Prof. Dr. İnayet Aydın ile Öğretmenlik Meslek Etiği Üzerine
Prof. Dr. İnayet Aydın ile
Öğretmenlik Meslek Etiği Üzerine
TEDMEM Kürsü: “Eğitimde Yapay Zekanın Kullanımı ve Olası Güçlükler”
Dünya Bankası 2018 İnsan Sermayesi Endeksi Sonuçları
Dünya Bankası 2018
İnsan Sermayesi Endeksi Sonuçları
Okul Yöneticilerinin Atama ve İstihdam Süreçleri: Karşılaştırmalı bir Perspektif
Okul Yöneticilerinin
Atama ve İstihdam Süreçleri:
Karşılaştırmalı bir Perspektif
Eğitimde Blokzincir Teknolojisi
Eğitimde Blokzincir Teknolojisi
TEDMEM Kürsü: “Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?”
Bir Bakışta Eğitim 2018
Bir Bakışta Eğitim 2018
Endişelenmeniz Gereken Çocuklarınızın Değil Sizin Ekran Başında Ne Kadar Zaman Geçirdiğiniz!
Endişelenmeniz Gereken
Çocuklarınızın Değil
Sizin Ekran Başında
Ne Kadar Zaman Geçirdiğiniz!
Mimarların Yüzyıl Önce Aldığı Kararlar Bugün Öğrenimi Nasıl Etkiliyor?
Mimarların Yüzyıl Önce Aldığı Kararlar
Bugün Öğrenimi Nasıl Etkiliyor?
1. Maarif Kongresi’nin Açış Konuşması