TEDMEM Kürsü: “COVID-19 Nedeniyle Okulların Kapalı Kalmasının Bedeli”
COVID-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2019 Eğitim Değerlendirme Raporu
2019 Eğitim Değerlendirme Raporu
yayımlandı!
Türkiye’de Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Okul Yaşamı Nasıl Farklılaşıyor?
Türkiye’de Okul Türlerine Göre
Öğrencilerin Okul Yaşamı
Nasıl Farklılaşıyor?
Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki Eğitsel Farklılıklar
Kırsal ve Kentsel Bölgelerdeki
Eğitsel Farklılıklar
Öğrenme Yoksulluğu
Öğrenme Yoksulluğu
Eğitimde İnovasyon: Sınıflarda Neler Değişti?
Eğitimde İnovasyon:
Sınıflarda Neler Değişti?
Toplum 5.0: İnsan Merkezli Toplum
Toplum 5.0:
İnsan Merkezli Toplum
Mark Priestley ile Öğretim Programı ve Etken Öğretmenlik Üzerine
1. Maarif Kongresi’nin Açış Konuşması