Yeniden Beceri Kazandırmada Devrime İhtiyacımız Var
Yeniden Beceri Kazandırmada
Devrime İhtiyacımız Var
Prof. Dr. Diane Sunar ile Çocuk ve Barış Üzerine
Prof. Dr. Diane Sunar ile
Çocuk ve Barış Üzerine
Kariyer Rehberliği ve İşveren Katılımı
Kariyer Rehberliği ve İşveren Katılımı
Erken Çocuklukta Pedagojik Yaklaşım ve Uygulamalar
Erken Çocuklukta Pedagojik Yaklaşım ve Uygulamalar
2018 Eğitim Değerlendirme Raporu
2018 Eğitim Değerlendirme Raporu
yayımlandı!
Öğretmenlik Meslek Kanunu Öneri Metni
Öğretmenlik Meslek Kanunu
Öneri Metni
Prof. Dr. İnayet Aydın ile Öğretmenlik Meslek Etiği Üzerine
Prof. Dr. İnayet Aydın ile
Öğretmenlik Meslek Etiği Üzerine
TEDMEM Kürsü: “Eğitimde Yapay Zekanın Kullanımı ve Olası Güçlükler”
Dünya Bankası 2018 İnsan Sermayesi Endeksi Sonuçları
Dünya Bankası 2018
İnsan Sermayesi Endeksi Sonuçları
1. Maarif Kongresi’nin Açış Konuşması