden kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt yaptıranlara COVID-19 test kiti gönderilecek ve yalnızca test sonucu negatif olanlar törene katılabilecektir. Üniversite ayrıca 8 Temmuz’dan 29 Ekim’e kadar kampüste isteğe bağlı COVID-19 aşısı yapılacağını duyurarak öğrencilerine ve tüm üyelerine aşı olma çağrısı yapmaktadır

Kaynak: https://www.u-tokyo.ac.jp/ (Son güncelleme 2 Ağustos)

Kyoto Üniversitesi

Üniversite tarafından 2 Ağustos’ta yapılan güncelleme ile vaka sayılarının önemli ölçüde arttığına ve salgının gençler arasındaki yayılma hızının yüksekliğine dikkat çekilerek öğrencilere tüm koruyucu tedbirleri almaları çağrısında bulunulmştur. Bu tarihten itibaren üniversitede alınacak önlemlerin artırılacağı ancak üniversitenin 5 aşamalı Faaliyet Kısıtları Kılavuzunda belirlenen mevcut düzeyin henüz değiştirilmediği belirtilmiştir. Üniversitenin faaliyetlerini kısıtlama düzeyi 1. düzey olarak belirlenmiş (0: normal koşullar; 5: en yüksek düzeyde kısıtlama). Buna göre dersler, toplantılar ve araştırmalar tüm koruyucu önlemlerin alınmasıyla mümkün olduğunca normal koşullar altında yürütülebilir, ancak şartlar izin vermiyorsa çevrim içi veya karma şekilde yürütülmelidir. Üniversite ayrıca aşı olunması çağrısında bulunmakta ve isteğe bağlı olarak kampüste aşılama sağlamaktadır.

Kaynak: https://www.kyoto-u.ac.jp/ (Son güncelleme 4 Ağustos)

Singapur

Singapur Ulusal Üniversitesi

4 Ağustos’ta yapılan son duyuruya göre kampüse güvenli geri dönüş planlaması ve gerekli önlemlerin alınması için üniversitenin tüm öğrencileri ve personelinden COVID-19 aşı durumlarını güncellemeleri istenmiştir. Buna göre kişiler aşı olup olmadıklarını, nerede olduklarını ve hangi aşıdan kaç doz olduklarını üniversitenin mobil uygulamasında bulunan “sağlık beyanı” kısmından gönüllü olarak 9 Ağustos tarihine kadar güncelleyebilir. Tüm öğrencilere ve üniversite personeline aşılarını tamamlamaları çağrısı yapılmaktadır. 10 Ağustos tarihinden itibaren üniversitede kişilerin aşılanma durumlarına göre farklı sıklıklarda olacak şekilde hızlı test kiti ile COVID-19 testi uygulaması yapılacağı duyurulmuştur. Kampüslerde aynı zamanda maske kullanımı, sosyal mesafe gibi kuralların takip edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: https://emergency.nus.edu.sg/

Nanyang Teknoloji Üniversitesi

Üniversitede 20 Ağustos tarihine kadar aksi önerilmedikçe dersler büyük ölçüde çevrim içi yürütülecektir. 23 Ağustos tarihinden itibaren ise ulusal salgın tedbirlerinde bir değişiklik olmadığı müddetçe dersler yeniden yüz yüze yapılacaktır. Çalışma grupları ve sınıflar 50 kişiden fazla olmayacak ve sosyal mesafe kurallarına uygun sınıflar kullanılacaktır. Çok kalabalık gruplar için dersler çevrim içi yapılacaktır. Kampüsteki tüm alanlara girişler ve çıkışlarda dijital bir temas takip sistemi olan SafeEntry uygulaması ile kayıt olunması zorunludur. Ortak alanlar da dahil olmak üzere kampüste 2 kişiden fazla gruplar halinde toplanmalara izin verilmeyecek, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları geçerli olacaktır. Ayrıca kampüse gelecek ziyaretçilerin bir gün önceden sağlık beyanı formunu doldurması zorunlu tutulmaktadır.

Kaynak: https://www.ntu.edu.sg/

Üniversitelerin geneline baktığımızda;

  • Gelecek akademik yıl için ağırlıklı olarak yüz yüze eğitimin planlandığı ve kampüslere geri dönüş çağrısı yapıldığı,
  • Kampüslere güvenli geri dönüş için koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığı, kurallar ve ilkelerin ayrıntılı olarak paylaşıldığı ve güncel bir şekilde bilgilendirme yapıldığı,
  • Tüm üniversite öğrencileri ve personeli için aşılanma çağrısında bulunulduğu ve aşı kampanyaları düzenlendiği,
  • Salgının seyrine göre olası olumsuz bir durumda eğitim öğretimin kesintiye uğramaması için tedbirler alındığı görülmektedir.

2021-2022 akademik yılının başlamasına çok az zaman kaldı. Dünya genelinde önde gelen üniversitelerde olduğu gibi Türkiye’de de benzer adımların acilen atılması, yeni akademik yılın nasıl planlandığına ve hangi önlemlerin alındığına ilişkin tüm öğrenci ve personelin güncel ve ayrıntılı açıklamalarla bilgilendirilmesi gerekmektedir.