Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı

Teknolojinin öğretmenlerin yerini alacağı kaygısı çoktan kendisini teknoloji kullanan öğretmenlerin kullanmayanların yerini alacağı kaygısına bıraktı. Hassas bir konu olan teknoloji kullanımının çocuklara yabancı dil, özel olarak da İngilizce, öğretimindeki yeri gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Dijital yerli olarak bilinen günümüz çocuklarının teknoloji kullanıma yönelik ilgileri göz önünde bulundurularak dijital araçlar eğitim-öğretim süreçlerine iyi bir planlama sürecinde dahil edilmelidir.

Teknolojinin yabancı dil eğitiminde kullanılmasının çocukların dil becerilerini geliştirmeleri, özellikle de anadili İngilizce olan kişilerden başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan yabancı dili duyup, bu dile maruz kalmaları açısından oldukça etkilidir. Çocuklar için zaten ilgi duydukları bir araçla yeni bir dili keşfetmeleri hem istekleri hem de ilgilerine yönelik olduğundan doğru materyal ve kaynaklar kulanıldığında fayda gösterecektir.

Teknoloji kullanımında öğretmenlerin dikkat etmesi gereken noktalar ise çocukların yaşına, gelişim seviyesine ve dil seviyelerine uygun materyal ve araçlarının seçilmesi, teknoloji kullanılarak yapılacak etkinliklerin öğrenme çıktılarına uygun planlanması, bu etkinliklerin uygulamaya yönelik ve aktif öğrenme ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmasıdır. Örneğin, eğitimde sıklıkla kullanılan videoları kullanırken çeşitli tekniklerden yararlanılabilir: videoyu durdurup bir sonraki karede ne olacağını tahmin ettirerek öğrencilerin hem ilgisini hem de merakını uyandırmak, aynı şekilde ekranın yarısını kapatıp diğer yarısında ne olduğuna dair tahminler yaptırmak, videoyu sessiz izletip burada ne konuşuluyor diyerek ikili diyalogları canlandırmak, öğrencilere videoda geçen eylemleri verip bunları videodaki akışa göre sıraya koymalarını istemek ya da öğrencilere videoda geçen olaylarla ilgili cümleler verip ilgili olayı gördüklerinde parmak kaldırmalarını istemek gibi.

Çocuklara yabancı dil eğitimiyle ilgili bir çok websitesi bulunmakta ve bazen bu kadar çok websitesi olması da işimizi zorlaştırabiliyor. Doğru yerde doğru bilgileri bulabilmek için bazı güvenilir ve etkili websitelerini tanımakta fayda var. Örneğin, British Council’ın çocuklara yönelik hazırladığı LearnEnglishKids websitesinde hem öğretmenlerin (http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/) hem de ebeveynlerin (http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents) kullanabileceği ücretsiz kaynaklar yer almaktadır. Ayrıca, Learning Time with Timmy ile LearnEnglish Kids (http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/apps) uygulamaları ücretsiz olarak cep telefonlarında ve tabletlerde kullanılabilmektedir. Diğer bir kapsamlı kaynak ise Nik Peachey tarafından 2016’da derlenen çocuklara yabancı dil eğitiminde kullanılabilecek çevrimiçi ortam araçlarını tanıtan sunumdur: https://peacheypublications.com/online-tools-and-resources-for-teaching-young-learners. Teknolojinin dil eğitiminde kullanılmasında alan uzmanı olan Peachey’in sürekli güncellenen diğer websiteleri ve teknoloji blogları da güvenilir kaynaklar arasında yer almaktadır.

Sonz söz olarak da, çocuklara yabancı dil eğitiminde başta dinleme ve konuşma becerilerinin gelişmesi gerektiğini, dilbilgisine doğal akışta yeri geldikçe değinilmesi gerektiğini, oyun, şarkı, el işi ve sanat etkinlikleri ile hikayelerin çocukların dünyasında önemli yeri olduğunu her zaman hatırlamakta fayda var.